TÜRKİYE ÜNİVERSİTE BURSU VEREN KURULUŞLAR

Adana Ticaret Odası Üniversite Bursu
İktisat veya İşletme gibi bölümlerde okuyan üniversiteli öğrencilere burs veriyor.
0322 352 00 52

Türk Eğitim Vakfı Üniversite Eğitim Bursu
TEV burslarıyla ilgili bilgiler okullarda ilan ediliyor ve başvurular okullara yapılıyor. Burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor ve öğrenci başarılı olduğu sürece eğitim süresi boyunca verilmeye devam ediliyor. TEV her yıl tüm üniversitelerden, maddi desteğe muhtaç ve başarılı yaklaşık 5000 öğrenciye burs veriyor.
www.tev.org.tr
0212 217 58 58

21.Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı Üniversite Bursu
15 Eylül-15 Ekim arasında başvuran adaylar mülakata alınıyor. Burs alabilmek için gerekli koşullar: Öğrencinin başarılı olması, İstanbul içindeki üniversitelerin ilgili fakültelerini bu yıl kazanması ve kaydını yaptırmış olması, eğitim desteğine ihtiyacı olması, ailenin kırsal kesimde ikamet etmesi.
http://www.yekuv.org/ / 0212 274 15 02

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu
Yurtiçinde tüm üniversite ve yüksekokullarda okuyan öğrencilere öğrenim kredisi ve katkı (harç) kredisi adı altında borç veriliyor.
/ 0312 363 87 70

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu
Üniversitelerde, yüksek ve ortaöğretim kurumlarında okuyan yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı öğrencilere karşılıksız burs verilmektedir. Başvurular eylül – ekim aylarında yapılır.
www.yasar.com.tr/vakif / 0232 482 22 00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bursu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan çok sayıda öğrenciye eğitim yardımı yapıyor. Ekim ayı ile birlikte burslar ödenmekte.
www.ibb.gov.tr 0212 449 40 00

Sağlık ve Eğitim Vakfı Öğrenci Bursu
Başvuru Ağustos-Eylül aylarında yapılıyor. Ağırlıklı olarak tıp fakültelerindeki öğrenciler tercih ediliyor ve 3‘üncü sınıftan sonraki öğrencilere veriliyor. Burs alacaklar not ortalamalarına göre seçiliyor.
0212 512 18 78

Kızılay Gençlik Müdürlüğü Öğrenci Bursu
Dernekçe verilmekte olan karşılıksız burs yardımları, sosyal himayeye muhtaç, kendi imkânları ile tahsil hayatlarını devam ettiremeyen öğrencilere verilmekte olup öğrencinin başarılı olması ve sınıfta kalmaması gerekmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler sınıflarını geçtikleri ve herhangi bir şekilde öğrenimlerine ara vermedikleri takdirde bursları tahsil hayatları boyunca devam etmektedir.
0312 430 23 00

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı Üniversite Bursu
Öğrencinin son sınıfta olması ve alt sınıftan dersinin bulunmaması gerekir. Üniversite Bursları karşılıksız olup herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez.Ekim ayında başlayan burslar 8 ay boyunca devam ediyor.
0212 258 61 20

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı
İstanbul‘da bir devlet üniversitesinde öğrenci olup koşulları uyan öğrencilerin, kendi Üniversiteleri‘nin Öğrenci İşleri ve/veya burs ofislerine müracaat ederek burs başvuru formunu temin etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak tamamlayarak üniversitelerine geri vermeleri gerekmektedir.
husnuozyeginvakfi.org.tr
0212 217 04 01

Hacı Ömer Sabancı Vakfı Bursu
Sabancı Center 4. Levent
İSTANBUL
Tel :+90 (212) 385 88 00
Faks : +90 (212) 385 88 11
E-Posta: burs@sabancivakfi.org

Vehbi Koç Vakfı
Burs almak isteyen öğrencilerin kendi fakültelerinin dekanlığına veya okul müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor. İmkânları sınırlı olan öğrencilere burs veriyor. Hazırlık ve birinci sınıf haricindeki öğrencilere verilen burslar için sağlıklı, derslerinde başarılı ve devletin demokratik, hür, çağdaş ve laik düzenini içtenlikle benimsemiş olmak gerekiyor. Burslar için seçim okul idarelerince yapılıyor.
www.vkv.org.tr
0216 531 00 00

Çağdaş Eğitim Vakfı Üniversiteliler Bursu
ÇEV, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine karşılıksız burs vermektedir.
0212 297 69 79

İTO Vakfı Bursu
İstanbul Ticaret Odası Vakfı‘nın verdiği burslarda aranılan şart; öğrencinin maddi imkânlarının yetersizliği ve üniversitede ekonomiyle ilgili bölümlerden birinde okuyor olmasıdır.
0212 511 41 50

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Üniversite Öğrenci Bursu
Üniversite Burs Başvuru Koşulları:
• Ailenin mali durumunun yeterli olmaması
• Şubemizin bulunduğu illerdeki devlet üniversitelerinde okuyor olmak (1.sınıf öğrencilerine öncelik verilecektir.)
• Başarılı olmak
• Çağdaş değerlere sahip Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak
• Öğrenim – Harç Kredisi ve Başbakanlık Bursu dışında burs almıyor olmak
Anne veya babası vefat etmiş, çok kardeşli ve okuyan kardeş sayısı fazla olan öğrenciler burs için öncelikli olacaktır.
www.cydd.org.tr
0212 252 44 33

Sema Yazar Gençlik Vakfı Üniversite Bursu
Başarılı ve sosyoekonomik durumu burs almasını gerektiren üniversite öğrencilerine burs veriyor. Bursun devamı her yıl başarılı olma koşuluna bağlı. Müracaatlar ekim ayı başında sona eriyor. Başvurular vakıftan alınacak formla yapılabiliyor.
www.semayazar.org.tr
0312 440 16 16

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Eğitim Bursu
MEB – Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğrenim kurumlarının öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerin ilk beş tercihi içinde yazan ve bu bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere dört yıl boyunca her ay karşılıksız burs vermekte.
www.meb.gov.tr
0312 417 50 70

İstanbul Sanayi Odası Vakfı Üniversite Öğrenci Bursu
Burs verilecek adayı öğrencinin öğrenim gördüğü kurum seçiyor ve vakfa bildiriyor. Teknik bölümde okuyanlara burs sağlanıyor. Üniversite ve meslek yüksekokullarında öğrenim görenlere burs veriliyor.
http://www.isov.org.tr
0212 293 54 18

Toplum Gönüllüleri Vakfı
TC vatandaşı olan öğretmen çocuklarına devlet ilköğretim, lise ve dengi okullarında görevli veya bu okullardan birinden emekli bir anne ve/veya babanın çocuğu olan burs sağlamaktadır.
www.tog.org.tr
0216 321 89 88

İzmir Büyükşehir Belediyesi
İzmir‘de öğrenim gören üniversite öğrencilerine burs vermektedir.
www.izmir.bel.tr
0232 482 11 70