TÜZDER Özel Atölyeleri-II

TÜZDER Özel Atölyeleri-II
Atölye Nedir?
Atölye, öğrencinin çocuk; öğretmenin sanatkar olduğu bir öğrenme ortamı, bir eğitim anlayışı, bir yaşam alanıdır. Atölye sayesinde çocuklar teorik bilgilerin soğukluğundan sıyrılırlar. Bir ürün ortaya koymanın tadına varırlar. Eğitim sürecinde tamamen aktif oldukları için öğrenme istekleri hiç sönmez. Atölye, yaparak yaşayarak öğrenmenin modern donanımlarla sağlandığı yepyeni bir eğitim standardıdır.Atölye Sistemi Neden Gereklidir?
Okullar yetişkinler tarafından tasarlanan standartları belirlenmiş eğitim mekânlarıdır. Okul deyince hep aynı teorik bilgilerin aynı kalıplarla aynı mekânlarda sunulduğu sıkıcı ortamlar gelir akla. Öğrenciler, yeteneklerine ve ilgilerine göre değil yaşlarına göre sınıflanmıştır okullarda. Ve bu durum bir eğitim sorunudur. Atölye sistemi bu sorunu çözen en önemli adımlardan biridir.

Atölye Sisteminin Amacı Nedir?
Atölye sistemiyle tıkanan eğitim sistemine bir nefes verme gayretindeyiz. Çocuklarımıza hayata dair pek çok bilgiyi yaşantı yoluyla sunan atölye sisteminin eğitim mekânları da çocuklara özgü güzellikler barındırır ve özgündür. Derslerinde çok başarılı ama hayatı hiç bilmeyen çocuklar yerine hem hayata dair fikri ve donanımı olan hem de bilgi düzeyi yüksek olan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Her çocuğun özel olduğunun farkındayız ve çocuklara özel mekânlar sunmadan sağlıklı bir eğitim ortamı kurulamayacağının bilincindeyiz.

TÜZDER Atölyeleri Nasıl Uygulanır?
TÜZDER atölyelerine katılmak isteyen öğrenciler, TÜZDER’in web sayfasında bulunan başvuru formunu doldururlar. Daha sonra aileye dönüş yapılarak kayıt işlemleri gerçekleştirilir. TÜZDER atölyeleri ücretlidir ve atölyelere yalnızca RAM ya da BİLSEM’ler aracılığıyla “üstün zekalı” tanısı konulan ya da TÜZDER tarafından değerlendirilmesi yapılmış öğrenciler katılabilir.

Atölye Çalışmaları Hakkında
Bu atölye çalışmalarında amacı tanımlamak gerekirse üstün zekalı ve dahi çocuklar için üç husus bir çok literatür taramasında karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birincisi zihinsel doygunluk, ikincisi akran zenginliği üçüncüsü ise beceri odaklı bir eğitim müfredatı sunulmasıdır. Öğrencilerimiz bu atölyelerde üç husustan daha fazlasını yakalama fırsatı bulacaklardır.

Sadece öğrenciler değil gün boyu psikolog desteği, aileler için eğitim seminerleri de bu eğitimin temel amaçlarındandır. Atölyeler, öğrencilerin, psikolojik, algılamaya yönelik bireysel becerilerini geliştirerek akademik ve sosyal hayata adaptasyonlarını kolaylaştırmayı ve başarı çizgilerini arttırmayı amaçlar. Aynı zamanda, öğrencilere stresle başa çıkmalarını sağlayacak yöntemleri öğretmeyi de kapsar.

Öğrenciler bu çalışmalarda, problem çözme, analitik düşünme, zaman planlaması, kendini sınama, fiziksel ve ruhsal gelişim süreçlerine yönelik konularda eğitilirler. Öğrencilerin, kazanmış oldukları becerileri uygulayarak, başarılarının arttığını gözlemlemeleri ana beklentilerdendir.

Başlanğıç ve Bitiş Tarihleri:
8 Kasım 2014-24 Ocak 2015
Atölye Genel İçeriği
60 Saat Öğrenci Eğitimi
12 Saat Anne-Baba Eğitimi
Gün Boyu Psikolog Desteği
Etiketler
#tüzder #özelatölye #başvuru #eğitim #astronomi #bilim #zekaoyunları#üstünzekalı #robotik #hızlıokuma #mantık #psikologdesteği #veliseminerler #öğrencieğitimi #atölyeçalışmaları #zekaatolyesi
Atölye Merkezi
ÇINAR ÇOCUK AKADEMİSİ
Merkez Mah. Ebubekir Cad. No:5 Bağcılar/İSTANBUL
Düzenleyen
TÜZDER Tüm Üstün Zekalılar Derneği
İletişim Bilgileri
 
Web
www.tuzder.org
www.tuzderatolyeleri.com
E-Mail:
info@tuzder.org
atolye@tuzder.org
Telefon:
0212 679 06 00
0506 156 63 63
Sosyal Medya:
https://www.facebook.com/TUZDER
https://www.twitter.com/TUZDER
#hastag: 2015tuzderatolyeleri