Türkiyenin İlk Havacılık Yaz Okulu Programı

AMAÇ

Mühendislik bilinci ile yetişen, savunma sanayisine ilgi duyan öğrencilerin; ülkemizin önde gelen savunma sanayi firmaları ile kilit teknolojiler etrafında bir araya getirilerek eğitim verilmesi ve fikir paylaşımında bulunarak yeni fikirlerin ortaya çıkarılması amaçlamaktadır. Bu şekilde öğrenciler öğrenim hayatından iş hayatına geçişte bir adım öne geçecek ve katıldıkları bu çalışmanın sonucunda öğrendiklerini kullanarak yeni konseptler ortaya atacak ve bu konseptler üzerine tartışacaktır.

KONU

Geleceğin kilit teknolojiler ile şekilleneceğini düşünülerek bu konuda bir havacılık yaz okulu yapılmasına karar verilmiştir. Havacılık Yaz Okulu etkinliğinin konusu olarak ise çok amaçlı VTOL (Vertical Take-off& Landing- Dikey Kalkış-İniş) İHA (İnsansız Hava Aracı) seçilmiştir.

FARKI

-Öğrenciler tarafından havacılık alanında düzenlenen ilk “havacılık yaz okulu programı*

-Eğitim ve yarışmanın beraber yapıldığı ilk etkinlik

-VTOL İHA tasarımı üzerine yapılan ilk etkinlik

-Üniversite,sanayive yetenekli öğrencilerin ortak olarak çalıştığı bir etkinlik

 
Nasıl Bir Etkinlik?

Havacılık Yaz Okulu, katılımcı öğrencilerin ve sanayinin bir arada olacağı 2 haftalık bir etkinlik olarak düzenlenecektir. SSM tarafından belirlenmiş olan ihtiyaçlara yönelik olarak öğrenciler, sanayiden aldıkları eğitimler ile ordu ihtiyaçlarını sistem gereksinimlerine dönüştürecek ve bu gereksinimleri en iyi şekilde yerine getirecek konseptleri tasarlayacaklardır. Havacılık Yaz Okulu etkinliği 4 ana bölümden oluşmaktadır.
KONU ÜZERİNE BİLGİ EDİNME

Genel olarak havacılık ve VTOL sistemler üzerine yapılmış çalışmalar ve araçlar incelenerek konu ile ilgili olarak katılımcılar bilgilendirilecektir. Geçmişte yapılan sistemleri olumlu ve olumsuz yönleriyle ilgili fikir alışverişi yapılarak olası VTOL tasarımlar üzerine düşünülecektir.
EĞİTİM

Genel kültür seviyesinde bilgi alan katılımcılar tasarım metodolojisi, genel tasarım hesaplamaları, tasarım kriterleri, sistem seçim kıstasları gibi konular üzerine eğitimler alacak ve düşündükleri sistemleri nasıl gerçek haya-ta gerçekleştirebileceklerini öğrenecektir.
FİKİRLERİN BELİRLENMESİ VE TASARIM ÇALIŞMALARI
Ortaya çıkan fikirleri geliştirmek üzere eğitimler alan katılımcılar oluş-turdukları takımlar ile beraber çalışarak sistemlerini 3 boyutlu olarak ortaya çıkaracak ve ön tasarım seviyesine kadar tasarımlarını bitirerek sunabilecekleri seviyeye getireceklerdir.
YARIŞMA

Takımlar tarafından ortaya atılan fikirler tasarım haline dönüştürüldük-ten sonra savunma sanayisinden yetkililer ve üniversitede bulunan öğretim görevlilerinden oluşturulan bir jüri tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme sonucunda takımlar derecelendirilecek ve aldıkları derecelere göre ödüllendirilerek takımlar çalışmaları konusunda desteklenecek ve motivasyonlarının artması sağlanacaktır.