UEFA Çocuk Vakfı Proje Çağrısı

Her yıl, UEFA Çocuk Vakfı, proje çağrısı yapıyor.

Bu projeler vakfın amaçlarına ulaşmayı amaçlamaktadır – yani aşağıdaki alanlarda destek sağlayarak çocuklara yardım etmek:

sağlık;
Eğitim;
spora erişim;
kişisel Gelişim;
azınlıkların entegrasyonu;
çocuk haklarının korunması.

Bu amaçlara ulaşmak için, vakıf, ya futbolu ya da sporu içeren programları ya kendi projelerini yürütmekte ya da diğer kurumlarla ortaklaşa çalışmaktadır.

Vakıf benzer hedefleri olan veya kalkınma yardımları sağlamayı amaçlayan herhangi bir organizasyon veya projeyi tavsiye edebilir, bunlarla birlikte çalışabilir veya destekleyebilir.

Ayrıca, tek başına veya diğer örgütlerle ortaklaşa hareket ederek insani yardım veya acil yardım sağlayabilir.

Mütevelli Heyeti, fon tahsisine karar vermeden önce tüm projeleri değerlendirecek, gerektiğinde dışarıdan taraflarla istişarede bulunacaktır.

Kararlar, Mütevelli Heyeti’nin yıllık toplantısında alınacaktır. Bu çerçevenin dışında, vakfın statüleri olağanüstü durumlarda olağanüstü karar alma mekanizmalarının kullanılmasını sağlar.

Gönderim için son tarih: 14 Eylül 2018

http://projets.uefafoundation.org/en/