Tuzla Belediyesi 3. Stop Motion Kısa Film Yarışması

Tuzla Belediyesi olarak kültürel ve sosyal faaliyetler kapsamında geleneksel olarak
gerçekleştirdiğimiz yarışmalara devam ediyoruz ve “Tuzla Belediyesi 3. Ulusal Kısa Film
Yarışması” ile sanat ve sanatçıya ulaşmaya, duygulara hitap etmeyi amaçlıyoruz. Bu yıl ‘Evde
Kal, Sanatla Kal’ teması işlenerek toplumsal gelişmenin bireylerin potansiyelinin ortaya
çıkartılması ve ilham veren hikayelerin toplumla paylaşılmasıyla mümkün olacağı anlayışıyla,
içinde olduğumuz Covid19 süreciyle evde kaldığımız zaman diliminin sanat aracılığıyla ele
alınmasını desteklemek amacıyla Stop Motion Kısa Film Yarışması
düzenlemekteyiz.Türkiye’nin her yerinden katılacak eserlerle Evde Kalarak, Sanatı Filme
dönüştürüyoruz.

1. KONU VE AMAÇ;
Yarışma, ‘Evde Kal, Santla Kal’ düşüncesiyle pandemi süreci ile birlikte evde kalan
ve online ders ortamında sıkışan çocukların, gençlerin bir çok yaratıcılık ve becerilerini
kullanabileceği bir yöntemle yaşadıklarını stop motion sinema tekniği ile ile ifade etmelerini
sağlamak ve bu konuda farkındalık ve toplumsal bir bilinç oluşturmayı amaçlamaktadır.
Tuzla Belediyesi’nin gerçekleştireceği ‘Tuzla Belediyesi 3. Ulusal Kısa Film Yarışması’nın
konusu ‘Evde Kal, Sanatla Kal’ düşünce ve duygusunu işleyecek stop motion tekniği ile
hazırlanacak kısa filmi kapsamaktadır. Bu bağlamda “Evde Kal, Sanatla Kal” temalı stop
motion tekniği ile hazırlanmış her türlü animasyon film yarışmada değerlendirmeye
alınacaktır.

2. KATILIM ŞARTLARI;
a) Yarışmaya katılacak filmlerin teması “Evde Kal, Sanatla Kal” temasına uygun olmalıdır.
Filmin temaya uygunluğunun belirlenmesi, yarışma jürisinin uhdesindedir.
b) Yarışma Ortaokul ve Lise olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecektir.
c) Gönderilecek filmler kısmen veya bütünüyle başka bir yerde ve/veya mecrada (internet
ortamı, TV, sinema gibi) yayınlanmamış ve/veya ödül almamış olmalıdır.
d) Yarışmacılar en fazla 2 (iki) filmle yarışmaya katılabilirler.
e) Yarışmada 45 saniyeden az olmayan ve 1,5 dakikayı geçmeyen
animasyon türündeki filmler değerlendirmeye alınacaktır
f)Filmler asıl formatlarıyla www.tuzla.bel.tr ve www.tuzlakultursanat.org adresinde bulunan
form doldurulduktan sonra yarışma iletişim hattına filmi gönderecektir. Gönderilen filmin
izlenememesi sorunu tamamen göndericinin sorumluluğundadır.
g) Kısa filmde kullanılacak hikâye, senaryo, müzik, resim, fotoğraf, efekt ve/veya benzeri
materyalin telif hakkı veya kullanım hakkı yarışmacıda olmalıdır. Yarışmacı, başvuru
formunda belirtildiği gibi, bu hususta doğacak ihtilaflardan sorumludur.
h) Gönderilen kısa filmler ön jüri tarafından ilk değerlendirilmeye tabi tutulacak, yapılan
derecelendirme neticesinde finale kalan 20 adet film ödüllendirme için asıl jüriye
gönderilecektir.
i) Yarışma başvuruları 15 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00 itibari ile başlayacaktır.
j)Yarışmaya katılmak isteyenler, filmlerini 30 Nisan 2021 Cuma günü saat 17.00’a
kadar öncelikli olarak belediyemizin resmi sitesi www.tuzla.bel.tr ve www.tuzlakultursanat.org
gerekli katılım formu doldurulup, filmi belirtilen İletişim Hatına göndermeleri gerekmektedir.
Belirtilen son başvuru tarihinden sonra, yaşanabilecek teknik sorun ve gecikmelerden dolayı,
elimize ulaşan filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
k) Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri özgün eser ile hikâye, senaryo, müzik, resim, fotoğraf,
efekt ve/veya benzeri materyalin hukuki olarak kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan
etmektedirler. Telif ile ilgili üçüncü şahıslar arasında doğabilecek hukuki anlaşmazlıklarda
sorumluluk yarışmacıya aittir. Yarışmacıların yarışmaya gönderdikleri özgün eser ile hikâye,
senaryo, müzik, resim, fotoğraf, efekt ve/veya benzeri materyalin telif hakları yarışmacıda
olmak kaydıyla, ticari olmayan faaliyetlerde kullanım hakları ise eserin sahibini bilgilendirmek
şartı ile Tuzla Belediyesine aittir.

3. YARIŞMA YÖNTEMİ – HEDEF KİTLE
Yarışmamıza telefon uygulamanızdan indireceğiniz Stop Motionla hazırlayacağınız ve
kurgusunu yapacağınız Kısa Filminizle katılabilirsiniz. Eğitim ve Öğretime devam eden
Ortaokul ve Lise öğrencileri olacaktır.

4. BAŞVURU ŞEKLİ
a. www.tuzla.bel.tr ve www.tuzlakultursanat.org adresinde bulunan yarışmaya ait
ilgili form doldurulacak ve film belge formatında İletişim Hattına (Whatshapp, BİP,
Telegram): 0534 015 46 28, en geç 30 Nisan 2021 Cuma günü saat 17.00’a tarihine kadar
gönderilecektir.
(Gönderilen filmin belge formatından açılıp izlenememesi sorunu tamamen göndericinin
sorumluluğundadır)
b. Katılımcılar yarışmaya en fazla 2 (iki) filmle katılabilirler.Film Adlarını forma eklemek
zorundadırlar.
c. Yarışmaya gönderilen filmler değerlendirmeye alınsın ya da alınmasın
katılımcıya iade edilmeyecektir.

5. BAŞVURU ADRESİ
Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Evliya Çelebi Mah. Hatboyu Cad. No:17 Tuzla / İSTANBUL
Başvuru Form Adresi: www.tuzla.bel.tr ve www.tuzlakultursanat.org
Video Gönderim Hattı (Whatshapp, BİP, Telegram): 0534 015 46 28
***Hangi nedenle olursa olsun son müracaat tarihinden sonra gelecek filmler, burada belirtilen
şartlara uygun olmayan usulünce yapılmayan başvurular ile teknik v.b. gibi mazeretler dikkate
alınmaz ve değerlendirme dışı bırakılırlar.

6. ÖDÜLLER
3. TUZLA ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL ÇİZELGESİ
ORTAOKUL LİSE
1. DRONE DRONE
2. FOTOĞRAF MAKİNASI FOTOĞRAF MAKİNASI
3. TABLET TABLET
JÜRİ ÖZEL MANSİYON: 5 ADET TRİPOT

7. JÜRİ ÜYELERİ
Tuzla Belediyesi Film Atölyesi, Ege Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim
Üyelerinden oluşturulmuş ekibimiz tarafından değerlendirilecektir.

8.SONUÇLAR VE ÖDÜL TÖRENİ
Değerlendirme sonuçları 19 MAYIS 2021 tarihinde belediyenin resmi internet sitesi ve sosyal
medya üzerinden ilan edilecektir. Dereceye girenlere ödül töreni tarihi ve yeri telefon ve e-posta
yolu ile bilgi verilecektir. Yarışmacılar, başvuru formunda belirttikleri iletişim bilgilerinin,
yarışmaya ilişkin hususların ve yarışma sonuçlarının kendilerine bildiriminde tebliğ adresi
olarak kullanılacağı hususunu kabul etmiş sayılırlar. İletişim bilgilerinin değişmesi halinde
değişikliği en geç üç gün içinde bildirmek yarışmacının sorumluluğundadır.
Ödül töreni tarih ve yer bilgisi idare tarafından belirlenecek olup, dereceye kalan tüm
katılımcılara bildirilecektir.

9. HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri filmlerin ve burada kullanılan hikâye, senaryo,
müzik, resim, fotoğraf, efekt ve/veya benzeri materyalin telif haklarının ve/veya kullanım
haklarının kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedirler.
Yarışmaya film gönderenler bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya gönderilen eserler,
yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları
tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılır.
Stop Motion “Evde Kal, Sanatla Kal” temalı Kısa Film Yarışması Şartnamesi
www.tuzla.bel.tr adresinden temin edilebilir.