Türkiye’de akademisyen sayısı açıklandı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yayınlanan 2018 yılı istatistik verilerine göre Türkiye’de akademisyen sayısı 150 binin üzerine çıktı. Toplam akademisyen sayısı bir önceki sene 150 binin altındaydı. Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin akademik personel kadrolarında 87 bin 862 erkek, 70 bin 235 kadın olmak üzere toplam 158 bin 97 akademisyen görev yapıyor. Akademik unvanların dağılımı ise aşağıda sıralanmıştır:

1) Profesör : 24,640 kişi
2) Doçent : 14,456 kişi
3) Dr. Öğr. Üyesi : 37,520 kişi
4) Öğretim Görevlisi : 35,483 kişi
5) Araştırma Görevlisi : 45,998 kişi

Ülke genelindeki tüm üniversitelerde (devlet ve vakıf) görev yapan bütün akademik personel verilerini içerecek şekilde yapılan istatistik çalışmaya göre akademisyenlerin yüzdelik dağılımı ise aşağıda sıralanmıştır. Dr. Öğretim Üyesi sayısının Doçentlerin 2.5 katından daha fazla olduğu görülüyor:

1) Profesör : %15,6
2) Doçent : %9,1
3) Dr. Öğr. Üyesi : %23.7
4) Öğr. Gör. : %22,4
5) Arş. Gör. : %29,1

2018 yılındaki öğretim üyeleri sayındaki değişimin dağılımı (2017 yılına göre) aşağıdaki gibidir. Akademik kadrolarda en fazla artış Öğretim Görevlisi sayısında yaşandı. Öğretim Görevlisi sayısı %75 arttı. Doktorasını bitiren araştırma görevlilerinin ve ÖYP’lilerin üniversite ile ilişiği kesilmek yerine, öğretim görevlisi kadrosuna atandığı anlaşılıyor. Akademisyen kadrosunda Doktor Öğretim Üyesi sayısında da büyük bir artış oldu. Dr. Öğretim Üyesi sayısı %9 arttı. En az artışın Doçent kodrosunda olması doçent olabilmenin zorlaştığı şeklinde yorumlanabilir:

1) Profesör : 2,166 kişi arttı
2) Doçent : 358 kişi arttı
3) Dr. Öğr. Üyesi : 3,151 kişi arttı
4) Öğretim Görevlisi : 15,247 kişi arttı
5) Araştırma Görevlisi : 931 kişi arttı