TÜRKİYE’DE FELSEFEDEN KESİTLER: YİTİRDİKLERİMİZİN ANISINA

TÜRKİYE’DE FELSEFEDEN KESİTLER:
YİTİRDİKLERİMİZİN ANISINA
(19-20 Kasım 2015)
T.C. Maltepe Üniversitesi
Marmara Eğitim Köyü

19 Kasım 2015, Perşembe
AÇILIŞ

10.00 Doç. Dr. Ahu Tunçel T.C. Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Şahin Karasar T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı

BİRİNCİ OTURUM: Felsefe Tarihi

10.30-12.30 Oturum Başkanı : Betül Çotuksöken

Doğan Özlem : Macit Gökberk
Mustafa Günay : Arslan Kaynardağ
Kasım Küçükalp : Ahmet Cevizci

12.30-14.00 Öğle Arası

İKİNCİ OTURUM: İnsan Felsefesi ve Etik

14.00-15.30 Oturum Başkanı: Tüten Anğ

Betül Çotuksöken : Takiyettin Mengüşoğlu ve Nermi Uygur
Sinan Özbek : Uluğ Nutku
İsmail Demirdöven : Güven Kızıltan
Tuğrul Özkaracalar : Zeynep Davran

16.00-16.30 Ara

ÜÇÜNCÜ OTURUM: Bilim Felsefesi

16.30-18.00 Oturum Başkanı: Hülya Şimga

Yaman Örs : Nusret Hızır
Semiha Akıncı : Harun Rızatepe ve Suvar Köseraif
Zekiye Kutlusoy : Cemal Yıldırım

20 Kasım 2015, Cuma
DÖRDÜNCÜ OTURUM: Felsefe, Sanat ve Edebiyat İlişkisi

10.00-12.30 Oturum Başkanı: Hülya Yetişken

Işık Özgündoğdu Eren : Füsun Akatlı
Selda Öndül : Sevda Şener
Cemal Güzel : Bilge Karasu
Candan Dizdar Terviel : Sıtkı Erinç

12.30-14.00 Öğle Arası

BEŞİNCİ OTURUM: Varlık, Dil ve Kültür

14.00-15.30 Oturum Başkanı: Saffet Babür

Gürol Irzık : Arda Denkel
Güncel Önkal : Hilmi Ziya Ülken ve Suat Sinanoğlu
15.30-16.00 Ara

ALTINCI OTURUM: Hukuk Felsefesi
16.00-17.30 Oturum Başkanı: Yasemin Işıktaç

İrem Çağlar Gürgey : Adnan Güriz
Erkut Sezgin : Vehbi Hacıkadiroğlu