Ülkemiz ve BMC

“BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türk fotoğraf sanatına katkıda bulunmak amacıyla, ‘Ülkemiz ve BMC” konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın bu yıl 14.’sünü düzenliyor. Yarışma, tüm fotoğrafseverlerl, BMC İle ülkemiz insanını ve değerlerini aynı fotoğral karesinde bir araya getirmeye çağırıyor.”

Son Katılım Tarihi 05 Eylül 2011

Yarışma Koşulları
1. Yarışmaya T.C vatandaşı, 18 yaşını doldurmuş tüm fotoğraf severler katılabilir.
2. Katılımcılar, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.
3. Yarışma siyah/beyaz veya renkli dalındadır.
4. Eserlerde, BMC araç/araçlarının veya hizmetinin görüntüleri yer almalıdır.
5. Her yarışmacı en fazla 4 adet fotoğraf ile katılabilir.
6. Yarışma katılımı dijital ortamda yapılacaktır.
7. Yarışmaya katılacak fotoğrafların kısa kenarı 15 cm’den kısa, uzun kenarı 40 cm’den uzun olmayacaktır.
8. Fotoğraflar; fotoğraf makinesinin en yüksek çözünürlüğü kullanılarak çekilmiş olmalıdır. Yarışma başvurusu sırasında; internet üzerinden gönderim için küçültülerek, her bir fotoğraf 500 KB dosya büyüklüğünü geçmeyecek şekilde, JPEG formatında katılım formuna yüklenmelidir..
9. Eserler paspartusuz ve kenar boşluksuz olarak gönderilmelidir.
10. Herbiri 500 KB büyüklüğü geçmeyecek fotoğraflar yarışma katılım formu ile gönderilecektir. Fotoğraf baskısı gönderilerek yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Fotoğrafların dosya isimlerine önce rumuz daha sonra eser ismi yazılacaktır. Örnek 123456 rumuzlu yarışmacı “Çalışkan” isimli eserini (123456-Calıskan.jpeg) olarak kaydedecektir.
12. Son katılım tarihi 05 Eylül 2011’ dir. Son katılım günü saat 17:00’ye kadar gönderilen fotoğraflar değerlendirmeye alınacaktır.
13. Bu hususlardaki tüm bilgilerin doğruluğundan katılımcı sorumludur.

14. Ödüller

Birincilik Ödülü 3.000 TL
İkincilik Ödülü 1.500 TL
Üçüncülük Ödülü 750 TL
Mansiyon 500 TL
BMC Özel Ödülü 500 TL

15. BMC, ödül ve mansiyon alan fotoğrafların yanı sıra, diğer fotoğraflardan da istediğini satın alacaktır. Kurumun malı olacak bu fotoğraflar yarışma kurallarına uygun olarak ad, soyad ve fotoğraf ismi belirtilerek (takvim, broşür, afiş, kartpostal, internet sitesi vb.) reklam uygulamalarında kullanılabilecektir.
16. Ödül alan, sergilenmeye değer görülen ya da satın alınan eserlerin yarışma sonunda yüksek çözünürlüklü halleri eser sahibinden talep edilecektir. Sergileme İnternet ortamında yapılacaktır. Katılımcılara sergileme ve basılacak albüm için ayrıca telif ödenmeyecektir.
17. On-line gönderimde oluşabilecek hata, kaybolma, gecikme ve hasardan BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. başvuruyu aldığına dair teyit göndermeyecektir. Yarışmaya katılan eserlerin özenle korunmasına çalışılacaktır. Fotoğrafların saklanmasında dijital ortamda önlenemeyen hasarlardan BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yarışma sonunda ödül ve mansiyon alan ve satın alınan eserlerin dışında kalan eserler geri gönderilmeyecek olup, ilgili dosya imha edilecektir.
18. BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş., katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
19. Katılımcı, ödül alan ya da satın alınan fotoğraflarının BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilimum haklar için BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye izin/muvaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvaffakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. eserler için katılımcının yukarıda verdiği izin/muvaffakat karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.
20. Yarışmanın neticesinde, seçici kurul herhangi bir eseri herhangi bir ödüle layık görmekle birlikte, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanlı, anılan bir eserin başka bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, alınan ödül iptal edilir ve eğer ödül verilmişse, sahibinin derhal iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından hiçbir manada talep hakkı doğurmaz.
21. Yarışmaya katılmak, yukarıdaki koşulların aynen kabul edildiği anlamına gelmektedir.
İlginize teşekkür eder, başarılar dileriz.

Seçici Kurul Danışmanı
Prof. Mehmet Bayhan

Seçici Kurul Üyeleri

Nevzat Çakır Fotoğrafçı
Murat Gür  Photo World Dergisi Genel Yayın Yön
Şadi Gücüm Çukurova Holding Yön. Kur. Başk. Vek.
Murat Dirlik BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Son Katılım Tarihi
05 Eylül 2011

Değerlendirme
10 Eylül 2011, Saat 11.00, İstanbul Yapı Kredi Plaza Levent – İstanbul

Sonuçların Açıklanması
17 Eylül 2011 – BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. web sitesinde duyurulacaktır.

Sergileme
Ekim – Kasım 2011 – BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. web sitesinde yayınlanacaktır.

Yarışma İletişim Adresleri
İnternet Adresi: www.bmc.com.tr
E-posta: [email protected]
Telefon: (0232) 477 18 00 – Dahili 6311
Adres: BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. “Fotoğraf Yarışması” Kemalpaşa Caddesi No: 32 35060 Pınarbaşı / İzmir