Ülkümüz Okumak eTwinning Projesi

Dikkat kaygan zemin 4

 

         Kuruculuğunu Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi’nden Hatice Erdem ve Ülkü Ortaokulu’ndan Nurdane Öner’in yaptığı Ülkümüz Okumak eTwinning projesinde  ortak olarak Ahmet ŞEKER (Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi), Başak Özdemir (Şehit Yahya Acar Ortaokulu), Elif Sönmez Usta (Şehit Emrah Sapa İmam Hatip Ortaokulu), Gamze Demiralay (Ülkü Ortaokulu), Güneş Gökçeler (Karabağlar Özel Delta Koleji), İlknur Gümüş (Bağlıca Şehit Kalender Özdemir AİHL), Nazan İslamoğlu (Şehit Emrah Sapa İmam Hatip Ortaokulu), Seda Gezen(Ülkü Ortaokulu) ve elli dört(54) öğrencimiz yer almaktadır.

         21.yy becerilerinden en önemlisi olan anadili okuryazarlığı bireyin kendini tanıması ve başkalarıyla iletişim kurabilmesi için hayati öneme sahip bir beceridir. Bunu gerçekleştirmek için bireyin ana dilinde okuduğunu, izlediğini ve dinlediğini anlayabilmesi, düşünce üretebilmesi, düş gücünü işletebilmesi gerekmektedir. Pandemi dolayısıyla ortaya çıkan uzaktan eğitim ise bilgi ve iletişim teknolojilerinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu gerekliliklerden yola çıkan projemizin temel amacı, öğrencilere okuma sevgisi kazandırarak, web 2.0 araçları yardımıyla okuma alışkanlığının eğlenceli bir şekilde yer etmesini sağlayarak ana dili okuryazarlığı becerisini kazandırmaktır. Öğrencilerimizin kendilerini ifade ederek özgüvenli bireyler oluşturmak, öğrencilerin kitap okumaya olan dikkatini çekmek ve motivasyonlarını canlı tutmak için renkli ortamlar sağlamak hedeflerimiz arasındadır.

         Projemizde logo, afiş çalışmaları, kitap okuma, kitaplarla ilgili oyunlar, münazara, kaçış oyunu, sanat sokağı oluşturma, e-dergi çalışmalarımız yer almaktadır.

ulkumuz okumak