UFUK İLKÖĞRETİM OKULU FEN TEKNOLOJİ – MATEMATİK YARIŞMASI

Özel İstinye Ufuk İlköğretim Okulu Müdürlüğü

 ” GELENEKSEL 3. UFM   ”
FEN TEKNOLOJİ – M A T E M A T İ K YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ
KONU :07 Nisan 2012 Cumartesi günü  yapılacak İstanbul ili ve tüm ilçe ilköğretim okulları  5., 6., 7. ve 8. sınıflar arası Fen ve Teknoloji – Matematik yarışması.

AMAÇ : Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda;  İstanbul ili ve tüm ilçe ilköğretim okulları 5., 6., 7. ve 8. sınıfları arasında Matematik ile Fen ve Teknoloji’ye olan ilgiyi artırmak, öğrencinin Matematik ile Fen ve Teknoloji seviyesini görmesini sağlamak, kendine güven duygusunu geliştirmek ve okulunu temsil etme bilincini kazandırmaktır.

YASAL DAYANAK:Yarışma esasları 5 Nisan 1995 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ödül yönetmeliğine uygun olarak  düzenlenmiştir.

KAPSAM :Bu şartname Ufuk  Okullarının düzenlediği “UFM ; Fen Teknoloji – Matematik Yarışması” nın kural ve yönetmeliklerini kapsar.

KATILIM ŞARTLARI :

1- Bu yarışmaya, İstanbul ve ilçelerine bağlı tüm ilköğretim okulları müracaat edebilirler.

2- Yarışma ilköğretim okullarının 5.,6.,7. ve 8. sınıflarına devam etmekte olan öğrenciler arasında yapılacaktır.

3- Başvurular okulumuzun www.ufuk.k12.tr internet adresindeki “UFM KATILIM FORMU”nu eksiksiz doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.  Başvuru yapan okulların öğrencileri başvurularının ulaşıp ulaşmadığını yine yukarıda belirtilen web sayfasındaki yarışmayla ilgili bölümden takip edebilirler. Listede ismi olmayan öğrencilerin başvuruları ulaşmamış demektir. Katılımcılar 0553 274 30 32 numaralı telefonu arayarak yarışma ve başvuru ile ilgili gerekli bilgileri öğrenebilirler.

4- Kurumsal ve bireysel tüm başvurular, 2 Mart 2012 Cuma günü başlayıp 26 Mart 2012 Pazartesi saat 18.00’de sona erecektir. Kurumsal başvurular, okullar tarafından yapılacaktır.

5- Sınava, kurumsal olarak her sınıf seviyesinden en fazla beş (5) öğrenci başvurabilecektir. Sınava başvuracak öğrencinin, okulunda aynı sınıf seviyesinde okumakta olan öğrenciler arasında en başarılı ilk beş (5) öğrenci arasında olması gerekmektedir. Bu öğrencilerin seçimi okul yönetimine aittir.

6- Katılım formunda belirtilen öğrencilerin yarışmaya katılamaması durumunda yerine başka bir öğrenci katılamaz.

7- Okullar,öğretmenler ve öğrenciler gelişmeleri internet sitemizden (www.ufuk.k12.tr) takip etmekle yükümlüdürler.

8- Kurumsal başvurular okul kodu ile yapılmak zorundadır.

 

YARIŞMA KURALLARI VE UYGULANIŞ ŞEKLİ        : 

1- Yarışma soruları, yarışma hazırlama ve değerlendirme komisyonu tarafından hazırlanıp yine yarışma komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

2- Sorular; 5.,6. ve 7. sınıflar için Matematik ile Fen ve Teknoloji, 8.sınıflar için ise sadece Matematik branşından, öğrencilerin okumakta oldukları sınıf öğretim programına ve önceki sınıflara ait olacaktır.

3- Muhakeme ve senteze dayalı sorular sınav komisyonunun takdirine bırakılmıştır. Sorular arasında, Tübitak İlköğretim Matematik Olimpiyatı’nda da olduğu gibi, öğrencilerin üst düzey matematik yeteneğini ölçen sorular da olabilir.

4- Yarışma tek aşamada yapılacaktır.

5- Sorular 5.,6. ve 7. sınıflar için 25 soru Matematik, 25 soru Fen ve Teknoloji dersinden olmak üzere toplam 50 sorudan oluşacak olup soruların puan değerleri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

6- 8. Sınıflar için ise sadece Matematik branşından 22’si test 6’sı klasik soru olmak üzere toplam 28 soru sorulacak olup sorular kolay, normal ve zor (klasik sorular) olmak üzere üç kısımdan oluşacaktır. Soru sayıları ve soruların puan değerleri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

  

7- Sorular dört seçenekli olup, her üç yanlış bir doğruyu götürecektir. Yarışma süresi 75 dakikadır. 8.sınıfların sınav süresi 60 dakikadır.

8- Sınavda hesap makinesi, pergel ve cetvel gibi araç-gereç kullanımına müsaade edilmeyecektir.

9- Yarışmaya Resmi ve Özel İlköğretim Okulları başvurabilecektir. Değerlendirme resmi ve özel ilköğretim okulları olarak ayrı ayrı yapılacaktır.

10- Yarışma 7 Nisan 2012 Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacaktır.

11- Özel Ufuk İlköğretim Okulları öğrencileri bu yarışmaya katılamazlar.

12- Yarışmaya ilköğretim 5.,6. ve 7.sınıf öğrencileri Ufuk İlköğretim Okulları şubelerinden, sınav giriş belgesinde belirtilen şubede, 8.sınıf öğrencileri ise Özel İstinye Ufuk Fen Lisesi’nde katılacaklardır.

YARIŞMA SONUÇLARININ AÇIKLANMASI ve DUYURULMASI

1- Yarışma sonucunda, madalya almaya hak kazanan öğrenciler 10 Nisan 2012 Salı günü saat 10.00’da internet sitemizden (www.ufuk.k12.tr) duyurulacaktır. Kazanılan madalyanın türü ödül töreni esnasında açıklanacaktır.

2- Tüm sonuçlar ödül törenin yapılacağı 11 Nisan 2012 Çarşamba günü saat 21:00’den itibaren internet sitemizden (www.ufuk.k12.tr)  öğrenilebilir.

 

REHBER ÖĞRETMEN
Öğrencinin yarışmaya hazırlanmasında birinci derecede katkısı olan ve ona rehberlik eden kişidir. Okul idaresi tarafından sınav katılım formunda belirtilir. Bir öğrencinin birden çok rehber öğretmeni olması durumunda bir kişilik ödül aralarında paylaştırılır.

ÖDÜLLER VE BELGELER

1- Yarışmaya katılan rehber öğretmen ve okuluna “KATILIM BELGESİ” verilir.
2- Yarışmada madalya alan her bir öğrenci ve okuluna “BAŞARI BELGESİ” verilir.
3- Birden fazla öğrencisi ödül alan rehber öğretmene kazandığı en büyük ödülün karşılığı verilir.
4- Madalyalar: Yarışmanın sıralamasına göre, dereceye giren özel ve resmi okul kategorileri için ayrı ayrı; ilk üç öğrenciye Altın Madalya, sonraki altı öğrenciye Gümüş Madalya ve daha sonraki altı öğrenciye Bronz Madalya verilecektir.

Altın Madalya         : Sıralamada 1., 2. ve 3. gelen öğrencilere verilir.
Gümüş Madalya    : Sıralamada 4., 5., 6., 7.,8.,9. gelen öğrencilere verilir.
Bronz Madalya      : Sıralamada 10., 11., 12.,13.,14.,15. gelen öğrencilere verilir.

5- Özel Derece Ödülleri: Resmi okul öğrencileri için sıralamada ilk onbeş (15)  öğrenci ve öğretmenlere aşağıdaki ödüller verilir.(Özel okul öğrenci ve öğretmenleri  madalya, katılım belgesi ve başarı belgesi ile ödüllendirilecek olup bu belgeler okullarına gönderilecektir.)

 

ÖDÜL TÖRENİ  
1- Ödül Töreni 11 Nisan 2012 Çarşamba günü, Saat 11.30’da Özel İstinye Ufuk Fen Lisesi konferans salonunda yapılacaktır.
2- Özel okullardan dereceye girenlerin ödülleri ve belgeleri okullarına gönderilecek ve ayrı bir ödül töreni yapılmayacaktır.
3- Ödül törenine, yarışmaya katılan tüm öğrenciler, veliler, öğretmenler ve okul idarecileri davetlidirler.
Tüm ödüller tören esnasında verilecektir.