ULUSAL AİLE SEMPOZYUMU 2012

Ulusal Aile Sempozyumu 15-16 Mayıs 2012 – Kayseri 
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Müftülüğü’nün katkıları ve iş birliği ile 15-16 Mayıs 2012 tarihleri arasında Kayseri’de Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi koordinatörlüğünde ulusal “Aile Sempozyumu” yapılacaktır. Sempozyum çerçevesinde aile ile ilgili iki konferans ve iki ayrı tiyatro gösterisi düzenlenecektir.
Günümüzde sosyal ve ekonomik değişmelere paralel olarak yaşam biçimlerinin ve aile kurumunun büyük bir hızla değişime uğraması, bizleri değişirken gelişmek adına daha bilinçli hareket etmeye zorlamaktadır. Çünkü bu değişim aile kurumunda bir takım kırılmaları da beraberinde getirmekte ve birçok sorunlara neden olabilmektedir. Bu değişimin aileye yansıyan dinamiklerini anlama ve çözüm önerileri sunmada bilimsel bakış açılarının önemi büyüktür. Bu çerçevede, bu Aile Sempozyumu’nda aile konusunun çeşitli boyutlarıyla ele alınması planlanmaktadır.
Sempozyum Onur Kurulu
Fatma ŞAHİN, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ, Diyanet İşleri Başkanı
Mevlüt BİLİCİ, Kayseri Valisi
Mehmet ÖZHASEKİ, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
 
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. H. Fahrettin KELEŞTEMUR, Erciyes Üniversitesi Rektörü
 
Sempozyum Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. M. Zeki DUMAN, ERÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı
Ali MARAŞLIGİL, Kayseri İl Müftüsü
Mustafa YALÇIN, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Prof. Dr. F. Beylü DİKEÇLİGİL, ERÜ Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Abdulvahap TAŞTAN, ERÜ İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Celaleddin ÇELİK, ERÜ İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Ali KUŞAT, ERÜ İlahiyat Fakültesi,
Doç Dr. Ramazan ERTÜRK, ERÜ İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Ali ÇAVUŞOĞLU, ERÜ İlahiyat Fakültesi
Doç Dr. Süleyman AKYÜREK, ERÜ İlahiyat Fakültesi
Aytekin YILMAZ, Kayseri İl Müftü Yardımcısı
Cansever DOKUZ, Kayseri İl Müftü Yardımcısı
Oktay DURUKAN, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Kültür Daire Başkanı
 
Sempozyum Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Abdulvahap TAŞTAN
Doç. Dr. Ali KUŞAT
Yrd. Doç. Dr. İlkay ŞAHİN
 
Sekretarya
Arş.Gör. Mustafa ULU
 
Sempozyum Konuları
·      Temel Etkileşim Birimi ve Toplumsal Kurum Olarak Aile
·        Modernleşme ve Küreselleşme Sürecinde Aile
     Göç, Kentleşme ve Aile
     Medya ve Aile
·        Din, Aile ve Ailevî Değerler
·      Aile İçi İlişkiler ve İletişim
     Ailede Cinsiyet Rolleri ve Güç İlişkisi   
     Erkeğin Eş-Baba Rolleri ve Aile İçi Etkileşim
     Kadının Eş-Ana Rolleri ve Aile İçi Konumu
     Çocuklar ve Gençler ile İletişim 
·      Evlilik
·      Boşanma
·       Şiddet
·      Yaşlılık ve Aile
·      Bir Hukuk Öznesi Olarak Aile
·      Türk Edebiyatında Aile
·      Türkiye’de Aile Politikaları
 
Sempozyum Takvimi
 
Bildiri Özetlerinin[1] Son Gönderme Tarihi       25 Ocak 2012
Bildiri Onayı Geri Bildirim Tarihi                                  06 Şubat 2012
Bildiri Metni Son Teslim Tarihi: Mayıs                        06 Mayıs 2012
Sempozyum                                                                    15-16 Mayıs 2012
 
İletişim
Doç. Dr. Ali KUŞAT [email protected]
Arş. Gör. Mustafa ULU [email protected]
 
Adres: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
38039 Melikgazi- KAYSERİ