ULUSAL AHŞAP SANDALYE TASARIM YARIŞMASI 2012

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU VE LETA SANDALYE FİRMASI 
TARAFINDAN AHŞAP SANDALYE TASARIM YARIŞMASI DÜZENLENMİŞTİR. 
 
YARIŞMANIN AMACI:                                                                                                                                                       
 
1.  Oturma  gurubu  mobilyalarından  biri  olan  sandalyenin,  günümüzde  ve  gelecekteki  yeni  
konseptlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, 
2.  İnegöl mobilya endüstrisinin  tasarım  kalitesini  ve  çağdaş  İnegöl mobilya  tasarımını  simgeleyen 
ürün kimliğini desteklemek,  
3.  Geleceğin tasarımcı adaylarını başta İnegöl olmak üzere diğer il ve ilçelerdeki mobilya sektörüyle 
buluşmasını sağlamak ve bu alandaki başarılı tasarımları ödüllendirmektir.  
 
YARIŞMANIN KONUSU: 
 
Günlük  yaşamda  kullandığımız,  aşağıda  belirtilen  kategorideki  modern  ahşap  sandalyenin  hafiflik, 
taşınabilirlik, kolay  sökülüp  takılabilirlik, yaşam  tarzlarına ve koşullarına uygunluk  ilkeleri  çerçevesinde; 
yeni ürün-kullanım senaryolarının, yeni tasarım kavramları ve ilkeler ile yeni ürünlerin ortaya konmasıdır 
 
YARIŞMA KATEGORİLERİ:  
1.  Modern Ahşap Sandalye  
 
ADAYLIK KOŞULLARI: 
 
1.  Yarışmaya tüm devlet ve vakıf üniversitelerine kayıtlı (Açıköğretim Fakülteleri ve Enstitüler hariç) 
öğrenci ve öğrenci olduklarını belgeleyenler katılabilir. 
2.  Yarışmaya U.Ü.İ.M.Y.O ve LETA SANDALYE çalışanları direkt veya dolaylı yollardan katılamazlar. 
3.  Yarışmaya bireysel veya grup olarak katılabilinir. 
4.   Proje  grup  çalışması  sonucu  oluşturulmuşsa,  her  yarışmacı  için  ayrı  bir  başvuru  formu 
doldurulacak ve birlikte teslim edilecektir. 
5.  Projelerin  özgün  olması şart  olup  tamamı  ya  da  bir  kısmı  daha  önce  herhangi  bir  yerde 
önerilmemiş, hiçbir yerde yayınlanmamış ya da uygulanmamış olmalıdır. 6.  Ulusal  ya  da  uluslararası  yarışmalara  daha  önce  katılmış  olan  projeler,  ödül  almış  olsun  ya  da 
olmasın bu yarışmaya katılamazlar. 
7.  Üniversitede sunulmuş olan projelerle yarışmaya katılım sağlanabilir. 
8.  Yarışmaya  katılan projenin  telif hakları bir başkasına ait  ise U.Ü.İ.M.Y.O  ve  LETA  SANDALYE  ile 
birlikte hiçbir sorumluluk kabul etmez. 
9.  Yarışmacılar ödül alan projelerinin  tüm haklarını, U.Ü.İ.M.Y.O  ve  LETA  SANDALYE’ye devretmiş 
sayılırlar. 
10. Kazanamayan projeler müellifine aittir. 
11. Yarışmaya katılan paftalar  iade edilmeyecek, bunlar U.Ü.İ.M.Y.O ve LETA SANDALYE  tarafından 
çeşitli fuarlarda ve okullarda sergilenecektir. 
12. Yarışmaya,  U.Ü.İ.M.Y.O  ve  LETA  SANDALYE  çalışanları  ve  yarışma şartnamesine  uymayanlar 
katılamazlar. 
13. Başvuru  formları  Uludağ  Üniversitesi İnegöl  Meslek  Yüksekokulu  ve  Leta  Sandalye  internet 
sayfasından indirilerek temin edilebilir. 
 
GENEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: 
 
Modern  Ahşap  Sandalye  Tasarım  Yarışmasında  hafiflik,  taşınabilirlik,  kolay  sökülüp  takılabilirlik,  temel 
ilkeleri  doğrultusunda  genel  değerlendirme  kriterleri  aşağıdaki  gibi  belirlenmiştir:  
 
1.  Endüstriyel modern ahşap sandalye alanında yeni ve yaratıcı ürünleri ortaya çıkarmak 
2.  Modern ahşap sandalyeye yeni bir yorum getirmek 
3.  Günümüzün üretim koşullarına uygun çözümleri gerçekleştirmek 
4.  Çevre dostu olma ve çevre normlarına uygunluğu sağlamak 
5.  Kullanım ve bakım kolaylıkları yaratmak 
6.  Yakın gelecekteki yaşam biçimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak 
7.  Yeni tasarım kavramları, yeni biçimler ve uygulama ilkelerini vurgulamak 
8.  Günümüzün yaşam tarzına uygun ürünleri yaratmak 
9.  Hayatımızı kolaylaştıran, yardımcı unsurları bulmak 
 
TEKNİK ŞARTNAME: 
 
1.  Tasarımlar  A2  (42×59,4cm)  boyutunda  paftalara  hazırlanacaktır.  Bunların  dışındaki  ölçülerdeki 
paftalar kabul edilmeyecektir. 
2.  Pafta kalınlığı 3mm ‘yi geçmemelidir. 
3.  Yarışmacılar  tasarladıkları  her  proje  için  ayrı  bir  rumuz  kullanacaklardır.  Rumuz,  altı  (6) 
karakterden  oluşmalı  ve  paftanın  sağ  üst  köşesine  sağdan  ve  yukarıdan  2  cm  boşluk  kalacak 
şekilde  yazılmalı  ve  karakterlerin  yüksekliği  1  cm  olmalıdır.  Rumuzu  yazılı  olmayan  veya 
rumuzdan  başka  katılımcının  kimliğini  belirtici  yazıları  olan  dosyalar  değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 
4.  Paftalarda ürünün adı, tasarımın kavramsal açıklaması, malzeme listesi, öngörülen üretim tekniği 
ile ilgili açıklamalar yapılmalıdır. 
5.  Teslim edilecek projelerde ürünün ölçekli teknik çizimlerinin yanı sıra, renkli ve üç boyutlu en az 
iki çiziminin de yer alması gerekmektedir. 6.  Katılımcılar  dosya  içine  kapalı  kimlik  zarfı  koyacaklar,  kimlik  zarfının  içersine  katılımcının  açık 
kimliklerini belirtir, şartname ekinde sunulan katılım formu eksiksiz olarak doldurulacak ve zarfın 
üzerine paftalarda kullanılan rumuz yazılacaktır. 
7.  Sunum tekniği serbesttir. 
8.  Teslim edilen pafta, kâğıt ve zarfların üzerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir 
işaretin bulunması, projenin yarışmadan elenmesine neden olacaktır. 
9.  Şartnamelere uymayan projeler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. 
10. Eserler,  teslim  tarihinin  sona  ermesinden  sonra  yarışma  jüri  üyeleri  ile  kapalı  oturumla 
eğerlendirilecektir. 
11. Yarışmacılar başvuru formunu doldurduktan sonra üzerinde sadece rumuzları yazılı olan A4 zarfa 
koyup kapalı olarak projeleri ile birlikte U.Ü.İ.M.Y. O. Evrak kayıda teslim edeceklerdir. 
 
 
YARIŞMA TAKVİMİ: 
 
1.  Tasarım  yarışması  30 MART  2012 CUMA  günü başlayacak  29 HAZİRAN  2012 CUMA  günü  saat 
17.00’de bitecektir.  
2.  Başvuru dosyaları en geç 29 HAZİRAN 2012 CUMA günü saat 17.00’ye kadar U.Ü.İ.M.Y.O Evrak 
Kayıt  birimine  elden,  ya  da  iadeli  taahhütlü  posta  ile  ulaştırılacaktır.  Bu  tarihten  sonra  teslim 
edilecek projeler kabul edilmeyecektir. 
3.  Postadan  dolayı  gecikmeler,  kaybolma  veya  zarar  gören  dosyalardan  U.Ü.İ.M.Y.O  ve  Leta 
Sandalye sorumlu değildir. 
4.  01-31 TEMMUZ 2012 tarihleri arasında seçici kurul yarışmaya katılan eserlerin değerlendirmesini 
yapacaktır. 
5.  Yarışma  sonuçları 01 AĞUSTOS 2012  tarihinde U.Ü.İ.M.Y.O  ve  LETA SANDALYE web  sayfasında 
yayınlanacaktır. 
6.   Yarışma  ödül  töreni  10-14  EKİM  2012  tarihinde İnegöl’de  düzenlenecek  olan  EKSPO MOBİLYA 
FUARINDA yapılacaktır. 
7.    Ödül  alan  ve  yarışmaya  katılan  eserler  10-14  EKİM  2012   tarihleri  arasında  düzenlenecek  olan 
EKSPO MOBİLYA FUARINDA sergilenecek. 
8.    Yarışmada birinci olan ürünün birbir örneği yapılarak LETA SANDALYE standında sergilenecektir. 
9.    2013 İstanbul İMOB  Fuarında  yarışmada  birinci  olan  eserin  birbir  örneği  LETA  SANDALYE 
standında sergilenecektir.  
 
 
YARIŞMADA DERECE ALAN ESERLERE VERİLECEK ÖDÜL:  
 
Birinci   :  3.000,00 TL.         
İkinci   :   2.000,00 TL.        
Üçüncü  :   :  1.000,00 TL.        
Mansiyon  :     500,00 TL.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin