Türkiye’nin Eğitim Politikasını Araştırmak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile AnalizTürkiye işbirliğiyle düzenlenen “Türkiye’nin Eğitim Politikasını Araştırmak” başlıklı uluslararası konferans, 13-14 Aralık’ta ODTÜ’de gerçekleşecek.
Konferans, Eğitim Reformu Girişimi’nin düzenlediği “Eğitim Sistemi için Bütüncül Politikalar ve Stratejik Planlama” başlıklı panele de ev sahipliği yapacak. Panelde eğitim sisteminde bütüncül politikaların gerekliliği ve bu politikaları oluşturmak için kullanılan araçlar tartışılacak.
“Türkiye’nin Eğitim Politikasını Araştırmak” Uluslararası Konferansı çerçevesinde panel

Eğitim Sistemi için Bütüncül Politikalar ve Stratejik Planlama
14 Aralık 2012, 15:00-17:00, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi

Oturum Başkanı ve Tartışmacı: Prof. Dr. Yüksel Kavak, Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Batuhan Aydagül, ERG Koordinatörü: Türkiye’de son on yılda eğitim politikaları nasıl yapıldı ve bu süreçlerde orta-uzun vadede planlama yapılmasını sağlayacak araçlar nasıl kullanıldı?
Prof. Dr. Petek Aşkar, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurucu Dekanı: Eğitim sistemi, neden bütüncül ve etken stratejik planlamaya ihtiyaç duyar? Eğitim politikası, diğer politika alanları ve toplumsal sistemlerle nasıl bir ilişki kurmalıdır?
Prof. Dr. Mehmet Durman, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi: Eğitim sisteminde bütüncül stratejik planlama yapılabilmesi için nasıl şartların oluşmuş olması gerekir?
Salih Çelik, MEB Müsteşar Yardımcısı ve Doç. Dr. Ömer Açıkgöz, MEB Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürü: Önümüzdeki dönemde bütüncül politikalar üretilmesini sağlamak amacıyla kamu idaresi ne tür çalışmalar gerçekleştiriyor?

Panel Türkçe gerçekleştirilecektir.