TURUNÇ GÖKBİLİM ve FİZİK ŞENLİKLERİ

Bilim ve Toplum Merkezi
Turunç/Marmaris  

7’ DEN 77’ YE TURUNÇ GÖKBİLİM ve FİZİK ŞENLİKLERİ 

Öğretmenler İçin Gökbilim ve Fizik 
Turunç/Marmaris’te  bulunan  ITAP  Fizik  Enstitüsü’nde  24-25  Mart  2012  tarihlerinde
İlköğretim  ve Ortaöğretim Öğretmenlerine  yönelik  iki  bilim  şenliği  düzenlenecektir.  Bilim
şenlikleri, ağırlıklı  olarak  fizik  ve  astronomi  konularında  birçok  basit  düzenek  kullanarak
fizik, kimya ve jeoloji deneylerinin yapılmasını ve bu deneylere temel teşkil eden fiziksel 
prensiplerin  aktif  katılımla  incelenmesini  içermektedir.  Şenlikler  ilköğretim  ve  ortaöğretim
öğretmenlerine farklı seviyelerde gerçekleştirilecekir.  
 
İlköğretim ve ortaöğretim öğretmenleri, bireysel olarak ya da okulları aracılığıyla yapacakları
başvurularla  etkinliklere  katılabileceklerdir.  Etkinliklerin  temel  amacı, öğretmenlerimizin
kurumlarında  vermekte  oldukları  bilim eğitimlerinde  kolayca  sağlanabilen  basit  bilimsel
düzenekler kullanarak yapılan deneylerle ve gösterilerle, yaratıcılık, bilgi ve özgüven 
oluşturmak,  gençlerin  bilimsel  girişimciliklerini  yükseltmek,  onların  bilime  olan  ilgilerini
artırmak, kendi kendine araştırarak ve uygulayarak öğrenmelerine yaygın bir şekilde yardımcı
ve öncü olmaktır.  
 
Şenlikler,  TÜBİTAK’ın  4004  çağrı  kodlu  Doğa Eğitimi  ve  Bilim  Okulları  kapsamında
sürdürmekte olduğumuz 7’den 77’ye Turunç Gökbilim  ve Fizik Şenlikleri projesi dahilinde
düzenlemekte olduğumuz sekizinci etkinliktir.  
 
Etkinlikler, Turunç/Marmaris’de  bulunan  ITAP Fizik Enstitüsü’nde  (Institute of Theoretical
and  Applied  Physics,  Kuramsal  ve  Uygulamalı  Fizik  Araştırma  ve Eğitim  Enstitüsü)
gerçekleşmektedir. Bu etkinlik  için  ilköğretim  ve ortaöğretim kurumlarında görev  yapmakta
olan 40 ilköğretim ve 40 ortaöğretim olmak üzere toplamda 80 kişilik bir öğretmen 
kontenjanı  ayrılmıştır. Öğretmenlerin  ulaşım  hariç  tüm  masrafları  (yemek,  konaklama,
etkinlik  malzemeleri  vb.)  proje  kapsamında  karşılanacaktır.  Katılımcı  grubun,  etkinliğin
başlayacağı  gün  olan  24  Mart  2012,  Cumartesi öğle  yemeğinden  önce  ITAP’ta  olmaları
istenmektedir.  Etkinlikler  ITAP’ın  Turunç/merkez  ve  Dereözü  kampüslerinde
gerçekleştirilecek  olup,  etkinlik mekanına  ulaşım  ve  konaklama  ile  ilgili  olarak  katılımcılar
ayrıca bilgilendirilecektir. 
 
 
 Etkinliğe başvuru, [email protected] adresine “isim / doğum yılı / branş / TC kimlik no
/  cinsiyet  /  şehir  /  kurum  adı”  bilgilerinin  e-posta  olarak  gönderilmesiyle
gerçekleştirilebilmektedir.  Başvurular, öğretmenlerin kendileri tarafından 
yapılabileceği  gibi,  okul  müdürlükleri  tarafından  da  yapılabilmektedir.  Etkinlikle  ilgili
ayrıntılar ve güncellemeler http://itap-btm.org adresinde gelecek etkinlikler bölümünden takip
edilebilir.  
  
İletişim: (312) 290 2151 / 555 277 1049 (Mesut Erol) | [email protected] 
 
 
7’ DEN 77’ YE TURUNÇ GÖKBİLİM ve FİZİK ŞENLİKLERİ 
8. Etkinlik – Öğretmenler İçin Gökbilim ve Fizik 
Ayrıntılı Uygulama Planı  
Ortaöğretim Öğretmenleri İçin Gökbilim ve Fizik  
 
24 Mart 2012 
14:00 – 15:00 Sunum – Gökbilimin Kısa Tarihi 
15:00 – 15:15 Ara 
15:15 – 16:00 Sunum – Gökbilime Giriş 1 
16:00 – 16:30 Ara 
16:30 – 17:00 Deney– Güneş Çapı Ölçümü 
17:00 – 18:00 Belgesel – Hubble Eyes on the Skies 
18:00 – 18:15 Ara 
18:15 – 19:00 Sunum – Evrende Neredeyiz? 
19:30 – 20:30 Akşam Yemeği 
20:30 – 22:00 Çıplak Gözle Gökyüzü Anlatımı 
22:00 – 00:00 Teleskopla Yaygın Gökcisimlerinin Gözlemi  
 

 25 Mart 2012 
14:00 – 15:00 Sunum – Tutulmalar 
15:00 – 15:15 Ara 
15:15 – 16:00 Sunum – Güneş-Ay-Yer Sistemi Hareketleri 
16:00 – 16:30 Ara 
16:30 – 17:00 Deney – Işıklı Takımyıldız Maketi 
17:00 – 17:45 Sunum – Gökküresi ve Takımyıldızlar 
17:45 – 18:00 Ara 
18:00 – 19:00 Serbest Kürsü 
19:00 – 20:30 Akşam Yemeği 
20:30 – 22:00 Yarışma : Takımyıldızlar 
22:00 – 00:00 Teleskopla Gözlem