UBEK Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi

UBEK Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi

Değerli Bilim İnsanları ve Eğitimciler,

23-25 Mart 2018 tarihinde termalin başkenti olan Afyonkarahisar’da düzenleyeceğimiz “Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresine” sizleri davet etmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşamaktayız. Kongremiz ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilim insanının katılımı ile Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecektir.

Kongremizin amacı, bilim insanlarının bilimsel alandaki çalışmalarını ve deneyimlerini paylaşarak yeni araştırma düşüncelerinin alt yapısını oluşturmak, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlayarak bilim insanları arasında işbirliği ve eşgüdümü geliştirmektir. Kongremizde bu amacı gerçekleştirmek için çeşitli alanlardan bilim insanlarının bir araya gelerek ortak sunum, bildiri panel gerçekleştirmeleri sağlanacaktır. Kongremizde uzaktan bağlantı yoluyla da bildiri sunma imkânı sağlanacaktır.

Kongre süresince deneyimli bilim insanlarının yeni araştırma problemlerine çözümler bulmalarını, genç araştırmacılara model oluşturmalarını, onların çalışmalarına katkı sağlamalarını hedeflemekteyiz. Böylece ülkemiz bilim alanının gelişmesine katkı sağlama düşüncesindeyiz.

Kongrede sunulan bildiriler, özet kitabında kongre öncesi e-kitap olarak, kongre sonrası gönderilen tam metinler ise kongre bildiri kitabında veya kongre kitabında kitap bölümü olarak çevrimiçi yayınlanacaktır. Ayrıca seçili bazı dergilerin özel sayılarında hakem süreci sonunda yayınlanacaktır.

Siz değerli bilim insanlarını 23-25 Mart 2018 tarihleri arasında Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi (UBEK) için Afyonkarahisar’da ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtir, sağlık ve başarılar dileriz. Saygılarımızla.

UBEK Düzenleme Kurulu

Konular
Amaç ve Kapsam

“Eğitim ve Gelecek” temasıyla yola çıkan kongremizin amacı eğitim bilimleri ve çeşitli disiplinlerin öğretiminde ortaya çıkan güncel eğilimleri ortaya çıkartarak geleceğe dönük öngörülere ilişkin bir tartışma ortamı oluşturmaktır. Bu sayede eğitimciler, araştırmacılar, öğrenciler ve uygulayıcılar için çalışmalarını sunacak bir platform meydana gelecek; bilgi, fikir ve deneyim alışverişinde bulunulacaktır. Ayrıca kongremizde farklı alanlarda çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek yapıcı etkileşimler sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlamak, disiplinler arası çalışma ortamı meydana getirmek ve yeni bakış açılarının oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Sosyal değişimlerin çok yoğun yaşandığı ve hem ülkemizin hem de dünyanın yeni sorunlarla karşılaştığı günümüzde, eğitimin alacağı konum ülkelerin gelişim düzeylerini etkilemekte ve bugünden ileriye dönük düzenlemeler yapmayı zorunlu kılmaktadır. Kongremiz bu nedenle tema olarak “Eğitim ve Gelecek” temasını seçmiş ve bu ana tema çerçevesinde alt temalar aşağıda sunulmuştur. Kongremiz bu alanlara odaklanmakla birlikte bu temalarla sınırlı değildir.

Katılımcılar bildirilerini konferansda yüz yüze sunabileceği gibi çevrimiçi olarak da sunma imkanı tanınacaktır.

21. yy Becerileri Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
Biyoloji Eğitimi
Coğrafya Eğitimi
Çağdaş Öğretim Yöntemleri
Değerler Eğitimi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Eğitimde Girişimcilik ve Yenilik
Eğitimde Güncel Yaklaşımlar
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitim Sosyolojisi
Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim ve Öğretim Sorunları
Felsefe Grubu Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Fizik Eğitimi
Görsel Sanatlar Eğitimi
Hayat Bilgisi Öğretimi
Kimya Eğitimi
Lisansüstü Eğitim
Matematik Eğitimi
Mesleki ve Teknik Eğitim
Müzik Eğitimi
Okul Öncesi Eğitim ve Okula Hazırlık
Öğretmenler İçin Uygulamadan İyi Örnekler
Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Sanat ve Tasarım Eğitimi
Sınıf Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sanat Eğitimi
Tarih Eğitimi
Teknoloji ve Materyal Tasarlama
Teknoloji ve Tasarım Eğitimi
Temel Eğitim
Türkçe Öğretimi
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Uzaktan Eğitim
Yabancı Diller Öğretimi
Yabancı Diller Eğitimi
Yabancılara Türkçe öğretimi
Yaratıcı Drama Eğitimi
Yaşam Boyu Öğrenme

Önemli Tarihler

Bildiri özeti gönderimi son tarihi 5 Şubat 2018
Kongre Programının açıklanması 12 Mart 2018
Erken kayıt için son tarihi 1 Mart 2018
Kongre Tarihi 23-25 Mart 2018

İletişim:
ubek2018@ubek-icse.com

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongre web sitesi için tıklayınız