ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE SERBESTLEŞTİRME, REKABET VE REKABET HUKUKU SEMPOZYUMU I

Son yıllarda ulaştırma alanında dünyanın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye’de uygulanan serbestleştirme politikaları bu alandaki rekabet ve rekabet hukuku konularına büyük önem kazandırmış, hem uygulamada hem de akademik anlamda bu konulara ilgiyi artırmıştır.

T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Rekabet Kurumu işbirliği ile düzenlenmekte olan “Ulaştırma Sektöründe Serbestleştirme, Rekabet ve Rekabet Hukuku Sempozyumu” ile çok disiplinli bir alan olan ulaştırma sektöründe serbestleştirme, rekabet ve rekabet hukuku konularında araştırmacıların biraraya gelmesi, bu alandaki sorunların tartışılması ve bilgi paylaşımı arzu edilmektedir.