Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Görevi Başvuruları

Uzay Görevi
Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Görevi

Milli Uzay Programı çerçevesinde belirlenen 10 hedef projeden biri olan Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu Projesi ile bir Türk vatandaşının, gerekli eğitimleri aldıktan sonra, 2023 yılı içerisinde, uzaya erişiminin sağlanması ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nda, bilimsel deneyleri gerçekleştirmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, görev sırasında gerçekleştirilecek deneylerin belirlenebilmesi amacıyla Bilim Misyonu Çağrı Dokümanı hazırlanmıştır.

Uluslararası Uzay İstasyonunda deney yapmak isteyen bilim insanlarımızın / araştırmacılarımızın başvurularını 4 Temmuz 2022 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı çerçevesinde ilan edilen, Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu’nu yürütme görevi TÜBİTAK UZAY’a verilmiştir. Bu görev ile, bir Türk vatandaşının, gerekli eğitimleri aldıktan sonra 2023 yılı içerisinde, uzaya erişiminin sağlanması ve uzayda bilimsel faaliyetleri gerçekleştirmesi
hedeflenmektedir. Böylece, uzayda yapılabilecek araştırmalar konusunda Türk bilim insanlarına fırsat sunulacak, genç nesiller uzay alanında çalışmaya teşvik edilecek, Türkiye’nin uzay alanında görünürlüğü ve bilgi birikimi artırılacaktır.

Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu ile bilim insanlarımıza Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) araştırma ve bilimsel deneyler yapma imkanı sunulacaktır. Proje kapsamında, üniversite ve araştırma kurumlarının UUİ’de gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalar konusundaki teklifleri değerlendirilecek ve uygun olanların UUİ’yi ziyaret edecek
Uzay Yolcusu tarafından gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Böylece, bilhassa yerçekimsiz ortamda deneysel çalışmak isteyen ancak bugüne kadar bu imkana sahip olmayan bilim insanlarımız için önemli bir adım atılmış olacaktır.

Bilim Misyonu çağrısı ile UUİ’de gerçekleştirilecek deneyler kapsamında, kurum/kuruluşlar tarafından iletilecek teklifler değerlendirilecektir. Ulusal ve uluslararası teknolojinin gelişimine, ekonomik kalkınmaya, kısa ve uzun dönem potansiyel etkileri ile sosyal refah seviyesine, bilim dünyasına ve milli teknolojimize katkısı en fazla olacak teklif/teklifler seçilecek ve teklifi/teklifleri yapan kurum/kuruluş/bilim insanı Bilim Misyonu Sorumlusu olacaktır.

Çağrı kapsamı doğrultusunda aşağıdaki kriterler dikkate alınarak 4 Temmuz 2022 tarihine kadar, EK-I’de verilen Bilim Misyonu Teklif Formu’na uygun olarak önerilerin yapılması beklenmektedir:

1. UUİ’de planlanan görev süresi 10 gündür. Deneylerin 7-8 günlük süre içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

2. Bilim Misyonuna ait deney düzeneğinin hazırlanarak fırlatmaya hazır hale getirilmesi ve uzay yolcusu adaylarına deneyi gerçekleştirmeleri için gerekli eğitimlerin verilmesi, Bilim Misyonu önerisi kabul edilen kurum/kuruluş sorumluluğunda olacaktır.

3. Deney UUİ’de gerçekleştirmeye uygun olmalıdır.

4. Deney düzeneği Bilim Misyonu Sorumlusu tarafından, fırlatma ve Dünya’ya dönüş sırasında oluşacak çevresel yüklere dayanıklı olacak şekilde tasarlanacak ve üretilecektir.

5. Deney düzeneğinde UUİ’de kullanılması yasaklı malzeme ve ekipman kullanılmayacaktır. Öneri başvurusunda deney düzeneğindeki ekipman ve malzeme listesinin uygunluğu gösterilecektir. UUİ’de kullanılabilecek malzeme ve ekipmanlar ile yasaklı malzeme ve ekipmanlar için ilgili UUİ kullanıcı kılavuzları ve uzay standartları referans
alınacaktır.

6. Deney düzeneğinin UUİ sertifikasyon ve izin çalışmaları için gereken bilgiler Bilim Misyonu Sorumlusu tarafından (deneyde kullanılacak altyapı ve bileşenler vb.) sağlanacaktır.
7. Deney düzeneği uçuşa hazır bir şekilde 1 Nisan 2023 tarihinden önce teslimata hazır olacaktır.
8. Bilim Misyonu proje önerisi veren kurum/kuruluş tarafından birden fazla teklif sunulması durumunda her bir öneri için ayrı form doldurulacaktır.
9. Deney malzemelerinin mülkiyeti ve deney sonrasında elde edilen çıktıların fikri mülkiyet hakkı TUA’ya ait olacaktır.
10. Deney esnasında çekilen fotoğraf ve videoların fikri mülkiyet hakkı TUA’ya ait olacaktır.

İRTİBAT BİLGİLERİ
TÜBİTAK UZAY, ODTÜ Yerleşkesi, 06800, Ankara
Bilim Misyonu çağrısı ile ilgili sorular için: uzay.bilim.misyonu@tubitak.gov.tr