Türkiye’de Rüzgar Konulu Fotoğraf Yarışması 2014

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)
“Türkiye’de Rüzgar” Konulu Fotoğraf Yarışması
Konusu ve Amacı:
Dünya Rüzgar Günü, her sene yapılan bir etkinliktir ve rüzgar enerjisine ilgi duyan herkesin rüzgar enerjisi hakkında bilgi almaları için bir fırsattır. Dünya Rüzgar Günü, gelişen rüzgar enerjisinin dünyaya yapabileceği katkıyı vurguladığı bir mesajdır.
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), Dünya Rüzgar Günü’nü içine alan Dünya Rüzgar Günü Etkinlikleri kapsamında bir fotoğraf yarışması düzenlemiştir.
Bu yarışmayla, halkımıza rüzgar enerjisinin kullanımının özendirmek, geleceğe yönelik fikirler üretilmesine zemin hazırlamak ve yenilenebilir enerji çeşidi olan rüzgar enerjisinin faydaları konusunda farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.
Katılım:
Katılım ücretsizdir.
Yarışma tüm fotoğrafçılara açıktır.
18 yaşından küçükler, velisi tarafından imzalı bir onay ile katılmak zorundadırlar. Onay alınmadan bu fotoğrafçıların gönderdiği fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Kural ihlalinden TÜREB sorumlu değildir ve katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır, TFSF bilgilendirilir.
Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmayan fotoğrafçılar da katılabilir.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflar daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
Her fotoğrafçı en çok 4 (dört) fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
Fotoğraf, ülkemizdeki rüzgar temasını anlatan her konu üzerine olabilir.
Siyah-beyaz ve renkli fotoğraflar kabul edilecektir.
Yarışma seçici kurul üyeleri, TFSF temsilcisi ve birinci derecedeki yakınları TÜREB Yönetim Kurulu Üyeleri dışında amatör/profesyonel tüm sanatçılara açıktır.
Yarışmaya katılacak fotoğraflarda; gerçeği değiştiren müdahaleler kabul edilmeyecektir.
Tüm fotoğraflar Türkiye’de çekilmiş olmak zorundadır.
Fotoğrafların boyutları ve işaretlenmesi:
Ödül ve sergileme alan fotoğraflar TÜREB tarafından sergilemek için büyük boy basılacağından (50 cmX70 cm ebadında basılacağı hesaplanarak) kısa kenarı en az 30 cm, 300 dpi, jpeg formatında, en yüksek sıkıştırma kalitesinde CD/DVD’ye yüklenecektir.
Fotoğrafların sayısal dosya adı olarak, 6 rakamdan oluşan rumuz, sıra numarası ve fotoğraf adı yazılacaktır (Örnek 123456-1-ruzgarindili). Katılım formuna CD/DVD ile aynı doğrultuda; rumuz, sıra no, fotoğrafın adı, fotoğrafların kısa hikayesi, sanatçının vesikalık fotoğrafı, çekim yeri, yılı, gerekiyorsa semti yazılarak doldurulup imzalanacaktır ve kapalı zarf olarak TÜREB posta adresine gönderilecektir.

Posta/kargo ücreti katılımcıya aittir.
Gönderilmesi:
Görüntüler CD/DVD’ye kaydedilerek katılım formuyla beraber kapalı bir zarfa koyulacak ve üzerine 6 rakamdan oluşan aynı rumuz yazıldıktan sonra yarışma katılım adresine posta veya kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek en geç son katılım tarihi olan 21 Mayıs 2014 Çarşamba saat 17.00’de teslim edilecek biçimde gönderilebilecek veya elden teslim edilebilecektir. Posta ve kargoda meydana gelebilecek gecikme, hasar ve kayıplardan düzenleyici kurum sorumlu olmayacaktır.
Baskı alınarak ve e-posta ile gönderilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
Fotoğraflar kenarında boşluk ya da çerçeve olmadan gönderilmelidir.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkacak telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki ve cezai sorumluluğu katılımcıya aittir ve bu durum kural ihlali sayılacaktır.
Katılımcı gönderdiği fotoğrafta yer alan kişi/kurum/kuruluşla ilgili telif haklarından sorumludur. İtilaflı durum olduğunda TÜREB sorumlu değildir ve katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Bu yarışmanın sahibi, yükümlüsü ve yürütücüsü Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)’dir.
CD/DVD’ler iade edilmeyecek TFSF Temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.
Kullanım Hakkı:
Derece alan ve sergilemeye değer görülen yapıtlar, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)‘nin tanıtımı için hazırlanacak albüm, dergi, katalog, kitap, broşür, afiş ya da benzeri basılı yayınlar ile web sitesi ve tüm medya organlarında, fotoğrafçı adı belirtilmek suretiyle kullanılabilecektir. Kullanım hakkı Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve eser sahibine ait olacaktır.
Katılımcılar yer, tarih ve saat belirtilen bir yazıyla sergiye davet edilecektir. Tüm katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişi, ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. İkinci defa kural ihlalinde TFSF onaylı yarışmalara katılımı süresiz olarak kısıtlanır.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
Katılım formunu imzalayan katılımcılar bu şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

Yarışma takvimi:
Son Katılım Tarihi : 21 Mayıs 2014 Çarşamba saat 17.00
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 24 Mayıs 2014 Cumartesi
Sonuç Bildirim Tarihi : 24 Mayıs 2014 Cumartesi
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi :
Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):
Abdullah SEZGİN 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi
Aykut FIRAT Fotoğrafçı
Fikret ÖZKAPLAN Fotoğrafçı
Sami TÜRKAY Fotoğrafçı
Tansu GÜRPINAR FSK Kurucu ve Onur Üyesi
Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Necip EVLİCE nevlice@gmail.com
TÜREB Kurum Temsilcisi: Esin KOMİTOĞLU
Ödüller:
Birincilik Ödülü : 2.000 TL
İkincilik Ödülü : 1.500 TL
Üçüncülük Ödülü : 1.000 TL
Sergileme (En fazla 30 adet) : 100 TL
Bilgi İçin Yarışma Sekreteryası:
Mehmet Konuray
mehmet.konuray@tureb.com.tr
TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ BİRLİĞİ (TÜREB)
Green Office, Kızılırmak Mah. 1443 Cad. No: 22/16 06520 Çukurambar/ANKARA
info@tureb.com.tr
Tel : +90 312 474 02 74
Faks : +90 312 474 02 75

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2014/020 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.