Türkiye Uluslararası Psiko-Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu 2012

5. Türkiye Uluslararası Psiko-Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu”- (01-02 Kasım 2012)

Demografik yaşlanmanın ulusal ve uluslararası etkileri her gün daha da belirgin bir biçimde ortaya çıkarken, buna karşı mücadelede hem disiplinlerin kendi bünyesinde hem de disiplinlerarası çalışmalara ülkemizde büyük bir ihtiyaç doğmuştur.

Demografik gelişmelerin etkilerini ortaya koymak ve önlemlere katkı sağlamak üzere Antalya’da dört kez “Türkiye Uluslararası Psiko-Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu” düzenlenmiştir. Yaşlılık ve yaşlanma olgularının toplum üzerindeki etkilerinin farklı perspektiflerden incelendiği sempozyumlar, Türkiye’de ve yurtdışında büyük ilgi ve takdirle karşılanmıştır.

Beşinci sempozyumu düzenleyeceğimize dair verdiğimiz sözü yerine getirmek üzere yürütülen çalışmaların artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu vesile ile sizi açılış konuşmasını “Dünya Gerontoloji ve Geriatri Cemiyeti” eski başkanı Gloria Gutman’ın yapacağı, 01-02 Kasım 2012 tarihlerinde düzenlenecek olan “5. Türkiye Uluslararası Psiko-Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu”na davet ediyoruz.

Saygılarımla.

Prof. Dr. İsmail TUFAN
Gerontoloji Bölüm Başkanı
Akdeniz Üniversitesi

Sempozyuma katılımcı olarak başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak için:

İnternet Sitemiz: http://2012.gerosymp.com

Telefon Numaramız: 0 (242) 310 61 49

 

Yaşlanma ve yaşlılık bütün dünyayı etkilemektedir. Politika, ekonomi, teknoloji ve tabii ki aile ve birey, yaşlanmanın ve yaşlılığın kendileri açısından en az zararla, hatta kazanç getirecek şekilde yapılandırılmalarını beklemektedirler.

Bunun Türkiye’de ve diğer ülkelerde nasıl gerçekleştirilebileceği üzerine Gerontoloji Dünyasının pek çok önerisi, metodu ve girişimleri bulunmaktadır.

Beşinci kez düzenlenen Uluslararası Psiko-Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempoyumu’nda, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek olan bilim insanları Antalya’da ağırlanacaktır. Güncel demografik değişimlerin etkilerini ve bununla nasıl başa çıkılabileceğini masaya yatıracak olan ulusal ve uluslararası bilim insanları, yaşlanmanın birey ve toplum açısından sonuçlarını tartışacak ve gelecekle ilgili stratejilerini ortaya koyacaklardır.

Sempozyumda yaşlılık, hem bir sorun, hem toplum açısından bir şans olarak tartışılacak, geleceğin yaşlı dünyasında nasıl bir yaşlılığın yaratılması gerektiği üzerine yeni konseptler ortaya konulacaktır.

36 ülke katılıyor

Bu yılki sempozyuma 36 ülkeden temsilci katılıyor. Yaşlanma ve yaşlılık konularını ayrı perspektiflerden değerlendirecek ve önerileri ortaya koyacaklar. Yaşlanma ve yaşlılık toplumsal sorun olarak tanımlanarak, çözümler bu perspektiften tartışılacak.

Hastalık, engellilik ve bakıma muhtaçlık başlıca konular olarak ele alınacak ve Gerontolojinin perspektifinden açıklanıp gerontolojik çözümler üzerinde durulacaktır.

Genel Bilgiler

Gerontoloji sadece bilimsel bir çalışma alanı olmayıp, aynı zamanda geniş bir uygulama alanıdır. Yaşlanan toplumlar açısından büyük önem taşımasının diğer bir nedeni de buradan kaynaklanıyor. Örneğin bakım hizmetleri, profesyonel bakıcıların egitimi, profesyonel evde bakım hizmetleri gibi birçok uygulama alanı vardır. Dolayısıyla “Uygulamalı Gerontolojinin” sadece yaşlılar için değil, genç kuşaklar için önemi büyüktür. Çünkü gerontolojik uygulamalar sayesinde yeni çalışma alanlarının devreye sokulması için olanaklar ortaya çıkmakta, istihdam, egitim ve meslek eğitimi açısından yeni olanaklar doğmaktadır.

Daha önceki sempozyumlar, gerontolojik çalışmalar hakkında genel bilgiler iletirken, bu kez ilgi odağı olarak toplumsal yaşlanmanın sosyal, politik ve ekonomik boyutları seçilmistir.

Toplumda yaşlıların çoğalması bir taraftan sosyal problemleri beraberinde getirirken, diğer taraftan yeni perspektifler sunmaktadır. Bunun içine sosyal politikalardan profesyonel bakım hizmetlerine, kalifiye elaman yetiştirilmesinden yaşlılıkta yaşam kalitesine kadar birçok araştırma ve uygulama alanı girmektedir.

Davranışsal ve Sosyal Bilimler

0101 Etkinlik
0102 Tutumlar
0103 Davranış Değerlendirmesi
0105 Ölüm
0106 Değerlendirme Araştırması
0107 Aile ve Kuşak İlişkileri
0108 Öğrenme
0109 Yalnızlık
0110 Bellek Bozuklukları
0111 Motivasyon
0112 Kişilik
0113 Fiziksel Sağlık ve İşlev
0114 Psikolojik Gönenç
0115 Rehabilitasyonun Psiko-sosyal Boyutları
0116 Araştırma Yöntemi
0117 Uyumun Sosyal Boyutları
0118 Demans’ın Sosyal Boyutları
0119 Sosyal Etmenler ve Hastalık
0120 Sosyal İlişkiler
0121 Sosyal Yardım
0122 Maneviyat ve Din
0123 İntihar
0124 Başarılı Yaşlanma

Gerontolojik Araştırma, Planlama, Uygulama

0201 Suistimal ve İhmal
0202 Erişilebilirlik ve Uyum
0203 İş Dünyasında Yaş Ayrımcılığı
0204 Yaş Ayrımcılığı
0205 Gelişmekte Olan Ülkelerde Yaşlanma
0206 Değerlendirme
0207 Bakım Hizmetleri
0208 Durum Yönetimi
0209 Durum Değerlendirmesi
0210 Toplumlar Arası Karşılaştırmalı Araştırma
0211 Kültür
0212 Demans Hizmetleri
0213 Demografi
0214 Evde Bakım Hizmetleri
0215 Barınma
0216 Kurumlar
0217 Eğlence
0218 Yaşam Düzeni
0219 Ömür Uzunluğu ve Toplum
0220 Boylamsal Araştırma
0221 Göç
0222 Emeklilik Sistemleri
0223 Mesleki Terapi
0224 Siyaset
0225 Populasyon Yaşlanması
0226 Sosyal Yardım
0227 Sağlık Hizmetleri Araştırmaları
0228 Araştırma Yöntemi
0229 Sosyal Bakım
0230 Sosyal Ağlar ve Destek
0231 Sosyal Siyaset
0232 Sosyal Güvenlik
0233 Sosyal Destek
0234 Gönüllü Çalışma
0235 Çalışma ve Emeklilik

Amaç

Gerontoloji, yaşlanma süreçlerinin yapılandırılmasında bugün temel aktör kabul edilmektedir. Diğer bilimler, Gerontoloji çatısı altında kendi metotları ile yaşlanmayı araştırıp, Gerontolojiyi desteklemektedirler. Yaşlanma süreçlerine müdahale olanakları çoğaldıkça, daha kaliteli ve uzun yaşam olanakları da çoğalmaktadır. Özellikle yaşlılığın ilk dönemlerinde sağlık durumu genellikle iyidir. Ekonomik olanakları da iyi ise, yaşlılar ekonominin motoru haline gelmektedir. Bu yüzden yaşlılık ve yoksulluk arasındaki bağların koparılamamış olması, ciddi ölçüde ekonomik kayıplarla da bağlantılıdır. Yaşlanma ve yaşlılık bireye sunulan olanaklara göre değişmektedir.

Sempoyumun başlıca amacı farklı boyutlarda gelişen yaşlanma süreçlerinin tesadüfe bırakılmadan bilinçlice yapılandırılmalarını mümkün kılan gerontolojik bilgilerin kamuoyuna duyurulması, duyarlılık yaratılması ve bu yönde çalışmaların desteklenmesi için mesaj iletmektir.

Spesifik amacı ise yaşlanma süreçlerinin tarifi, açıklaması ve müdahale tarzları hakkında güncel gerontolojik bilgilerin uluslararası boyuttta transferini sağlamak, şimdiye dek keşfedilmiş yaşlanmanın sosyal, davranışsal, kültürel koşullarının duyurulmasını sağlamak, yaşlanmanın genel ve özel koşullarının iyileştirilmesi için yeni alternatiflerin ve perspektiflerin algılanmasına yardımcı olmaktır.

Yaşlanmanın sosyal güvenlik sistemi, sağlık sistemi, sosyal hizmet sistemi, emeklilik sistemi ve aile üzerindeki etkileri üzerine yeni cevaplar verilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin