UFKA YOLCULUK 8. BİLGİ VE KÜLTÜR YARIŞMASI

UFKA YOLCULUK
UFKA YOLCULUK

Ufka Yolculuk 8. Bilgi ve Kültür Yarışması H.1441/M.2020 yılında online ve yazılı olarak Türkçe dilinde düzenlenecektedir. Yarışma Ufka Yolculuk için özel olarak hazırlanan İlkokul Kategorisi için “Edep Diyarına Yolculuk” Ortaokul Kategorisi için “Edep Mektebi” Lise Kategorisi için ise “İletişim Nezaket ve Adap” adlı eserlerden yapılacaktır. Yarışma 3 (üç) farklı kategoride düzenlenecektir. (Bknz. Tablo-1) Sınavda 2 aşamalı olarak, çoktan seçmeli soru (test) ile yarışmacıların sıralaması belirlenecektir. 1. Aşama Online Sınav’da 50 Puan Barajını geçen yarışmacılar 2. Aşama Yazılı Sınava girmeye hak kazanacaklardır.

Doğru inancı, doğru düşünceyi ve güzel ahlâkı öğreten muteber ilim adamlarının yazdığı güvenilir eserlerin okunmasını sağlamak, okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine ve insanlarımızın sahih kaynaklarla buluşmasına katkı sağlamaktır.

Kategoriler ve Sorumlu Olunan Konular

Yarışma 3 (üç) farklı kategoride yapılacaktır. Kategorilerin detaylı açıklaması aşağıdadır.

İlkokul Kategorisi: 31 Aralık 2019 tarihi esas alınarak 20 yaşından küçük örgün veya açık öğretimde okuyan ilkokul öğrencileri. (01.01.2000 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar)

Sorumlu Olunan Eser: Ufka Yolculuk 8. Bilgi ve Kültür Yarışması İlkokul Kategorisi yarışmacıları için hazırlanan Edep Diyarına Yolculuk eserinden sorumlu olunacaktır.

Ortaokul Kategorisi: 31 Aralık 2019 tarihi esas alınarak 20 yaşından küçük örgün veya açık öğretimde okuyan ortaokul öğrencileri. (01.01.2000 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar)

Sorumlu Olunan Eser: Ufka Yolculuk 8. Bilgi ve Kültür Yarışması Ortaokul Kategorisi yarışmacıları için hazırlanan Edep Mektebi eserinden sorumlu olunacaktır.

Lise Kategorisi: 31 Aralık 2019 tarihi esas alınarak 20 yaşından küçük örgün veya açık öğretimde okuyan lise öğrencileri. (01.01.2000 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar)

Sorumlu Olunan Eser: Ufka Yolculuk 8. Bilgi ve Kültür Yarışması Lise Kategorisi yarışmacıları için hazırlanan Kur’an-ı Kerime Göre Adab-ı Muaşeret ve İletişim Adabı eserinden sorumlu olunacaktır.

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 02 Mart 2020 Pazartesi Saat: 20:00’dır.

Yarışmayla ilgili tüm gelişmeler ve ayrıntılar www.ufkayolculuk.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmacılara E-Posta/SMS yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here