“Türkiye’de Rüzgâr” Konulu 5. Fotoğraf Yarışması

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) “Türkiye’de Rüzgâr” Konulu 5. Fotoğraf Yarışması

Konusu ve Amacı: Dünya Rüzgâr Günü, her sene yapılan bir etkinliktir ve rüzgâr enerjisine ilgi duyan herkesin rüzgâr enerjisi hakkında bilgi almaları için bir fırsattır. Dünya Rüzgâr Günü, gelişen rüzgâr enerjisinin dünyaya yapabileceği katkıyı vurguladığı bir mesajdır. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB), Dünya Rüzgâr Günü’nü içine alan Dünya Rüzgâr Günü Etkinlikleri kapsamında bir fotoğraf yarışması düzenlemiştir. Bu yarışmayla, halkımıza rüzgâr enerjisinin kullanımının özendirmek, geleceğe yönelik fikirler üretilmesine zemin hazırlamak ve yenilenebilir enerji çeşidi olan rüzgâr enerjisinin faydaları konusunda farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.

Yarışma Bölümleri: Yarışma, Dijital (Sayısal): Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.

Katılım Koşulları: Katılım ücretsizdir. Yarışma seçici kurul üyeleri, TFSF temsilcisi ve TÜREB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birinci derecedeki yakınları dışında amatör/profesyonel tüm sanatçılara açıktır. Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmayan fotoğrafçılar da katılabilir. 18 yaşından küçük katılımcılar, ekte bir örneği verilen veli/vasisi tarafından imzalanmış onay belgesini TÜREB Yarışma Sekreterliği’ne göndermek zorundadırlar. Onay alınmadan bu fotoğrafçıların gönderdiği fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Kural ihlalinden TÜREB sorumlu değildir ve katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır, TFSF bilgilendirilir. Her fotoğrafçı en çok 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla yarışmaya katılabilir. Fotoğraf, ülkemizdeki rüzgâr temasını anlatan her konu üzerine olabilir. Tüm fotoğraflar Türkiye’de çekilmiş olmak zorundadır. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. İstenen ölçülere uymak koşulu ile yeni kadrajlama yapılabilir. Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Bu konularda jürinin kanaati esastır. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, Türkiye’de çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz. Kural ihlali suçu işleyen kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma ilkeleri gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır. Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu işledikleri takdirde 3 yıl TFSF onaylı yarışmalardan men edilirler. Üçüncü kural ihlali durumunda veya kendisine ait olmayan fotoğrafla yarışmaya katılanlar hakkında TFSF onaylı yarışmalardan süresiz men kararı uygulanır. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Katılımcılar yer, tarih ve saat belirtilen bir yazıyla sergiye davet edilecektir. Tüm katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir. Yarışmada ödül kazanan ve sergileme alan fotoğrafların asıl dosyaları (ham halleri) katılımcı tarafından TÜREB Yarışma Sekreteryası adresine CD/DVD‘ye kayıtlı olarak elden teslim edilecek veya posta/kargo/kurye ile ya da WeTransfer ile gönderilecektir. Bu yarışmanın sahibi, yükümlüsü ve yürütücüsü Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB)’dir. Katılımcılar, TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda “TFSF Ulusal ve Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları Yönetmeliği” ve Seçici Kurul kararları geçerlidir.

Telif (Kullanım) Hakkı: Derece alan ve sergilemeye değer görülen yapıtlar, Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB)‘nin tanıtımı için hazırlanacak albüm, dergi, katalog, kitap, broşür, afiş ya da benzeri basılı yayınlar ile web sitesi ve tüm medya organlarında, fotoğrafçı ismi belirtilmek suretiyle kullanılabilecektir. Kullanım hakkı Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) ve eser sahibine ait olacaktır. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkacak telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki ve cezai sorumluluğu katılımcıya aittir. Katılımcı gönderdiği fotoğrafta yer alan kişi/kurum/kuruluşla ilgili telif haklarından sorumludur. İhtilaflı durum olduğunda TÜREB sorumlu değildir. Yarışma sonucu ile ödül ve sergileme alan fotoğraflar TÜREB’in http://www.tureb.com.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr , adreslerinde yayınlanarak duyurulacaktır. Ayrıca ödül ve sergileme alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2016’da kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi: Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme: 1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız: https://www.iso.org/obp/ui/#search > Country codes 2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Önder Erdoğan için onder veya oerdo veya erdog gibi). 3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D). 4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). 5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı (çekildiği yer ve yılı da içerecek biçimde) toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “TRonderD1_sinop_2014_eser_adi” veya “TRonderD2_izmir_2015_eser_adi” gibi… İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TÜREB sorumlu olmayacaktır.

Yarışma takvimi: Yarışmanın Başlama Tarihi : 01 Mart 2016 Son Katılım Tarihi : 01 Haziran 2016 Çarşamba saat 23.00 (TSI) Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 04 Haziran 2016 Cumartesi Sonuç Bildirim Tarihi : 06 Haziran 2016 Pazartesi Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : 15 Haziran 2016 Çarşamba


Seçici Kurul
(Ada göre alfabetik sırayla): Göker MÜFTÜOĞLU Fotoğrafçı Sami TÜRKAY Fotoğrafçı M. Özcan TARAS Fotoğrafçı Tansu GÜRPINAR FSK Kurucu ve Onur Üyesi Yücel DEMİR Fotoğrafçı
Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Ferhat Can SARIKOÇ

TÜREB Kurum Temsilcisi: Mehmet KONURAY

Ödüller: Birincilik Ödülü : 2.000 TL
İkincilik Ödülü : 1.500 TL
Üçüncülük Ödülü : 1.000 TL
Sergileme (En fazla 30 adet) : 100 TL

Bilgi İçin Yarışma Sekreteryası: Mehmet KONURAY mehmet.konuray@tureb.com.tr

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Green Office, Kızılırmak Mah. 1443 Cad. No: 22/16 06520 Çukurambar/ANKARA info@tureb.com.tr

Tel : +90 312 474 02 74 Faks : +90 312 474 02 75

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2016-022 numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.