Tuzla Belediyesi 2. Ulusal Kısa Film Yarışması

Kısa Film Yarışması

Tuzla Belediyesi 2. Ulusal Kısa Film Yarışması

“TUZLA BELEDİYESİ
2. ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ”
(Tema: AİLE VE SEVGİ)
Tuzla Belediyesi kültürel ve sosyal faaliyetleri kapsamında geleneksel olarak
gerçekleştirdiğimiz yarışmalara devam ediyor ve “Tuzla Belediyesi 2. Ulusal Kısa Film
Yarışması” ile sanat ve sanatçıya ulaşmaya, duygulara hitap etmeyi amaçlıyoruz. Bu yıl ‘Aile ve
Sevgi’ teması işlenerek Türkiye’nin her yerinden katılacak eserlerle sanatı filme dönüştürüyoruz.
1. KONU VE AMAÇ;
Yarışma, ‘Aile ve Sevgi’ duygusunun bireysel ve toplumsal önemini sinemanın etkileyici
dilinden faydalanarak anlatmayı, bu konuda farkındalık ve toplumsal bir bilinç oluşturmayı
amaçlamaktadır.
Tuzla Belediyesi’nin gerçekleştireceği ‘Tuzla Belediyesi 2. Ulusal Kısa Film Yarışması’
nın konusu ‘Aile ve Sevgi’ duygusunu işleyecek her türden kısa filmi kapsamaktadır. Bu bağlamda
“Aile ve Sevgi” temalı her türlü kurmaca, belgesel, animasyon filmler yarışmada değerlendirmeye
alınacaktır.
2. KATILMA ŞARTLARI;
a) Yarışmaya katılacak filmlerin teması “Aile ve Sevgi” olmalıdır. Filmin temaya
uygunluğunun belirlenmesi, yarışma jürisinin uhdesindedir.
b) Yarışma 18 Yaş ve üzeri tek kategoride gerçekleştirilecektir,
c) Gönderilecek filmler kısmen veya bütünüyle başka bir yerde ve/veya mecrada (internet
ortamı, TV, sinema gibi) yayınlanmamış ve/veya ödül almamış olmalıdır.
d) Yarışmacılar en fazla 2 (iki) filmle yarışmaya katılabilirler.
e) Yarışmada 2 dakikadan az olmayan ve 15 dakikayı geçmeyen kurmaca, belgesel,
animasyon türündeki filmler değerlendirmeye alınacaktır
f) Filmler asıl formatlarıyla www.tuzla.bel.tr ve www.tuzlakultursanat.org adresinde
bulunan form doldurulduktan sonra yarışma adresine ıslak imzalı katılımcı formuyla
birlikte 1 adet asıl DVD olarak da teslim edilmelidir. Filmler AVI, DivX, XVID, WMW,
MP3, AAC, MPG, MPEG, VOB, MP4, M2TS, MOV, 3GP veya MKV formatlarında
olmalıdır. Gönderilen filmin Win98 ve üzeri windows işletim sistemleri üzerinde
çalıştırılabilir oynatıcılarda açılıp izlenememesi sorunu tamamen göndericinin
sorumluluğundadır.
g) Kısa filmde kullanılacak hikâye, senaryo, müzik, resim, fotoğraf, efekt ve/veya benzeri
materyalin telif hakkı veya kullanım hakkı yarışmacıda olmalıdır. Yarışmacı, başvuru
formunda belirtildiği gibi, bu hususta doğacak ihtilaflardan sorumludur.
h) Gönderilen kısa filmler ön jüri tarafından ilk değerlendirilmeye tabi tutulacak, yapılan
derecelendirme neticesinde finale kalan 20 adet film ödüllendirme için asıl jüriye
gönderilecektir.

i) Yarışmada dereceye giren filmlerin yönetmenlerinin ya da temsilcilerinin ödül törenine
katılması zorunludur. Katılmamaları durumunda ödülleri verilmeyecektir.
j) Yarışma başvuruları 16 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 10.00 itibari ile başlayacaktır.
k) Yarışmaya katılmak isteyenler, filmlerini 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 16.00’a
kadar öncelikli olarak belediyemizin resmi sitesi www.tuzla.bel.tr ve
www.tuzlakultursanat.org gerekli katılım formu doldurulup, filmin yüklenmiş olduğu
dvd yi Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü adresine göndermeleri
gerekmektedir. Belirtilen son başvuru tarihinden sonra, posta ya da kargoda yaşanan
gecikmelerden dolayı, elimize ulaşan filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yarışmaya katılanların şunları hazırlaması gerekmektedir;
Islak İmzalı Başvuru Belgesi
Filmin 1 adet DVD kopyası.
Yönetmenin varsa sinema alanındaki çalışmalarını da belirttiği kısa özgeçmişi.
l) Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri özgün eser ile hikâye, senaryo, müzik, resim,
fotoğraf, efekt ve/veya benzeri materyalin hukuki olarak kendilerine ait olduğunu kabul ve
beyan etmektedirler. Telif ile ilgili üçüncü şahıslar arasında doğabilecek hukuki
anlaşmazlıklarda sorumluluk yarışmacıya aittir. Yarışmacıların yarışmaya gönderdikleri
özgün eser ile hikâye, senaryo, müzik, resim, fotoğraf, efekt ve/veya benzeri materyalin
telif hakları yarışmacıda olmak kaydıyla, ticari olmayan faaliyetlerde kullanım hakları ise
eserin sahibini bilgilendirmek şartı ile Tuzla Belediyesine aittir.
3. BAŞVURU ŞEKLİ
a. www.tuzla.bel.tr ve www.tuzlakultursanat.org adresinde bulunan yarışmaya ait
ilgili form doldurulduktan sonra çıktısı alınacak, imzalanacak ve ilgili film 1 adet
DVD ye yüklenmiş hali ile en geç 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 16.00’a
tarihine kadar Tuzla Belediyesi – Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne posta veya
elden teslim edilecektir.
b. İmzalı başvuru belgesinde Tuzla Belediyesi Kısa Film Yarışması şartlarını
yukarıdaki şekliyle “okudum ve kabul ettim” beyanı altına adı soyadı, tarih ve ıslak
imza bulunmalıdır. Kabul beyanı olmayan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır. Filmler 1 DVD halinde yarışma adresine teslim edilmelidir.
(Gönderilen filmin DVD’sinin bilinen oynatıcılarda açılıp izlenememesi sorunu
tamamen göndericinin sorumluluğundadır)
c. Katılımcılar yarışmaya en fazla 2 (iki) filmle katılabilirler. İkiden fazla film ile
yarışmaya katılacaklar her bir film için ayrı başvuru formu doldurmalıdır.
d. Yarışmaya gönderilen filmler değerlendirmeye alınsın ya da alınmasın
yapımcı/yönetmenlere iade edilmeyecektir.

4. BAŞVURU ADRESİ
Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Evliya Çelebi Mah. Hatboyu Cad. No:17 Tuzla / İSTANBUL
www.tuzla.bel.tr ve www.tuzlakultursanat.org
***Hangi nedenle olursa olsun son müracaattarihinden sonra gelecek filmler, burada
belirtilen şartlara uygun olmayan usulünce yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler
ve kaybolma gibi mazeretler dikkate alınmaz ve değerlendirme dışı bırakılırlar.
5. ÖDÜLLER
2. TUZLA ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL ÇİZELGESİ
Birincilik Ödülü; 6.000,00 TL
İkincilik Ödülü; 4.000,00 TL
Üçüncülük Ödülü; 2.000,00 TL
Mansiyon Ödülleri 750,00 TL ( 5 er adet )
6. SONUÇLAR VE ÖDÜL TÖRENİ
Değerlendirme sonuçları 06 Eylül 2018 Perşembe tarihinde belediyenin resmi internet
sitesi üzerinden ilan edilecektir. Dereceye girenlere ödül töreni tarihi ve yeri telefon ve e-posta yolu
ile bilgi verilecektir. Yarışmacılar, başvuru formunda belirttikleri iletişim bilgilerinin, yarışmaya
ilişkin hususların ve yarışma sonuçlarının kendilerine bildiriminde tebliğ adresi olarak
kullanılacağı hususunu kabul etmiş sayılırlar. İletişim bilgilerinin değişmesi halinde değişikliği en
geç üç gün içinde bildirmek yarışmacının sorumluluğundadır.
Ödül töreni tarih ve yer bilgisi idare tarafından belirlenecek olup, dereceye kalan tüm
katılımcılara bildirilecektir.
7. HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

8. TUZLA BELEDİYESİ – İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres Evliya Çelebi Mah.Hatboyu Cad. No: 17 34945 Tuzla / İSTANBUL
Telefon 444 09 06 ( 3205 )
Yetkili Yasemin KİNSİZ
E Posta y.kinsiz@tuzla.bel.tr
9. YARIŞMA TAKVİMİ
Başvuru Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi
Son Teslim Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi
Jüri Toplanma Tarihi: 28 Ağustos / 04 Eylül 2018
Sonuç Bildirim Tarihi : 06 Eylül 2018 Perşembe
Yarışma takviminde görülen luzüm gereği idare tarafından değişiklik gerçekleştirilebilir.

TUZLA BELEDİYESİ
‘2. TUZLA ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI’
BAŞVURU FORMU
Filmin Adı :
Yapım Yılı :
Süresi :
Yönetmenin Adı Soyadı :
İletişim Adresi :
Tel :
E-Mail :
Kamera/Görüntü Yönetmeni:
Kurgu :
Müzik :
Oyuncular :
Filmin Kısa Sinopsisi (mümkünse yarım sayfayı geçmeyecek şekilde) :
Yönetmenin/Yapımcının daha önce ödül aldığı yarışma ve festivaller :
1. Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylar, meydana gelebilecek hukuki ya da yasal
sorunlardan sorumlu olduğumu kabul ederim.
2. Filmde kullanılan hikâye, senaryo, müzik, resim, fotoğraf, efekt ve/veya benzeri
materyalin özgün olduğunu ya da kullanım için izin alınmış olduğunu; çıkabilecek
telif hakkı ve benzeri sorunların tüm sorumluluğunu üstlendiğimi kabul ve beyan
ederim.
3. Ödüle hak kazanmam halinde filmin tüm haklarını Tuzla Belediyesi’ne devrettiğimi
kabul ve beyan ederim. Ödüle hak kazanmamam halinde ise herhangi bir bedel talep
etmeksizin filmin, Kısa Film Yarışmasıyla ilgili yapılan tüm çalışmalarında ve ticari
kazanç sağlanmayan film gösterimi, internet gibi ortamlarda gösterilmesine izin
verdiğimi kabul ve beyan ederim.
4. Başvuru şartlarını yerine getirdiğimi onaylar, başvuru formundaki bilgileri ve
şartnamedeki maddeleri filmin yönetmeni ve/veya eser sahibi olarak kabul ederim.
5. Tuzla Belediyesi Kısa Film Yarışması şartlarını okudum ve kabul ettim.

Ad Soyad :
Tarih ve İmza:
Yönetmen / Yapımcı :
Gönderilmesi Gereken Belgeler;
1. İmzalı Başvuru Belgesi.
2. Eserin 1 Adet DVD Kopyası.
(Gönderilen filmin DVD’sinin bilinen oynatıcılarda açılıp izlenememesi sorunu
tamamen göndericinin sorumluluğundadır.)
3. Yönetmenin Kısa Özgeçmişi.