Türkiye’nin Dükkanları Fotoğraf Yarışması

2011’den bu yana e-ticaret sitesi olarak hizmet veren ve bir Gold kuruluşu olan Sanalpazar.com ile İFSAK iş birliğinde gerçekleşecek yarışmanın konusu “Türkiye’nin Dükkanları” olacaktır.
Sanalpazar.com, ülkemiz insanının ticarete olan geleneksel yatkınlığını ve becerisini 21. yüzyılın ‘internet’ dünyasına taşıyabilecekleri, alıcı ile satıcıyı buluşturan bir ‘pazar yeri’dir. Sanalpazar.com ve İFSAK iş birliği ile 2013 yılında gerçekleşen “Türkiye’nin Çarşıları Fotoğraf Yarışması”ndan sonra, bu yıl da yine geleneksel ticaretin sürüp gittiği ‘dükkan’larımızdan yola çıkarak yeni bir fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Sanalpazar.com’da da ‘dükkan’lar var ve sanal alemdeki bu dükkanlardan Türkiye’nin her noktasına satışlar yapılıyor. Bu dükkanların bazıları aslında Türkiye’nin bir yerinde gerçekten de var olan dükkanlar, bazıları da sadece sanal alemde faaliyet gösteriyor. Sanalpazar.com dükkanlarında da geleneksel dükkanlarımızda olduğu gibi alışveriş tüm canlılığı ile sürüp gidiyor, ürünler seçiliyor, beğeniliyor, pazarlıklar yapılıyor, isteyen alıyor, isteyen satıyor.

“Türkiye’nin Dükkanları Fotoğraf Yarışması” da bir önceki ‘Türkiye’nin Çarşıları Fotoğraf Yarışması’ gibi ülkemizdeki canlı ticaret yaşamının görsel bir seçkisini oluştururken bir yandan da geleneksel ticaretin geleneklerinden kopmadan e-ticarete evrilebileceğini, bu iki dünyanın birlikte var olabileceğini vurgulamak istiyor.

Sanalpazar.com’un ‘Dükkanlar’ fotoğraf yarışmasına; alışveriş merkezlerinde (AVM’ler) yer alan ‘dükkan’ fotoğraflarının yanı sıra, Adana’nın, Urfa’nın, İzmir’in, Bursa’nın, Antep’in kısacası ülkemizin her yerindeki çarşılarının içlerindeki veya dışlarındaki müstakil dükkanların fotoğrafları veya bir köyün bakkal dükkanına, bir ilçenin manifaturacı dükkanına ait fotoğraflar gönderilebilecektir.

Geçen yıl da olduğu gibi İFSAK bünyesinde oluşturulacak seçici kurul, Türkiye’nin herhangi bir noktasında çekilmiş dükkan fotoğraflarını TFSF onaylı süreçler içinde değerlendiriyor olacak. Bu değerlendirme sonucunda dereceye giren 3 fotoğraf, 3 mansiyon ödülü sahiplerini bulacak. En fazla 30 fotoğraf da, sergilenmek üzere seçilecek.

Yarışma, tüm fotoğraf severlerin (amatör ve profesyonel fotoğrafçıların) katılımına açıktır. Not: Sanalpazar.com çalışanları, diğer Gold Grup şirketleri çalışanları, İFSAK Yönetim Kurulu üyeleri, Düzenleme Kurulu Üyeleri,
Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile tüm bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

Kurallar
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışmaya basılı fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

Her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) eser ile yarışmaya katılabilecektir.

Fotoğraflara verilecek isim 6 rakamdan oluşmalıdır. Katılımcının rumuzu, fotoğrafın çekildiği il ve ilçe/semt, aralarında ‘-‘ işareti kullanılarak ve büyük harfle yazılarak, sıra numarası ile (örneğin 1, 2, 3, 4) hazırlanmalıdır. Türkçe Ç, Ğ, İ, Ö, Ü karakterleri kullanılmamalıdır. Rumuzu katılımcıların kendisi belirlemelidir, herhangi bir yerden alınmamalıdır.

Örneğin; 012345-ISTANBUL-KADIKOY-1.jpg,
012345-ANKARA-CEBECI-2.jpg,
012345-TOKAT-SULUSOKAK-3.jpg,
012345-BURSA-TUZPAZARI-4.jpg.

Keskinlik, kontrast, satürasyon gibi basit müdahalelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya olmayan bir nesne/objenin eklendiği/çıkartıldığı fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan uluslararası herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme; ulusal bir yarışmada ödül ve mansiyon almış fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Aksine davranış, kural ihlali olarak sayılacaktır. Yarışma sonrasında kural ihlali belirlenmesi halinde ödül iptal edilir; verilmişse ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.

Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Sanalpazar.com’a ait olacaktır. Bu eserler Sanalpazar.com’un arşivinde saklanacaktır. Ödül ve mansiyon alan eserler ile sergilenmeye değer bulunan eserler Sanalpazar.com tarafından kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilecektir.

Yarışma ardından planlanan sergi için derece alan fotoğraflar Sanalpazar.com tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir. Fotoğraflar bastırıldıktan sonra Sanalpazar.com arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtların tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder.

Katılım Şartları
Fotoğraflar, aşağıda belirtilen detaylara istinaden CD/DVD’ye kaydedilerek gönderilecektir.

Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) eser ile yarışmaya katılabilecektir.
Fotoğraflar renkli olarak, kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmadan sunulacaktır.
Fotoğraf Boyutları: Kısa kenar minimum 2000 pixel, jpg formatında, 300 dpi çözünürlükte ve Photoshop ayarına göre en az 12 sıkıştırma kalitesinde olmalıdır.
Ödül kazanan katılımcılardan yukarıda ve aşağıda açıklanan kurallar dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır; haklarında kural ihlali işlemi uygulanır.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan;
Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunulan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır.
Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu işledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konmayacaktır.

Ödüller
1.lik Ödülü : 5.000 TL
2.lik Ödülü : 4.000 TL
3.lük Ödülü : 3.000 TL
Mansiyonlar (3 adet) : 1.000 TL
Sergilemeler (En fazla 30 adet) : 200 TL

İletişim
İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)
İlgili : Zeynep Günay
Adres : İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 32/2, Beyoğlu / İstanbul
E-Posta : zeynep@ifsak.org.tr
Not: İFSAK hafta içi 12.00–21.30, Cumartesi 10.30–19.30 saatleri arasında açıktır.