Üçü bir Yerde: Sağlık, Kültür ve Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Projesi

Üçü bir Yerde: Sağlık, Kültür ve Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Projesi

“Üçü bir Yerde: Sağlık, Kültür ve Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi” projesi, TÜBİTAK’ın “4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları” programı kapsamında desteklenmesine karar verilen projelerden birisi olup ilk kez 2017 yılında (7-13 Eylül) gerçekleştirilecektir.

Hedef Kitle

Sivas ili merkez ortaokullarında 5-8. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler olup eğitime katılacak toplam öğrenci sayısının 30 öğrenci olması planlanmaktadır. Katılımcıların belirlenmesinde sosyo-ekonomik düzey açısından dezavantajlı bölgelerde yer alan okullarda öğrenim gören ve akademik başarısı yüksek olan öğrenciler öncelikle tercih edilecektir.

2016 – 2017 eğitim – öğretim yılında Sivas il merkezindeki ortaokullarda öğrenim gören 5, 6, 7. ve 8. sınıf öğrencileridir. Projeye başvuru yapanlardan 30 öğrenci katılımcı olarak seçilecektir.​

Daha önce TÜBİTAK destekli bir doğa eğitimine katılmamış olmamak.
Doğa eğitimi katılıma engel herhangi sağlık problemi, alerjisi, böcek fobisi olmamak.
Akademik başarısı yüksek olmak.

Hakkımızda

“Üçü bir Yerde: Sağlık, Kültür ve Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi” projesi, TÜBİTAK’ın “4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları” programı kapsamında desteklenmesine karar verilen projelerden birisi olup ilk kez 2017 yılında (7-13 Eylül) gerçekleştirilecektir.


AMAÇ

Bu projede sağlık, kültür ve ekoloji temelli bir doğa eğitimi yürütülmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında disiplinler arası bir yaklaşım esas alınacaktır. Doğa eğitimi, içeriği itibariyle çok disiplinli bir karakter taşıdığından bu proje kapsamında Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimlerdeki çeşitli disiplinlere (Arkeoloji, Antropoloji, Astronomi, Biyoloji, Fen Eğitimi, Jeofizik, Jeoloji, Kimya, Tıp ve Veterinerlik) ilişkin etkinlikler yer alacaktır. Eğitim kapsamında bu etkinlikler arasında bağlantılar kurulacak, katılımcıların her bir disipline ilişkin öğrendiklerini diğer disiplin alanlarına transfer etmeleri sağlanacaktır. Proje kapsamında; katılımcıların bilimsel okuryazarlık düzeylerini artırmak ve bilime bakış açılarının olumlu yönde gelişmesine katkı sağlamak, katılımcılara yaparak-yaşayarak öğrenme fırsatları sunarak anlamlı öğrenmelerini sağlamak, onları izleyen ve dinleyen rolünden çıkararak aktif görevler almalarını sağlamak ve katılımcılara disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır.

PROJE ETKİNLİKLERİ
Proje kapsamında drama, alan gezisi, atölye çalışması, deney, doğa yürüyüşü, doğa ressamlığı ve teorik anlatımları içeren toplam 38 etkinlik yer alacaktır.

Örnek Etkinlikler
1-Rüzgâr enerji santralini gezelim.
2-Balıkları ziyaret edelim.
3-Eski Sivas’taki Okulları Tanıyalım.
4-Arkeoloji müzesini keşfedelim!
5-Kangal Kömür Sahası İncelemeleri.
6-Acaba müzedeki fosiller nerden çıkarılıyor?
7-Kaplıca suyunu analiz ediyorum.
8-Asit Yağmurlarının Doğal Anıtlara Etkisini Araştıralım!
9-Şuğul Vadisi’nde Doğa Yürüyüşü.
10-Yaratıcı Drama: Sivas’ın Doğa Değeri “Doktor Balıklar”.

Proje Yürütücüsü
Yrd. Doç. Dr. Serkan BULDUR

Anasayfa