Türkiye’nin genç öykücüleri 2020’de “özgürlük” öyküleri yazacak!

Öykü Yarışması
Öğrenci Öykü Yarışması

Çocuk edebiyatımızın unutulmaz öykücüsü Zeynep Cemali’yi aramızdan ayrılışının 10. yılında sevgiyle ve özlemle anıyoruz…

Etkileyici öyküleri ve öykülerle kurguladığı güçlü romanlarıyla çocuk edebiyatımıza ustalara yaraşan özgün bir dil ve üslup kazandıran Zeynep Cemali’yi okuyan yüz binlerce çocuk, onun ilham verici, sevgi dolu dünyasını soluyarak büyüdü.

Yarışmaya yalnızca 6, 7, 8. sınıf öğrencileri katılabilir.
5. sınıflar yarışmaya katılamaz.
Öykü yazma sürecinin gençlerin kişisel gelişimine katkısı önemsendiğinden, yarışmada derecelendirme yapılmamaktadır.
Yarışmanın teşvik edici ve cesaretlendirici yanı kadar, öykü yazma deneyimini ve coşkusunu her gencin
yaşaması ayrıca anlamlıdır.
Gençleri öykü yazmaya heveslendirmek, edebiyat heyecanlarına eşlik etmek değerlidir.
Dereceye giremeyen 6 ve 7. sınıf öğrencileri sonraki yıl yarışmaya tekrar katılabilir.
Türkçe’nin yanı sıra farklı branş öğretmenleri de öğrencilerini yarışmaya katılım için destekleyebilirler.
Yazılan bütün öyküler, okul yönetimi ve öğretmenler tarafından herhangi bir eleme ya da değerlendirme
yapılmadan, eksiksiz gönderilmelidir.
Gençlerin, büyüklerinden yardım almadan, kendi özgün metinlerini oluşturması, değerlendirmede
aranan önemli bir ölçüttür.
Tema cümlesi, yönlendirici bir kılavuz niteliğindedir.
Öyküde yer alması zorunlu değildir.

Ödüle değer görülen gençler, 2020 sonbaharında yayıncılık sektörünün yıllık buluşması 10. Zeynep Cemali Edebiyat
Günü’nde gerçekleşecek törende ödüllerini usta edebiyatçıların elinden alacak. Törene İstanbul dışından
katılacak öğrenciler, velileri ve öğretmenleri, Günışığı Kitaplığı’nın davetlisi olarak ağırlanacaktır.

Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2020
6, 7 ve 8. sınıflar
Son başvuru 20 MAYIS 2020
2020 teması ÖZGÜRLÜK

Zeynep Cemali Öykü Yarışması
2020 KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışmaya Türkiye genelinde, 2019 – 2020 öğretim yılında tüm okulların 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrenciler katılabilir.

2. Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.

3. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.

4. Metin, öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.

5. Öykü, Türkçe dilinde yazılmalıdır.

6. Öykü, “özgürlük” temasında yazılmalıdır. Esinlenme için önerilen kılavuz cümlenin öyküde kullanılması şart değildir.

7. Öykü, A4 boyutunda dosya kâğıdına, tercihen bilgisayarda 12 punto, “Times New Roman” yazı karakteriyle ya da okunaklı elyazısıyla yazılmalıdır.

8. Öykünün uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, iki (2) A4 sayfadan az, dört (4) A4 sayfadan fazla olmaması önerilir.

9. Öykünün başında öykü adı ve hemen altında da öyküyü yazan öğrencinin adı yer almalıdır.

10. Öykünün posta veya e-posta yoluyla tek (1) kopya gönderilmesi yeterlidir. Yarışmaya kişisel e-posta adresinden
değil, danışman öğretmen veya veli e-posta adresinden başvuru yapılmalıdır.

11. Yarışmaya son başvuru tarihi 20 Mayıs 2020 Çarşamba günüdür.

12. Öykülerin en son sayfasında, başvuruda bulunan öğrencilerin adı soyadı, okulunun adı, sınıfı, öğretmeninin adı soyadı, okul adresi ve okul telefon numarası, velisinin adı soyadı ve telefonu ile Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na daha önce katıldıysa, katılım yılı yazılmalıdır. Bütün bu bilgiler için, yarışmanın internet sayfasındaki
Kayıt Formu’nu eksiksiz doldurmak da yeterli olacaktır: gunisigikitapligi.com/projeler/zeynep-cemali-oyku-yarismasi

13. Öğretmen olarak yalnızca bir (1) isim belirtilmelidir.

14. Başvuruların şartnameye uygunluğu Günışığı Kitaplığı raportörleri tarafından denetlenir.

15. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküler, seçici kurul tarafından değerlendirilir. Ödüle hak kazanan öğrencilere ve ilgili öğretmenine ödülleri İstanbul’da düzenlenecek ödül töreninde verilecektir. Ödüle değer görülen öyküler arasında herhangi bir derecelendirme yapılmayacaktır. Seçici kurul uygun gördüğü
en az 3 öyküye ödül verir. Ödüllü öykülerin yanı sıra, dikkat çeken öyküler de, Günışığı Kitaplığı tarafından hazırlanan ve ücretsiz dağıtılan Ödüllü Öyküler Kitapçığı’nda yer alır.

16. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküleri yazan öğrencilerin tümüne ve öğretmenlerine yarışmaya katılımlarını belgeleyen dijital katılım sertifikaları yarışma sonuçlandıktan sonra gönderilecektir.

17. Yarışmaya gönderilen öykülerin telif hakkı eser sahibine ait olup, Günışığı Kitaplığı eser sahibinden izin almak kaydıyla yayımlama, yayma, işleme vb. hakkına sahip olacaktır.

18. Önceki yıllarda Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na katılarak ödül almış öğrenciler, farklı bir öyküyle de olsa, yarışmaya tekrar katılamazlar. Geçmişte öyküleri Ödüllü Öyküler Kitapçığı’na “Dikkati Çeken Öyküler” olarak seçilmiş öğrenciler yarışmaya farklı bir öyküyle tekrar katılabilirler.

19. Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir
yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

20. Yarışmaya katılan öyküler üzerinde, seçici kurul tarafından gerek görüldüğü takdirde editörlük çalışması yapılabilir, fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren ve öykü formuna uygun
olmayan uzunluktaki öyküler değerlendirme dışı bırakılabilir.

21. Günışığı Kitaplığı’na son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ya da teknik aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurulardan Günışığı Kitaplığı sorumlu değildir.

22. Ödül almaya hak kazanan öyküler 2020 yılının eylül ayı içinde gunisigikitapligi.com web adresinde ilan edilecektir.

23. Öyküleri ödüle değer görülen öğrencilere 1 adet tablet ve Zeynep Cemali kitapları seti armağan edilerek, sertifika verilecektir.

24. Ödül kazanan tüm öğrencilerin başvurularında adını bildirdikleri öğretmenlerine, öğrencilerini edebiyat sevgisi aşılayarak destekledikleri için birer teşekkür belgesiyle birlikte Zeynep Cemali kitapları seti ve okul kütüphanelerine 20 kitaptan oluşan bir Günışığı Kitaplığı seçkisi armağan edilecektir.

25. Yarışma koşullarıyla ilgili bilgi almak ya da başvuruların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için başvuru sahipleri, Günışığı Kitaplığı’yla aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden iletişim kurabilirler.

Yetkili: Figen Ulu
Telefon: 0212 212 99 73
E-posta: yarisma@gunisigikitapligi.com

BAŞVURU
gunisigikitapligi.com’daki Kayıt Formu eksiksiz doldurulmalı ve aday öyküyle birlikte yollanmalıdır.
E-posta yarisma@gunisigikitapligi.com
Posta Günışığı Kitaplığı 10. Zeynep Cemali Öykü Yarışması
Büyükdere Cad. Polat İş Merkezi 87/6
Mecidiyeköy 34387 ‹stanbul

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here