Tuzla Belediyesi Geleneksel 2. Fotoğraf Yarışması

Tuzla Belediyesi Geleneksel 2. Fotoğraf Yarışması

Kendi gözünle gördüğün gibi değil; değil mi hapsettiğin kareler?.. Görüldüğü gibidir. Hissederek bakmakla başlar, görmekle biter. Asla gördüğün karedeki değildir ve kişi ne olduğunu hep en son anlar. Görülen her şey doğada özgürken farklıdır, Özgürlüğün Tonu başkadır. Kişi onları kareye hapsettiğinde en güzelini yakaladığını düşünür, oysa yakalananın en güzeline ulaşmaktan başka bir şeye kavuşulamaz. Zaman içinde zamanlar, mekân içinde mekânlar vardır ya, ne o zaman gelecek biz en güzelini yakalayacağız, ne de o mekân gelecek biz muhteşeme ulaşacağız. Umuyor ve diyoruz ki güzel bakmaktır, güzele bakmayı sevaba çeviren vesile, bakan gözün gördüğünde gönül telinin titremesiyle hatırladığı mutlaktır ve hatırlanmasından ötürü sevaptan bahsedilir ki, bahis olunan o güzellik ne candır bir can olmasa candan öte, ne de bir manzara ki o sığmaz hiçbir kadraja… Biz yine en güzelini yakalamaya çalışmanızı takdir etmeliyiz ve ummalıyız ki, bir güzel gören göze ilham olur ve kalpten gelen o iç güzelliğe ilham olur ve kalbe mutlak olanı anımsatır da şükre vesile olur da belki bir kişi çektiklerinizden çekmeden hayra kavuşur. Aşk oldu mu kalpte, kişi baktığı her şeyi güzel görür, gördüğü her şeyde güzeli arar, ışık gibidir, saf ve duru ve aşkla bakmayı öğrendi mi kişi görmeye başlar, “gönül gözüyle…” “2016 Küresel Anlayış Yılı’na” ihtiyaç duyduğu manaya katkıda bulunabilmek için; “Biz büyük bir aileyiz” diyoruz… “Ne olursan ol gel” diyen, “Yaratılanı, Yaradan’dan ötürü“ seven, “Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir” deyip iyiliği gönülden benimseyen kültürün evlatları bizler şimdi diyoruz ki, biz Ensar misali sana gel desek, hüznünün bittiği kucak, uzanan yardım eli olsak, gözünün yaşını silsek ve hikâyelerimizi birleştirsek daha anlayışlı, daha anlaşılır ve yaşanılır bir dünya için haykırmaya yeter mi gücümüz? Duygumuz kadar varız ve varlığımız kadar duyguluyuz ki ifade edilmesi için bir çağrıda bulunmak istedik: Resimle ve fotoğrafla daha anlayışlı bir dünya için durma sen de bir şey söyle. Tuzla Belediyesi Sosyal Sorumluluk ve Kültürel Belediyecilik örneklerinden bir yenisine daha imzasını atıyor. Eğitim ve Kültür kenti Tuzla, yetenekleri toplumla buluşturmak için bir köprü kuruyor. Kişilerin ve toplumların en temel isteklerinden olan kendini ifade etme ve toplumuyla paylaşma duygusu hem Ortak Akıl hem de Ortak Kültür oluşturmanın mihenk taşıdır. Bu bağlamda Tuzla Belediyesi Geleneksel olması hedefiyle fotoğraf yarışması düzenliyor. Herkese açık ve farklı gruplar arasında düzenlenecek yarışmayla, Kültür Festivaline dönüşecek bu organizasyonla duyguların, fikirlerin ve eserlerin sadece yarışması değil; kardeşlik, sevgi, paylaşım, anlayış ve birlikteliğin hayatımıza katma değer sunduğu birlik ruhunun manasına yaraşır kolektif duygulara ulaşması hedefleniyor.

YARIŞMANIN AMACI:
– Fotoğraflar ile renkler ve sanatsal görsellik ve ifadelerle duygu ve düşüncelerin ifadesini sağlamak; sanatsal sunum ve duruş sağlamak.
– Fotoğraf ile gördüğümüz güzellikleri herkese gösterebilmek.
– Yarışmalar ile sanat ve sanatçıların ifadelerini sunma ve toplumla paylaşabilmesine yardımcı olmak.
– Genç fotoğrafçıların önünü açmak ve onları teşvik etmek.
– Toplumsal olaylar karşısında sanatsal ifadenin gücü ve birleştiriciliğini gösterebilmek.

KONU:
“Tarih ve kültür”dür.

YARIŞMANIN BÖLÜMLERİ
Yarışma, Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

KATILIM KOŞULLARI:
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2. Yarışma; Tuzla Belediyesi çalışanları, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.
3. Yarışmacılar Renkli veya Siyah-Beyaz olarak en fazla 4 (dört) fotoğraf ile yarışmaya katılabilirler.
4. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Buna ek olarak HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur. 5. Değerlendirmede konunun yanı sıra, çekim kalitesi, ışık kullanımı vb hususlar da göz önüne alınacaktır.
6. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
7. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
8. Katılımcı, fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
9. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz; katılıp ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
10. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
11. Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Fotoğraf Yarışması Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
12. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
13. Bu yarışmanın sahibi, yükümlüsü ve yürütücüsü Tuzla Belediyesi’dir.

TELİF (KULLANIM) HAKKI:
1. Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğraflarının Tuzla Belediyesi bünyesindeki yayınlarda isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Tuzla Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Eserlerin kullanım hakkı Tuzla Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
2. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
3. Tuzla Belediyesi, ödül ve sergileme alan eserlerin dışında kalan eserlerden uygun gördüklerini sergileme bedeli kadar bir bedel ile satın alabilir.
4. Tuzla Belediyesi, ödül ve sergileme alan eserler ile satın alma uygulanan fotoğrafları yayınlarında ve basın organları aracılığıyla yarışma duyurularında, sanatçının ismini geçirerek kullanabilir.
5. Ödül ve sergileme alan eserler ile satın alma uygulanan fotoğraflar “Tuzla’da Yaşam” kitabında basılacaktır.
6. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
7. Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Tuzla Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
8. Tuzla Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğraflar ile satın alma uygulanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
9. Yarışma sonucu Tuzla Belediyesi’nin www.tuzla.bel.tr web adresinde, TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve adreslerinde duyurulacaktır.
10. Fotoğrafların sergi ve baskıları düzenleyici kurum tarafından yaptırılacaktır.
11. Yarışmada ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan eserler Tuzla Belediyesi arşivine alınacak ve kurumun kendi yayınlarında tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılacaktır.
12. Ödül ve sergileme alan, satın alma uygulanan fotoğraflar Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve web sayfasında yayınlanacak, ayrıca TFSF yayını Almanak 2016’da yer alacaktır.
13. Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Tuzla Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarası ile kurumun ödemeye ilişkin isteyeceği belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
14. Şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve Düzenleyici Kurum kararı geçerlidir.
15. Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE YÜKLENMESİ:
– Yarışma, online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemi ile yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
– Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir.
– İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
– Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Küçük harfler kullanılmalıdır.
– Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Dijital > D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme: 1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). 2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oerly veya erily gibi). 3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (D > Dijital). 4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). 5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcının Tuzla’da 2015’te çektiği “Güneşe doğru” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_tuzla_2015_gunese_dogru” olabilir…

– Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
– Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, imza, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Tuzla Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Başvuru Tarihi : 01 Mart 2016
Son Teslim Tarihi : 26 Eylül 2016 Cuma saat 23.00 (TSI)
Jüri Toplanma Tarihi : 04 Ekim 2016
Sonuç Bildirim Tarihi : 13 Ekim 2016
Ödül Töreni : 22 Ekim 2016 saat 15.00 – Nikâh Sarayı veya İdris Güllüce Kültür Merkezi

ÖDÜLLER:
Birincilik 4000.- TL
İkincilik 3000.- TL
Üçüncülük 2000.- TL
Mansiyon (3 adet) 750.- TL
Sergileme (En fazla 20 adet) 250.- TL

SEÇİCİ KURUL:
Dr. Turgut ÖZCAN Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı
Güven ADA Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Altuğ ŞENEL KASK, Fotoğraf Sanatçısı
Cengiz Han GÜNESEN KASK, Fotoğraf Sanatçısı
Firdevs SAYILAN FOTOGEN, Fotoğraf Sanatçısı *Jüri en az 3 kişiyle toplanır.

TFSF Temsilcisi: Hasan ÖZDEMİR

DÜZENLEME KURULU
Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İLETİŞİM – YARIŞMA SEKRETERYASI
Tuzla Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evliya Çelebi Mah. Hat Boyu Cad. No: 17 34945 Tuzla / İstanbul Yetkili Kişi : Veysel Çelik Telefon : 444 0 906 (Dahili 3205) E-posta : v.celik@tuzla.bel.tr – ksm@tuzla.bel.tr