Ulusal Ayraç Tasarım Yarışması

Türkiye geneli resmî/özel tüm ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik; öğrencileri düşünce ve duygularını farklı şekillerde ifade etmelerine imkân sağlayarak okumaya sevk etmek, onların kitap dostu olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla “Ulusal Ayraç Tasarım Yarışması” düzenlenmektedir.

ANTALYA ERÜNAL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ULUSAL AYRAÇ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMANIN AMACI:
Öğrencileri, en iyi dostlarımız olan kitaplar üzerinde düşünmeye sevk etmek, okumaya özendirmek, düşüncelerini ve duygularını farklı şekillerde ifade etmeye imkan sağlamak, kitap dostu öğrencilerin yetişmesini sağlamak

YARIŞMANIN KONUSU:
5 X 21 cm boyutlarında bir kitap ayracı tasarlamak HEDEF KİTLESİ:
Tüm devlet okulları ile özel okullardaki ortaokul ve lise öğrencileri (Ortaokul ve lise öğrencileri iki farklı kategoride değerlendirilecektir.)

KATILIM ŞARTLARI:
1- ) Ayraç tasarımı 5 x 21 cm boyutunda çift taraflı olarak tasarlanacak ve dijital halleri jpeg formatında ekteki katılım formu ile birlikte aesbl.ayracyarismasi @gmail.com e-posta adresine gönderilecektir.
Ayraç tasarımları en az 500×2100 piksel olmalıdır. Katılım formu adresinden indirilerek çıktı alınıp doldurulacak sonra tekrar taranıp ya da fotoğrafı çekilip jpeg formatında gönderilecektir.

2- ) Her katılımcı en fazla bir eserle yarışmaya katılabilir.

3- ) Her katılımcı kendisi için iki harf ve dört rakamdan oluşan bir rumuz belirleyecektir
Eserlerin ve katılım formunun dijital halleri bu şekilde isimlendirilecektir ön yüz için alt-tire (_ ) karakterinden sonra 1 yazılacak, arka yüz içinse 2 yazılacaktır.
Örnek : TA2852_1, TA2852_2, TA2852_katilimformu şeklinde

4- ) Eserlerin üzerinde katılımcının kimliğini belli edecek herhangi bir yazı, işaret vb. bulunmamalıdır.

5- ) Ayraçlarda katılımcının kendisine ait olmak şartıyla fotoğraf, resim, karikatür, kaligrafi, illüstrasyon vb. her türlü teknik kullanılabilir. Bu konuda her türlü yasal sorumluluk katılımcılara aittir.

6- )Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt edecektir. (Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır. Tespit edildiği takdirde yarışmacı ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.)

7- ) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine uymayan, siyasi amaçlara hizmet eden veya reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı bırakılacaktır.

8- ) Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin -kendilerinden izin alınmak şartıyla- Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü tarafından yayın organlarında yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü’ne aittir.

9- )Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Katılım Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma Sonuçların Açıklanması: 27 Nisan 2018 Cuma Ödül Töreni: 11 Mayıs 2018 Cuma

ÖDÜLLER:
Ortaokul ve lise kategorilerinden ilk üçe girenlere “Robotik Eğitim Seti” verilecektir.
Ayrıca iki kategorinin birincilerinin tasarladığı ayraçlar 100 adet bastırılarak kendilerine hediye edilecektir. Tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

İLETİŞİM:
Tahir AKAY
Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni tahirakay03@hotmail.com