UHT(UZUN ÖMÜRLÜ) SÜT TÜKETİMİNDE PAKET TERCİHİNİN ÖNEMİ

Proje Adı: UHT(uzun ömürlü) SÜT TÜKETİMİNDE PAKET TERCİHİNİN ÖNEMİ

Proje Amacı:

Karton kutularda satılan uzun ömürlü (UHT) sütün, buzdolabı koşullarındaki bekleme süresinin kutunun kapaklı ve kapaksız olması durumunu araştırarak çıkan sonuç doğrultusundaki tüketimi sağlamak.

Projenin hedefleri:

1-Bir anket düzenlenerek, çevremizdeki kişilerin UHT süt kullanımındaki paket tercihinin ve UHT sütü buzdolabı koşullarında bekletme süresinin öğrenilmesi.

2-Anket sonuçlarına göre deney hipotezinin ortaya konulması.

3-Yapılan varsayıma göre bir deney düzenlenmesi.

4.Deney sonuçlarının değerlendirilerek UHT süt kullanımında paket tercihine karar verilmesi

5-Okulumuzda ve çevremizdeki kişilerin bu konuda afişlerle bilgilendirilmesi.

Proje çalışması sırasında gerçekleştirilen faaliyetler:

5 soruluk bir anket 100 kişi üzerinde uygulandı.Anket sorularından UHT süt tüketen kişilerin paket tercihi ve sütlerini buzdolabı koşullarında (+4 ile +6 °C sıcaklıkta) bekletme süreleri öğrenildi.UHT sütün işlenme ve paketlenme şartları araştırıldı.Yapılan anketler ve araştırmalar sonucunda aynı markanın, karton kutularından çevirmeli kapaklı ve kapaksız(Kutunun kesildiği ve ağzının açık kaldığı) olan sütten, buzdolabında 1gün, 2 gün ve 4 gün bekletilmiş numuneler alınarak İzmir İl Kontrol Laboratuvarında TOPLAM CANLI ANALİZİ yapıldı. Bu analizde ekim yapılan her bir numune örneği 30 °Clik etüvde 3 gün bekletildi.Analiz sonucuna göre UHT süt tüketiminde kutu kapağının önemini anlatan afişler hazırlanarak çevremizdeki kişilerin konuyla ilgili bilinçlenmesi sağlandı.Anket ve Analiz sonuçları proje resimlerinde verilmiştir.Fakat analizlerin gerçekleştirilmesi sırasında ortamda fazla miktarda zararlı mikroorganizma bulunması dolayısıyla proje öğrencisi laboratuvar ortamına alınmadı, analiz sonucu olarak da sadece yazılı belgeler verildi.

Projede Kullanılan yöntemler:

Projemizde araştırma, gözlem, problem çözme, deney ve tümevarım yöntemleri kullanılmıştır.

Ulaşılan sonuçlar:

Yaptığımız tüm araştırmalarda UHT tekniği ile paketlenmiş ve hava ile temas etmeyen hiçbir sütte kulanım ömrü süresince bakteri oluşumu gözlenmemektedir. Fakat hangi yöntemle pastörize edilmiş olursa olsun hava ile temas eden süt içinde mutlaka üreyen mikroorganizmalar mevcuttur. Bu sebeple projemizde seçtiğimiz süt numunelerinin tümü açılmış ve +4 derecelik sıcaklıkta bekletilmiş numunelerdir. İl kontrol müdürlüğü mikrobiyoloji laboratuarında yapılan deneylerimizde, çevirmeli kapaklı olan kutularda üreyen toplam canlı sayısı, bekletme süresi ile doğru orantılı çıkmışken, ağzı açık bekletilen süt numunelerinde böyle bir orantının varlığı tespit edilememiş, hatta 1 gün ağzı açık bekletilen sütte, diğerlerinden daha fazla mikroorganizmaya rastlanmıştır. Bu olay, ağzı açık olarak bekletilen sütlerde bulaşma yoluyla bakteri ürediğini gösterir. Ayrıca paketlerin üzerinde yazan açıldıktan sonra 2 gün içinde tüketilmelidir ibaresine rağmen bir çok kişi sütün tadı veya kokusuna bakarak kullanmaya devam etmektedir.Test sonuçlarına göre açıldıktan 24 saat sonra bile analiz yapılan sütlerde bir çok mikroorganizmaya rastlanmıştır.

Sonuçların değerlendirilmesi:

Buzdolabında da olsa açılan tüm UHT sütlerde mikroorganizmaya rastlanması fakat organizmaların sayısının çevirmeli kapaklı kutularda bekleme süresi ile doğru orantılı olarak artması bizi UHT süt paketi tercihinde çevirmeli kapaklı olan paketlere yönlendirmiştir. Ayrıca buzdolabında tuttuğumuz açılmış UHT sütlerin tadına, kokusuna veya görüntüsüne bakarak bozulduğunu anlamamıza imkan yoktur.Bakterilerin çoğu ortamdaki bulaşma ile üremiştir.Bu yüzden UHT süt kullanımında kapaklı kutuların tercih edilmesi ile ilgili bir afiş hazırlanmasına karar verilmiştir.

Proje konusu ile ilgili literatür (kaynak) taraması:

Bu konuda daha önce proje hazırlanmamıştır.Proje sırasında aşağıdaki kaynaklardan yararlanılmıştır:

Besler, H, T (Şubat 2008 ), BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Halkman, A, K (2006), GIDALARIN MİKROBİYOLOJİK ANALİZİ, Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi, Cilt: 04 Sayı: 05 Sayfa: 6-10

TÜM KAYNAKLARA SON ERİŞİM:16.01.2011

Proje faaliyet takvimi:

Proje başlangıç tarihi: 03 Aralık 2010

Anket sorularının hazırlanması:03 – 10 Aralık 2010

Anketin uygulanması: 10-29 Aralık 2010

Numunelerin bekletilmesi:29 Aralık 2010 – 03 Ocak 2011

Analizlerin yapılması:03 – 06 Ocak 2011

Afişlerin hazırlanması: 07-14 Ocak 2011

Afişlerin okulumuzda sergilenmeye başlanması:14 Ocak 2011

Proje Bütçesi:

6 numune örneği x 38 TL=228 TL

6 paket süt= 9 TL

TOPLAM=237 TL

Projeyi hazırlarken destek alınan kişi veya kuruluşlar:

Destek alınan kurum:İzmir İl Kontrol Laboratuvar müdürlüğü

Toplam Canlı Analizine yardım eden kişi: Mikrobiyoloji Laboratuvar şefi Hülya SÖKMEN

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri