ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SLOGAN YARIŞMA

Konu
 
Uludağ Üniversitesi kurumsal kimlik çalışmaları kapsamında üniversitemiz vizyonunu yansıtacak, yaratıcı, akılda kalıcı ve fonksiyonel olarak kullanımına imkan verecek şekilde, üniversitemiz tanıtım dokümanlarında, (afiş, broşür, katalog, basın ilanı vs), radyo, tv ve her türlü etkinliklerde kullanılmak üzere slogan üretmek.
 
Amaç
 
Slogan yarışması üniversitemizi, ulusal ve uluslararası platformlarda, bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerinde tanıtıcı ve belirleyici, çağa uygun olarak vizyonel ve fonksiyonel bir forma dönüştürülmesi hedeflenmektedir.
 
Değerlendirme kriterleri ve kapsamı
 
Yarışmaya katılan tasarımların sloganları özgün olması temel şarttır. Sloganlar, dilsel yatkınlık ve konuya bağlılık açısından da değerlendirilecektir.
 Sloganlar, üniversitemiz vizyonuna bağlı kalınarak üretilebileceği gibi tamamen bağımsız ancak, temelde üniversitemizin çağdaş, dinamik, laik ve Atatürkçü yapısına ters düşmemek koşuluyla da üretilebilir.
 
Katılım şartları
 
Madde 5 – Tasarım yarışması nın şartları aşağıda belirtilmiştir.
a. Yarışma online olarak üniversitemiz resmi web sitesi üzerinden yapılacaktır.
b. Yarışma, 18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açıktır.
c. Daha önce başka yarışmalarda ödül almış veya yayınlanmış sloganlar, yarışmaya kabul edilmeyecektir.
d. Yarışmaya gönderilecek sloganların özgün olması şarttır.
e. Yarışmaya slogan gönderenler, sloganların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
f. Yarışmacılar, yarışmaya en fazla 3 tasarım ile katılabilir ve aynı yarışmacı birden fazla ödül alabilir.
g. Bu yarışmaya, yarışmada jüri üyesi ve sekreter olarak görev alanlar ile birinci derece hısımları katılamazlar.
h. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 
Teknik şartlar ve diğer hususlar
 
a. Sloganlar, kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Uludağ üniversitesi’nin her türlü basılı materyal ve dijital ortamda kullanılacaktır.
b. Yarışmaya sunulan sloganların özgün olup, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve kullanılmamış olması, diğer kurum ve kuruluşların sloganlarını çağrıştırmaması gerekmektedir.
c. Kopya veya başkasına ait olduğu anlaşılan sloganlar, seçici kurulca değerlendirmeye alınmayacaktır. Sloganın kopya veya başkasına ait olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Bu durum diğer ödül almış veya almamış katılımcılara hiçbir anlamda talep hakkı doğurmayacaktır. Doğabilecek her türlü ihtilafa ilişkin hukuki yaptırım ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek ihtilaflardan Uludağ Üniversitesi sorumlu tutulmayacaktır.
d. Uludağ üniversitesi Tanıtım Komisyonu başkanı ve üyelerinden oluşan bir seçici kurul eserleri değerlendirecektir. Komisyon gerekli gördüğü takdirde, sloganlar konusunda teknik personelin görüşlerini almak için anket düzenleyebilir.
e. Seçici Kurul, sloganları, özgünlük, yaratıcılık, konu odaklılık ve eserin Uludağ üniversitesi amaçlarını ve tarihi gelişimini ve birikimini dikkate alan bir çerçevede değerlendirecektir.
f. Uludağ üniversitesi, yarışma kuralları ile ilgili değişiklik yapma hakkını internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla saklı tutar.
g. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez; yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.
h. Uludağ Üniversitesi, seçilen sloganlar üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Yapılabilecek olası değişiklikler slogan sahibine bildirilir ancak bunun için ek bir ücret veya belge verilmez.
 
Eserlerin teslim şekli ve işaretlenmesi
 
a. Yarışma tamamen internet üzerinden yapılacaktır. Yarışmacılar, Uludağ üniversitesi web sitesi üzerinden ilgili linkteki formu doldurup, sloganlarını yazıp göndereceklerdir.
b. Bir yarışmacı en fazla üç slogan gönderebilecek ve sloganların üçü de tek formla gönderilecektir.
c. Yarışmaya katılım 17 Mayıs – 07 Haziran 2012 tarihleri arasında üniversitemiz web sitesinden yapılabilecektir.
d. Değerlendirmeler ise bir hafta içinde yine Uludağ üniversitesi web sitesi üzerinden duyurulacaktır. Yarışmada dereceye giren katılımcılar, jürinin belirlediği bir tarih ve yerde ödüllerini alacaklardır.
 
Kullanım hakkı
 
a. Katılımcı; dereceye giren sloganın Uludağ Üniversitesi’ne beyan ettiği alanlarda süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve benzeri şekilde umuma arzı ile ilgili bilumum haklar için Uludağ Üniversitesi’ne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
 
b. Bu şekilde kullanılan sloganlar için, slogan sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve sloganın yukarıdaki şekilde kullanılmasını ve bu sloganlarda zaman içinde doğabilecek ihtiyaçlara göre değişiklik yapılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi ve manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Uludağ Üniversitesi seçilen sloganlar için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.
 
c. Katılımcı, Uludağ Üniversitesi’nin ödül alan sloganları kendi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
d. Ödül kazanan sloganlar; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Uludağ üniversitesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
 
e. Katılım formunu doldurup yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, bu şartnamedeki bütün katılma ve yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve Uludağ üniversitesi kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
 
Yarışma takvimi
 
Başvuru başlangıç tarihi : 17 Mayıs 2012
 Son başvuru ve teslim tarihi : 07 Haziran 2012 Saat : 17:00
 Seçici Kurul’un değerlendirme tarihi : 17 Haziran 2012
 Sonuçların açıklanması : 24 Haziran 2012
 
Ödüller
 
1. 1.000.-TL , Plaket ve Belge
2. 500.-TL , Plaket ve Belge
3. 400.-TL , Plaket ve Belge

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin