TÜSİAD STEM Kiti ve Öğretmen Eğitimi Projesi

TÜSİAD STEM Kiti ve Öğretmen Eğitimi Projesi

1. Amaç
STEM Kiti ve Öğretmen Eğitimi Projesi, içeriği Doç. Dr. M. Sencer Çorlu yürütücülüğünde
Bahçeşehir Üniversitesi STEM Merkezi (BAUSTEM) ekibi tarafından hazırlanan,
öğretmenlerimize yönelik bir mesleki gelişim programıdır.

Projenin çıkış noktası, 21. yüzyılın değişen şart ve problemlerinin, hazır bilginin öğrenciye
aktarılmasından ziyade öğretmen-öğrenci birlikteliğinde yeni bilginin üretilmesini
gerektirmesidir. Yeni bilgi üretimi disiplinlerin dar kalıplarına hapis olmadan, farklı
uzmanlıklardan faydalanma ihtiyacını da ortaya çıkardığından projede “STEM: Bütünleşik
Öğretmenlik” anlayışı benimsenmiştir. Bu anlayışa göre Fen, Teknoloji, Mühendislik ve
Matematik disiplinleri ile bağlantılı bilgi temelli hayat problemleri, bilişsel süreç yöntemleri,
sosyal ürün ve ilkeler ile birlikte kavramlaştırılmaktadır. Söz konusu kavramsal modelde
öğretmenler bilişsel süreci sınıf içerisinde başlatıp, öğrencilerinin sosyal ürünlerini sınıf dışına
taşıma özgüveni içerisinde toplumla paylaşırlar.

2. Hedef Kitle
İstanbul ili Üsküdar ilçesi ve Hatay ili Payas ilçesi Millî Eğitim Müdürlüğü yetki alanı içerisinde
ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda (İstanbul) görev yapan, liderlik potansiyeli taşıyan
ortaokul 5 ve 6. sınıf seviyesinde fen bilgisi veya matematik derslerine giren genç öğretmenlere
ulaşılması hedeflenmektedir. Her öğretmenin 90 öğrencisi olduğu varsayımı ile projeye
katılacak 40 TÜSİADSTEM Lider Öğretmeni’nin yaklaşık 3,600 öğrencisinin projeden doğrudan
faydalanacağı öngörülmektedir. Oluşturulacak portal aracılığı ile ise daha geniş bir öğretmen
ve öğrenci kitlesine ulaşılması beklenmektedir. Proje bu aşamada “pilot” olarak kurgulanmış
olup, geri bildirimlerle zenginleştirilerek daha fazla öğretmen ve öğrenciye ulaşacak şekilde
geliştirilebilecektir.

3. Lider Öğretmenlerin Seçim Yöntemi
İşbu pilot proje çerçevesinde; İstanbul ili Üsküdar ilçesi ve Hatay ili Payas ilçesi Millî Eğitim
Müdürlüğü yetki alanı içerisinde ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda (İstanbul) görev yapan
öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı duyuru çerçevesinde ulaşılması düşünülmüştür. Duyuruda öğretmenlerin www.tusiadstem.org adresindeki başvuru formu ve yönergelere yönlendirilmesi düşünülmüştür.

Projeye başvuru gönüllülük esaslıdır (Yeterli sayıda öğretmenden gönüllülük esasına göre
dönüt alınamaması durumunda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, diğer ilçelere duyuru yapılması
konusunda destek beklenecektir.)

Başvuru belgesinde adaylardan 1,000 sözcükten oluşan bir başvuru mektubu yazmaları
istenecektir. TÜSİADSTEM projesinin yürütücüsü Bahçeşehir Üniversitesi STEM Merkezi
(BAUSTEM) tarafından yapılacak değerlendirmede, adayların başvuru mektubunda liderlik,
girişimcilik, alan eğitimi bilgisi ve teknoloji bilgisini ne ölçüde vurguladıkları, ölçekli rubrik ile
değerlendirilecektir. Projeye katılacak öğretmenlerden Youtube’a yükleyecekleri 3 dakika ile
sınırlı bir video kaydı ile “Neden TÜSİADSTEM Lider Öğretmeni Olabileceklerine İnandıklarını”
açıklamaları istenecektir.

BAUSTEM tarafından öğretmenlerin liderlik potansiyelleri değerlendirilirken ayrıca aşağıdaki
kriterler de dikkate alınabilecektir:

a) Yüksek lisansını matematik ya da fen bilimleri alan eğitiminde yapmış olma,

b) Daha önce dış sponsor bularak malzeme sıkıntılarını aşabildiğine, sınıf içerisinde yaratıcı
etkinlikler yaptığına, meslektaşları ile paylaşımlara açık olduğuna kanıt gösterebilme,

c) Yabancı dil ile eğitim veren üniversitelerden mezun olma,

d) Bilgisayar laboratuvarı olan ve teknolojik altyapısı yeterli olan bir okulda çalışma.
Eğitim Fakültesi ve formasyon programları mezunları ile kadın ve erkek öğretmenler arasında
denge gözetilmesi de hedeflenmektedir.

Yukarıdaki süreç çerçevesinde BAUSTEM tarafından öğretmenler belirlendikten sonra Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirmelerin yapılması beklenmektedir.

4. Proje Çıktıları

Projenin dört ana çıktısı olması hedeflenmektedir:

i. Esnek Müfredat: TÜSİADSTEM kiti, bu kit içerisinde uygulama rehberi ve yüz yüze öğretmen eğitimleri
TÜSİADSTEM kiti her bir bilişsel süreç yöntemine odaklanan dört bölümden ve bir uygulama
rehberinden oluşacaktır. Her bir kitin içinde güneş panelleri ve motorları, Arduino ve sensör
seti, 3B yazıcıda üretilebilecek tasarımların yapılacağı izometrik kağıtlar, bir K’nex seti ve
günlük malzemeler (yumurta kabı, tuvalet rulosu, plastik şişeler vs.) bulunacaktır.

Tablo 1. TÜSİADSTEM kitlerinin içerikleri veya gerekli malzemeler
Gerekli ana malzemeler
Günlük malzemeler (yumurta viyolü, tuvalet kağıdı, kağıt havlu rulosu, pet şişeler, oyun hamuru vs)
Güneş panelleri ve motorları
Arduino ve sensör seti
İzometrik kağıtlar üzerinde ya da freeware yazılımlar kullanan öğrenciler 3B yazıcıdan
çıktılarını alabilecekleri tasarımları
K’nex seti

Günlük Malzemeler
Oyun hamuru
Opsiyon 1. Un, Su,Tuz, Yağ, Çeşitli renklerde gıda boyası (İsteğe bağlı)
Opsiyon 2. Tuvalet kağıdı, Tutkal, Su, Çeşitli renklerde gıda boyası (İsteğe bağlı)
Kapsanan kazanımlar;
6. sınıf Fen Bilimleri dersi 3. ünitesi: Maddenin Tanecikli Yapısı
– Maddeyi Oluşturan Tanecikler
6. sınıf Fen Bilimleri dersi 8. ünitesi: Dünyamız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş
– Dünya, Güneş ve Ay’ın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırılması
– Dünyamızın Katman Modeli
6. sınıf Matematik dersi 5. ünitesi: Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme
-Hacim
– Prizmaların Hacmi
-Hacim Ölçü Birimleri

Güneş Paneli ve Motorlar
6V gerilim sağlayan Güneş Pili ve 350 rpm devirli DC motor Kapsanan kazanımlar;
5. sınıf Fen Bilimleri dersi 2. ünitesi: Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi
– Sürtünme Kuvveti
5. sınıf Fen Bilimleri dersi 4. ünitesi: Işığın ve Sesin Yayılması
– Işığın Yayılması
5. sınıf Fen Bilimleri dersi 6. ünitesi: Yaşamımızın Vazgeçilmezi: Elektrik
– Devre Elemanları
6. sınıf Fen Bilimleri dersi 2. ünitesi: Kuvvet ve Hareket
– Sabit Süratli Hareket

Prototipleme Kartı(Arduino) ve Sensörler
Programlanabilen ve gerçek zamanlı veri toplayan prototipleme kartı, sıcaklık sensörü, toprak nem sensörü, uzaklık sensörü, jumper kablolar Kapsanan kazanımlar;
5. sınıf Fen Bilimleri dersi 6. ünitesi: Yaşamımızın Vazgeçilmezi: Elektrik
– Devre Şemaları
6. sınıf Fen Bilimleri dersi 7. Ünitesi:Elektriğin İleti
– İletken ve Yalıtkan Maddeler
5. sınıf Matematik dersi 2. ünitesi:
– Araştırma Soruları Üretme,
– Veri Toplama, Düzenleme ve Gösterme
– Veri Analizi ve Yorumlama
6. sınıf Matematik dersi 2. ünitesi: Oran
– İki Nicelik Arasındaki İlişki

İzometrik Kâğıt ve Çizim Gereçleri
İzometrik kâğıt, asetat kalemi, çizim kalemi, iletki, cetvel Kapsanan kazanımlar;
5. sınıf Matematik dersi 5. ünitesi: Uzunluk ve Zaman Ölçme
– Üçgen ve Dörtgenler Alan Ölçme
– Geometrik Cisimler
6. sınıf Matematik dersi 5. ünitesi: Alan Ölçme
– Paralelkenarın Alanı
– Üçgenin Alanı
– Alan Ölçme Birimleri
– Arazi Ölçme Birimleri
– Problem Çözme
– Problem Kurma

K’nex Seti
K’nex seti; farklı uzunlukta plastik çubuklar, farklı açılarda plastik bağlantı parçaları, yardımcı birimler
Kapsanan kazanımlar;
6. sınıf Fen Bilimleri dersi 6. ünitesi: Madde ve Isı
– Yenilenebilir Enerji Kaynakları
6. sınıf Fen Bilimleri dersi 2. ünitesi: Kuvvet ve Hareket
– Bileşke Kuvvet
5. sınıf Matematik dersi 2. Ünitesi: Veri Analizi ve Yorumlama
– Araştırma Soruları Üretme
– Veri Toplama
– Düzenleme ve Gösterme