TÜSİAD Logo Tasarımı Yarışması

TÜSİAD, tarihsel gelişimini ve birikimini dikkate alan yeni bir logo tasarlanması amacıyla yarışma düzenlenmektedir.

Yarışmanın Konusu

Tüzüğüne göre TÜSİAD’ın amacı, “insan hakları evrensel ilkelerinin, düşünce, inanç ve girişim özgürlüklerinin, laik hukuk devletinin, katıl 18 Pages To Become An Android Expert ımcı demokrasi anlayışının, liberal ekonominin, rekabeçi piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarının, sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlamak”tır.

Adaylardan, yukarıdaki amacı ve TÜSİAD’ın tarihsel gelişimini, ve birkimini dikkate alan yeni bir TÜSİAD logosu tasarlanmaları beklenir.

Katılım Koşulları

1.    Yarışma herkesin katılımına açıktır.

2.    Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir.

3.    Seçici kurul ve seçici kurulun birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.

Teknik Koşullar

1.    Seçilen logo; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, TÜSİAD’ı temsilen her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır. Logo tasarımının renkli ve siyah beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

2.    Eserlerin, A4 boyutunda siyah-beyaz olarak uzun kenarı 15cm’i geçmeyecek biçimde, alt bölümde %20 küçültülmüş ölçeği ile paspartulanmamış veya kartona yapıştırılmamış olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Tasarımcı gerekli gördüğü takdirde renkli uygulamayı da aynı kıstaslar içinde sunabilir. Eserlerin ayrıca Adobe Illustrator, FreeHand, CorelDraw ve Photoshop programlarından biri ile hazırlanmış master çalışması olarak CD ortamında da sunulması gerekmektedir. Ayrıca yapılan çalışma, yüksek çözünürlüklü TİF uzantılı dosyaya dönüştürülerek CD’ye kaydedilmelidir.

3.    Yarışmaya sunulan eserlerin özgün olup daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen eserler Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış olmalı, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Sunulan eser daha önce bir yerde kullanılmamış ya da yayınlanmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan logolar değerlendirmeye alınmayacaktır. Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan TÜSİAD sorumlu tutulamaz.

4.    Seçici Kurul, eserleri, özgünlük, yaratıcılık, konu odaklılık ve eserin TÜSİAD’ın amaçlarını ve tarihsel gelişimini ve birikimini dikkate alan bir çerçevede değerlendirilecektir.

5.    Seçici Kurul; uygun gördüğü bir eseri TÜSİAD’ın yeni logosu olarak belirleyecektir.

6.    TÜSİAD, seçilen eser üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir.  Seçilecek eser sahibinden Seçici Kurulun ve /veya TÜSİAD Yönetim Kurulu’nun görüşü doğrultusunda, teknik sorunların çözümüne yönelik değişiklikler yapması istenebilir. Bunun için ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz. Ödüle hak kazanan eserin antetli kağıt, kartvizit ve zarf üzerinde uygulamalarının, dişi ve erkek çözümleri ile birlikte, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra en geç 10 gün içerisinde TÜSİAD’a sunulmaları gerekmektedir. Katılımcı şartnamedeki bu maddeyi kabul etmiş sayılır.

7.    Eserlerin TÜSİAD’ın ihtiyacını karşılamaması halinde, TÜSİAD Yönetim Kurulu hiçbir esere ödül vermeme hakkını saklı tutar.

8.    Kullanılmayacak olan eserler, sonuçların ilan edilmesini müteakiben en az 15 gün en fazla 30 gün sonra teslim edilen adresten alınabilir. Bu süre içerisinde geri alınmayan eserlerden TÜSİAD sorumlu değildir.

Eserlerin Teslim Şekli ve İşaretlenmesi

1.    Katılımcılar 2 adet zarf kullanacaklardır.

2.    Söz konusu zarflar; içerisinde eksiksiz doldurulmuş katılım kimlik formunun yer aldığı kapalı Kimlik Zarfı ile birlikte, eser(ler)in yer aldığı kapalı Evrak Zarfı’dır.

3.    Her zarfın üzerinde 6 harf ve/veya rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır.

4.    Katılımcının rumuzu eserleri arkasında ve CD üzerinde yer alacaktır.

5.    Her eser A4 kağıt üzerinde uzun kenarı 15 cm’i geçmeyecek biçimde, aşağıda küçük ölçekli örneği ile teslim edilecektir. CD’de eserin elektronik ortamda oluşturulmuş hali yer alacaktır.

6.    Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.

7.    Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı evrak zarfı ve ayrı rumuz kullanmalıdır.

Eserlerin Teslimi

Eserler başvuru formu ile birlikte 10 Ocak 2011, Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar, TÜSİAD’a taahhütlü posta veya kargo yoluyla gönderilecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan kaybolma ve gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez. Belirtilen süre içerisinde belirtilen adrese ulaşmayan eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

Kullanım Hakkı

Katılımcı, seçilen eserinin TÜSİAD’a süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için TÜSİAD’a tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

Ödül kazanan eser; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, TÜSİAD’ı temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.

Katılım formunu imzalayan katılımcılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve TÜSİAD Yönetim Kurulu’nun kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru tarihi: 10 Ocak 2011 saat 17:00.

Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 14 Ocak 2011.

Sonuçların Açıklanması: 20 Ocak 2011.

Ödül kazanan eserin; antetli kağıt, kartvizit ve zarf üzerinde uygulamalarının, dişi ve erkek çözümlerinin sunulması için son tarih: 30 Ocak 2011.

Sonuçlar TÜSİAD web sitesi www.tusiad.org ‘da yayınlanacaktır.

Ödül

Yarışmanın ödülü birinciye verilecek net 20,000-TL’dir.

Başvuru Formu için: www.tusiad.org

18 Pages To Become An Android Expert