ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNTÜ OLUŞUMU

PROJE ADI: ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNTÜ OLUŞUMU

PROJE AMACI: Görsel amaçlı kullanmak için basit 3D sistemlerin tasarımını yapmak.

GİRİŞ:

Üç boyutlu görme; insan görmesinin en önemli özelliğidir. Hayvanlar aleminde birçok canlıda üç boyutlu görme yoktur. Her iki gözden beyne gönderilen görüntüler beynimizce tek görüntü haline çevrilerek derinlik hissi ortaya çıkar. Buna Stereopsis ya da Üç boyutlu görme adı verilir. Bu sayede derinlik ve cisimler arası mesafe algılaması yapılabilir. Bir gözümüzü kapatarak uzakta iki işaret parmağımızı birbirine değdirmekte zorlanırız. İki gözümüz açıkken bunu kolaylıkla yapabiliriz. Bu örnek bize üç boyutlu görmenin farkını açıklar.

Üç boyutlu görmenin oluşabilmesi için; aynı görüntülerin farklı açılardan her iki gözümüzün aynı noktalarına (görme merkezi) düşmesi gerekir. Bu noktalarda alınan görüntüler beynimize gönderildiğinde beynimiz faklı açılardan alınmış bu iki görüntüyü birleştirerek tek bir görüntü haline getirir. Görüntüler arasında bir miktar farklılık olduğunda gözümüz füzyon (örtüşme) mekanizmasıyla görüntüleri eşit hale getirebilir. Kalan bir miktar farklılıkta beynimiz tarafından giderilerek üç boyutlu görüntü oluşur.

Her iki göz birbirine paralel (ortoforik) değilse, bir gözde herhangi bir nedenle az görme varsa o zaman beynimize iki eşit görüntü gidemeyeceği için üç boyutlu görme oluşmaz. Bu durumda çift görme gelişebilir. Çocuklukta meydana gelmiş bir probleme bağlı ise kayan ya da az gören gözün görüntüsü beyin tarafından yok farz edilir. Bu duruma da süpresyon (baskılama) adı verilir.

Sol gözün ve sağ gözün cisimleri değişik açılardan görmeleri 3 boyutlu görüntünün temelini oluşturuyor. Aynı cisme önce sağ göz sonra da sol gözle baktığımızda cismin hafifçe yer değiştirdiğini görürüz. Cisme sağ ve sol gözümüzle aynı anda baktığımızda beynimiz iki görüntüyü birleştirir. Bu iki görüntünün birleşmesiyle beynimiz derinliği ve mesafeyi algılar.

KULLANILAN YÖNTEM:

1 adet 15 cm çaplı 5 cm uzunluğunda içi delik olan köpük alınarak üstüne iç bükey ayna yerleştirildi. Onun üstüne aynı ebatta içi boş köpük yerleştirildi. Daha sonra üstüne odak uzaklığı 5 cm , 12 cm çaplı iç bükey ayna koli bandıyla sabitlendi. Böylelikle sistem tamamlandı.

PROJE BÜTÇESİ: 30 TL (2 adet köpük, 1 adet içbükey ayna, 1 adet plastik lens, koli bandı)

PROJE ÇALIŞMASININ TAKVİMİ:

10 Ekim – 27 Ekim : Literatür taraması

30 Ekim – 22 Aralık : Projenin uygulanması

03 Ocak – 05 Ocak : Projenin yazılması

SONUÇLAR, SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Sistemin ortalama olarak 5 cm önüne bir cisim konursa hemen yanında aynı cismin ters ve alt kısmının görüntüsü oluştu. Böylelikle 3 boyutlu görüntü oluşturmuş olduk. Bu sistem ile bir parçanın hem ön hem arka kısmını aynı önde görüp bilgi edinmek amaçlı kullanılabilir. Bu sistem daha da geliştirilebilir ise başka cisimlerin sanal görüntüsünü elde etme gibi sonuçlar da oluşturabilir.

KAYNAKLAR:

Bu Benim Eserim Proje Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri