Türkiye’nin Mühendis Kızları Bursu

Türkiye’nin Mühendis Kızları Bursu

Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan genç kızlarımız, eğitim hayatları boyunca birçok yönden destekleniyor. Bu destekler arasında;

Üniversite eğitimi süresince öğrenim bursu
Limak ve sektördeki farklı kuruluşlarda staj imkanı
Gönüllü kadın mühendislerimiz aracılığıyla mentorluk desteği
Sosyal mühendislik sertifika programı
İhtiyaçlar çerçevesinde Limak ve sektördeki farklı kuruluşlarda istihdam imkanı bulunuyor.

Türkiye’nin Mühendis Kızları – Burs Koşulları
Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK), üniversitelerin aşağıda belirtilen mühendislik
fakültelerinde okuyan, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan kız öğrencilere
yönelik bir burs programıdır. Bursiyerler, kendi öğretim kurumlarının ilgili
birimleri aracılığı ile belirlendikten sonra, proje bünyesinde oluşturulan burs
komisyonunca seçilmektedir.
Bursiyerler, öğrencilerin kendi üniversitelerinin burslardan sorumlu birimleri
aracılığı ile yönlendirilen adaylar arasından seçilir. Bireysel başvurular, ancak
üniversitenin bir burs mekanizması olmaması halinde değerlendirilecektir.

ADAYLIK ŞARTLARI / BURS HAKKINDA:
T.C. Vatandaşı olmak
Maddi imkândan mahrum olmak
Başka kaynaklardan burs almıyor olmak
(Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi hariç)
Başarı Koşulları:
a) Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: fakülte veya yüksekokula
giriş puan sırasına göre önde olmak (eşitlik olması durumunda)
b) Ara sınıar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100
üzerinden not verilen üniversitelerde en az 70) olup bir üst sınıfa geçiş
hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla
başarısız dersi olanlar burs başvurusu yapamaz.)
Toplumsal değerlere uygun davranış sahibi olmak.

Önemli Not:
Burs programı, üniversitelerin Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Çevre Mühendisliği
bölümlerinde lisans eğitimi alan kız öğrencilere açıktır.

Vakıf üniversiteleri, üniversitelerin uzaktan öğretim, ücretli, değişim programlı
bölümlerinde öğrenim görenler, 25 yaşından büyükler burs programından
yararlanamazlar.

Burslar ekim-haziran ayları arasında yıllık dokuz ay sürelidir, burs tutarı artışları
her yıl ekim ayında yapılacaktır.

Bursiyer olarak seçilen öğrencilerin ödemelerinin yapılabilmesi için, herhangi bir Yapı
Kredi Bankası şubesinde ilgili öğrenci adına bir vadesiz mevduat hesabı açılmalıdır.
Burs ödemeleri belirtilen banka hesabına aktarılacaktır. Bu öğrencilerin banka hesap
cüzdan fotokopilerini Limak Şirketler Grubu’na ait Hafta Sokak No:9 GOP Ankara
adresine ayrıca göndermeleri gerekmektedir.

TMK Burs Başvuru Formu www.turkiyeninmuhendiskizlari.com web
adresimiz üzerinden doldurulacak, çıktısı alınıp imzalanarak, istenilen ek
belgelerle birlikte öğretim kurumuna teslim edilecektir.

EKLENECEK BELGELER:
TMK web sayfasından temin edilebilecek “TMK Burs Başvuru Formu”na
eklenecek belgeler;

Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; LYS, YGS, DGS ve ÖSYS sonuç
belgelerinin örneğini
Ara sınıfarda öğrenim görenler; öğrenim süresince aldıkları dersleri,
notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not
dökümü belgesini (transkript)
Tüm öğrenciler; Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış vukuatlı nüfus kayıt
örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, öğretim
kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi, öğrenci adına açılmış banka
hesabını gösteren banka belgesi fotokopisi, ailenin mali durumunu
gösteren onaylı belgeleri (maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir
vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir
banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal
Güvenlik Kurumu’ndan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge,
https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama adresinden anne –
baba adına kayıtlı mal varlığını gösterir döküm belgesi) ekleyerek
öğretim kurumlarının öğrenci işlerine veya burs osine verirler.

BURS DEVAM KOŞULLARI:
1. Her bursiyerin 14 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında hangi sınıfta okuduğunu
gösteren öğrenci belgesi ile en güncel transkript belgesi (asılları
getirmeleri halinde fotokopi kabul edilir) Limak İstanbul osine elden
teslim etmesi veya posta yoluyla göndermesi gerekmektedir. Faks ile
gönderim kabul edilmeyecektir.
2. Burs Programı koşullarını yerine getiremeyen bursiyerlerin bursları devam
etmeyecektir.
3. Bursiyerlerin burslarının devam edip etmeyeceği her yılın ekim ayında
belirlenecektir.

Posta Adresi:
İpek Güralp
Limak Şirketler Grubu
Levazım Mahallesi Koru Sok. No:2 Zorlu Center
Osler Bölgesi Kat: T3 34340 Beşiktaş-İstanbul
Tel: 0212 290 37 10
Fax: 0212 290 37 19
[email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.