“Türkiye’de Rüzgâr” Konulu 4. Fotoğraf Yarışması

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB)
“Türkiye’de Rüzgâr” Konulu
4. Fotoğraf Yarışması

Konusu ve Amacı:
Dünya Rüzgâr Günü, her sene yapılan bir etkinliktir ve rüzgâr enerjisine ilgi duyan herkesin rüzgâr enerjisi hakkında bilgi almaları için bir fırsattır. Dünya Rüzgâr Günü, gelişen rüzgâr enerjisinin dünyaya yapabileceği katkıyı vurguladığı bir mesajdır.

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB), Dünya Rüzgâr Günü’nü içine alan Dünya Rüzgâr Günü Etkinlikleri kapsamında bir fotoğraf yarışması düzenlemiştir.

Bu yarışmayla, halkımıza rüzgâr enerjisinin kullanımının özendirmek, geleceğe yönelik fikirler üretilmesine zemin hazırlamak ve yenilenebilir enerji çeşidi olan rüzgâr enerjisinin faydaları konusunda farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.

Yarışma Bölümleri:
Yarışma, Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.

Katılım Koşulları:
Katılım ücretsizdir.
Yarışma seçici kurul üyeleri, TFSF temsilcisi ve TÜREB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birinci derecedeki yakınları dışında amatör/profesyonel tüm sanatçılara açıktır.

Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmayan fotoğrafçılar da katılabilir.

18 yaşından küçük katılımcılar, ekte bir örneği verilen velisi tarafından imzalanmış onay belgesini TÜREB Yarışma Sekreterliği’ne göndermek zorundadırlar. Onay alınmadan bu fotoğrafçıların gönderdiği fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Kural ihlalinden TÜREB sorumlu değildir ve katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır, TFSF bilgilendirilir.

Her fotoğrafçı en çok 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
Fotoğraf, ülkemizdeki rüzgâr temasını anlatan her konu üzerine olabilir.

Tüm fotoğraflar Türkiye’de çekilmiş olmak zorundadır.

Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin
ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.

Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.

Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
Katılımcılar yer, tarih ve saat belirtilen bir yazıyla sergiye davet edilecektir. Tüm katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.

Bu yarışmanın sahibi, yükümlüsü ve yürütücüsü Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB)’dir.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi

http://www.tfsfonayliyarismalar.org
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.

Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.

Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız: http://www.fiap.net/docs/divers/ISO2-en.pdf
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Önder Erdoğan için onder veya oerdo veya erdog gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı (çekildiği yer ve yılı da içerecek biçimde) toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “TRonderD1_sinop_2014_eser_adi.jpg” veya “TRonderD2_izmir_2015_eser_adi.jpg” gibi…
İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TÜREB sorumlu olmayacaktır.

Telif (Kullanım) Hakkı:
Derece alan ve sergilemeye değer görülen yapıtlar, Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB)‘nin tanıtımı için hazırlanacak albüm, dergi, katalog, kitap, broşür, afiş ya da benzeri basılı yayınlar ile web sitesi ve tüm medya organlarında, fotoğrafçı adı belirtilmek suretiyle kullanılabilecektir. Kullanım hakkı Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) ve eser sahibine ait olacaktır.

Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkacak telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki ve cezai sorumluluğu katılımcıya aittir.

Katılımcı gönderdiği fotoğrafta yer alan kişi/kurum/kuruluşla ilgili telif haklarından sorumludur. İhtilaflı durum olduğunda TÜREB sorumlu değildir.

Yarışma sonucu ile ödül ve sergileme alan fotoğraflar TÜREB’in http://www.tureb.com.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr , http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde yayınlanarak duyurulacaktır. Ayrıca ödül ve sergileme alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
Şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve Düzenleyici Kurum kararı geçerlidir.

Katılım formunu imzalayan katılımcılar bu şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

Yarışma takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 11 Mart 2015
Son Katılım Tarihi : 19 Mayıs 2015 Salı saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 23 Mayıs 2015 Cumartesi
Sonuç Bildirim Tarihi : 23 Mayıs 2015 Cumartesi
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi :

Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):
Abdullah SEZGİN Fotoğrafçı
Selim AYTAÇ Fotoğrafçı
Tekin ERTUĞ Fotoğrafçı, Araştırmacı-Yazar
Sami TÜRKAY Fotoğrafçı
Tansu GÜRPINAR FSK Kurucu ve Onur Üyesi
Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Necip EVLİCE
TÜREB Kurum Temsilcisi: Mehmet KONURAY

Ödüller:
Birincilik Ödülü : 2.000 TL
İkincilik Ödülü : 1.500 TL
Üçüncülük Ödülü : 1.000 TL
Sergileme (En fazla 30 adet) : 100 TL

Bilgi İçin Yarışma Sekreteryası:
Mehmet Konuray
mehmet.konuray@tureb.com.tr
Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB)
Green Office, Kızılırmak Mah. 1443 Cad. No: 22/16 06520 Çukurambar/ANKARA
info@tureb.com.tr
Tel : +90 312 474 02 74
Faks : +90 312 474 02 75
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2015/028 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.