ULUDAĞ MİLLİ PARKI, BURSA VE ÇEVRESİNDE EKOLOJİ TEMELLİ DOĞA EĞİTİMİ VI

ULUDAĞ MİLLİ PARKI, BURSA VE ÇEVRESİNDE EKOLOJİ TEMELLİ DOĞA EĞİTİMİ VI

TÜBİTAK – Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’nın 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen ve Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesince yürütülmekte olan, farklı alanlardaki araştırma görevlilerine, öğretmenlere ve sivil toplum örgütlerine bilimsel temelli bir ekolojik ufuk kazandırmak, doğanın dilinin öğretilmesi yoluyla bilimin popülerleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla, “Uludağ Milli Parkı, Bursa ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi VI” adlı proje, 24 Temmuz -2 Ağustos 2017 tarihleri arasında konaklamalı olarak Uludağ Oteller Bölgesi’nde gerçekleştirilecektir.

Milli Eğitim’de görev yapan 18 öğretmen, 5 yüksek lisans ve doktora öğrencisi, kırsal bölgelerde görevli olan 3 kamu görevlisi, sivil toplum örgütlerinden 2 üye ile farklı üniversitelerden 7 araştırma görevlisinin eğitime katılması planlanmıştır. Katılanların yol giderleri hariç, konaklama, günlük yemek masrafları ve eğitim amaçlı yapılacak gezilerin ulaşım giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır.

Projede, 4 ayrı üniversite ve kuruluştan 1 yürütücü, 2 uzman ve 9 eğitmen görev alacaktır.

Eğitimde, Uludağ – Bursa ve çevresinin sunduğu doğal ve kültürel değerler, üniversite öğretim üyeleri ve diğer uzmanların katkılarıyla bütüncül ve katılımcı bir eğitim anlayışı yaklaşımıyla işlenecektir. Doğal kaynaklar, ekosistem, insan-doğa ilişkileri konusunda belli bir düzeye ulaşmaları beklenen katılımcıların, doğal yapının öğretimi ve çevrenin bilimsel olarak daha doğru algılanması için eğitim sonrası bulundukları ortamlarda gönüllü çalışmalar yapmaları beklenmektedir.

Yürütücü
Prof. Dr. Muhlis ÖZKAN
Uludağ Ü. Eğitim F. Fen Bilimleri Eğitimi B.

Uludağ Doğa Eğitimine Katılım Koşulları

Eğitime davet edilecek 35 katılımcının dağılımı aşağıdaki gibidir:

Üniversitelerdeki yüksek lisans ve doktora öğrencileri : 5 Katılımcı,
Araştırma görevlileri: 7 Katılımcı,
Milli Eğitime bağlı okullarda çalışan öğretmenler: 18 Katılımcı,
Kırsal bölgelerde görevli kamu personeli: 3 Katılımcı,
Sivil toplum örgütlerinden (TEMA, Gündem 21 vb) gönüllüler: 2 Katılımcı

İlgili Tarihler
Eğitim Tarihleri 24 Temmuz- 2 Ağustos 2017
Eğitime Son Başvuru Tarihi 4 Temmuz 2017
Kabul Edilenlerin Açıklanması 7 Temmuz 2017
Yedeklerden Kabul Edilenlerin Açıklanması 12 Temmuz 2017
Katılım Ücretleri İçin Son Tarih 14 Temmuz 2017

Detay ve Başvuru için Tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here