Tuzla Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği Ödüllü Öykü Yarışması

Mübadelenin birinci kuşak Tuzla’lı canlı tanıkları yaşadıkları her şeyi anlatamadan göçüp gittiler. Şimdi sen onların göç sırasında yaşadıklarını ve eski Tuzla’yı anlat!
Tuzla Sosyal Dayanışma ve Yardım Derneği olarak “Tuzla” ve “Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi” konulu, ödüllü öykü yarışmamıza katılımınızı bekliyoruz.

KATILIM ŞARTLARI

Öykü Yarışmasına katılım şartları:

1) Yarışmaya katılan yapıtlarda, ana tema “Tuzla (İstanbul Tuzla)” ve “Zorunlu Nüfus Mübadelesi” olacaktır.

2) Türkçe’yi kullanmadaki başarı ve yazınsal duyarlılık yarışmaya katılan yapıtlarda aranacak özellikler arasında yer alacaktır.

3) Öykülerin daha önce yayımlanmamış olması gerekmektedir.

4) Tuzla Sosyal Dayanışma ve Yardım Derneği yöneticileri bu yarışmaya katılamazlar.

5) Yarışmaya gönderilecek öykülerin bilgisayarda 12 punto ve çift aralıklı olarak 12 adet A4 sayfasını aşmayacak boyutta yazılmış olması gerekmektedir.

6) Her öykünün belirlenen yazım ölçütlerinde hazırlanarak 5 nüsha halinde aşağıda belirtilen adrese gönderilmesi gerekmektedir.

7) Her yarışmacı yarışmaya en çok üç öykü ile katılabilir.

Son başvuru tarihi 15 Eylül 2013’tür.

9) Kazananlar 21 Ekim 2013 tarihinde açıklanacak ve ödülleri 28 Ekim 2013 tarihinde derneğimizin düzenleyeceği Cumhuriyet Bayramı gecesinde verilecektir.

10) Seçici kurul aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

– Prof. Dr. Kemal Arı (Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi)

– Sefer Güvenç (Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri)

– Niyazi Öncel (Emekli Türkçe Öğretmeni)

– İskender Özsoy (Gazeteci – Yazar)

– Nursen Temizel (Tuzla Sosyal Dayanışma ve Yardım Derneği Başkanı)

11) Ödüller; birinci olan öykü yazarına 1500 TL, ikinci olan öykü yazarına 1000 TL, üçüncü olan öykü yazarına ise 750 TL ‘dir.

12) Ödül kazanan öykülerle birlikte yayımlanmaya uygun görülenler Tuzla Sosyal Dayanışma ve Yardım Derneği tarafından kitap olarak yayınlanacaktır.

13) Ödüle aday yapıtlar 5 nüsha halinde; bir başvuru dilekçesi, başvuran kişinin gerçek ad ve açık adresi, telefon numarası, e-posta adresi, 5 kopya olarak kısa özgeçmişi ve bir adet fotoğrafı ile birlikte son başvuru tarihine kadar aşağıdaki adrese taahhütlü olarak gönderilecek ya da elden teslim edilecektir:

Tuzla Sosyal Dayanışma ve Yardım Derneği
Postane Mah. Kalekapı Muhacir Sok. No:5 Tuzla / İstanbul
Tel: 0216-3955972
GSM: 0 542 377 67 01
e-posta: info@tuzlasosyaldernek.com

14) Yarışmaya başvuranlar açıklanmaz. Yarışmaya katılan yapıtlar geri verilmez.

15) 18 Yaşından küçükler yarışmaya katılamaz.

Tuzla Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği Ödüllü Öykü Yarışması