Türkiye’de Tarım Politikaları ve Ülke Ekonomisine Katkıları Uluslararası Sempozyumu

Türkiye’de Tarım Politikaları ve Ülke Ekonomisine Katkıları Uluslararası Sempozyumu

04-07 Nisan 2018 / IĞDIR

 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve Iğdır Üniversitesi iş birliği ile 04-07 Nisan 2018 tarihlerinde Iğdır’da “Türkiye’de Tarım Politikaları ve Ülke Ekonomisine Katkıları” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

Günümüzde tarım, millî ekonomilerin önemli bir unsuru olmaya devam etmektedir. Türkiye’nin ekonomik hayatında önemli bir yeri olan tarımın; tarihî süreçteki aşamalarının ve bugünkü durumunun incelenmesi, Türkiye’nin ekonomik şartlarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacak ve gelecekte ekonomik politikaların belirlenmesine de ışık tutacaktır.

Ekonomi boyutunun yanında tarımın, Türkiye’de siyasi ve sosyal dönüşümlere ve bunların da tarıma olan kısa ve uzun vadedeki karşılıklı etkisi Türkiye’deki tarım politikalarının da araştırılmasını gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda Cumhuriyet dönemi ve öncesinde Türkiye’de uygulanan tarım politikalarının incelenmesi ile tarımda meydana gelen yapısal gelişmelerin ortaya konulması hedeflenmektedir.

Iğdır Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan sempozyumda; Türkiye’de tarımın dünü ve bugünü, tarım politikalarının çıkış noktaları, uygulamaları, problemleri, siyasi, sosyal ve ekonomik hayata etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu şekilde dünyada tarım politikaları ile değişim nedenleri ve etkilerinin değerlendirilmesinin yanı sıra, Türkiye’nin tarım potansiyeli, mevcut potansiyelin ne kadar kullanıldığı ve gelişme imkânları da ele alınacaktır.

Sempozyumun Konu Başlıkları;

Türkiye’de Tarımsal Alt Yapı

Tarımda Temel Meseleler ve Çözüm Önerileri

Tarımda Su Yönetimi, Su Kaynaklarının Kullanımı ve Sorunları

Avrupa Birliğine Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikası

Gelişmekte olan Ülkelerde Tarım Politikaları

Türkiye’de Tarımsal İşletmelerin Yapısı

Türkiye’de Tarım Hukuku

Türkiye’de Zirai Mücadele Yöntemleri

Türkiye’de Tarıma Sağlanan Destekler

Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma Projeleri

Türkiye’de Tarım ve Çevre İlişkileri

Atatürk Döneminde Tarım Politikaları

Tek Parti Döneminde Tarım Politikaları

Demokrat Parti Döneminde Tarım Politikaları

Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Politikaları

Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Tarım

Türkiye’de Tarımsal Verimlilik

Tarım ve İklim

Tarım ve Ekonomi

Tarım ve Toplum

Tarım ve Siyaset

Tarım ve Eğitim

Tarım ve Teknoloji

Tarım Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Tarım ve Ticaret

Tarımsal Ürünler

Tarım ve Hayvancılık

 

SEMPOZYUMA BAŞVURU KOŞULLARI

Özet Gönderimi ve Değerlendirme

Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.  Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren en az 300 kelimelik bildiri önerileriyle birlikte başvuru formu ve Taahhütname imzalanarak ekli dosya olarak 03 Kasım 2017 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir. İmzalı taahhütnamesi ve başvuru formu olmayan başvurular işleme alınmayacaktır. Bildiri önerileri Sempozyum konularına, bilimsel araştırma yöntemlerine uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmeler kabul/şartlı kabul/ret biçiminde olacaktır. Kabul edilen özet bildiriler ilgililere duyurulacak ve sempozyum kesin programında yer alabilmeleri için 28 Şubat 2018 tarihine kadar tam metnin gönderilmesi istenecektir.

Bildirinin daha önce bir yerde sunulmamış veya neşredilmemiş olması, yayımlanmış bir kitabın, yayımlanmamış dahi olsa bir tezin bölümü, ana başlığı veya alt başlığında işlenmemiş olması gerekmektedir.

Sempozyum sonrasında sunulan bildiriler Sempozyum Bildiriler Kitabı’nda yayınlanacaktır.  Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Tam Metin Gönderme

Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 28 Şubat 2018 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde ekli Word dosyası olarak [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni gönderilen bildiriler Bilim ve Düzenleme Kurulu’nca özet ve bilimsel araştırma yöntemlerine uygunluk açısından incelenerek Sempozyum Programı’na dâhil edilecektir.

Bildiri Tam Metni Yazım Kuralları

  1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazarın adı-soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.
  2. Başlık ve yazar adından sonra 200’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.
  3. Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo,  dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur.
  4. Çalışma M. Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır.
  5. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.
  6. Metin içerisinde kaynak gösterilecek ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Çaycı, 2002:520) şeklinde, dipnot olarak gösterilecek ise Yazar adı, soyadı, kitabın adı (koyu olacak şekilde-makale ise tırnak içinde ve italik), yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.
  7. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.
  8. Metinle doğrudan alakalı olmayan Orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler gerekmedikçe metin içinde yer almamalı numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.
  9. Bildiri metinleri 8 ile 16 sayfa arasında olmalıdır.

 

İLETİŞİM

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Ziyabey Cad. Nu: 19

06520 Balgat ANKARA/TÜRKİYE

Belgegeçer : +90 312 2855527 / Tel: +90 312 2855512- 2856511

E-posta: [email protected]

Web: http://www.atam.gov.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

eight + 16 =