Türkiye Teknoloji Liderlerini Arıyor

Amaç

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından oluşturulan sinerjinin bir ürünü olan Teknoloji Ödüllerinde amaç;

• Ülkemizde yenilikçi ürün, yeni teknik veya teknolojinin geliştirilmesini hedef alan üretim süreci geliştirme çabalarını desteklemek,
• Yenilikçi ürün ve teknoloji geliştirmenin rekabetçi pazarlarda başarının kaçınılmaz gereği olduğu konusunda sanayicimizi bilinçlendirmek,
• Ve kamuoyunun bu konudaki duyarlılığını artırmaktır.

Kategoriler

Teknoloji Ödülleri ÜRÜN ve SÜREÇ olmak üzere iki ayrı kategori ve her bir kategoride kuruluş büyüklüğü temel alınarak toplam sekiz kategori ve ayrıca bir BÜYÜK ÖDÜL kategorisinde verilmektedir. Sektörel sınırlandırma yoktur.

• ÜRÜN ve SÜREÇ olmak üzere iki ayrı kategori altında ve
• Kuruluş büyüklüğüne bağlı olarak; MİKRO, KÜÇÜK, ORTA ve BÜYÜK/BAĞLI olmak üzere dört farklı sınıf için verilmektedir.

Yeni ürün üretilmesi veya ürün kalitesi/standardının yükseltilmesi Ürün Yeniliği olarak, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi veya maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi Süreç Yeniliği kategorisi olarak tanımlanmaktadır.
Ödüle başvuran firmaların büyüklüklerine göre sınıflandırılmasında 18.11.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” esas alınmaktadır.

Ödül

Teknoloji Ödülleri bir prestij ödülüdür. Para ödülü üzerine kurulmamış, sıra dışı bir yarışma olan Teknoloji Ödülleri’nin ödül heykelciği sanatçı Rasim Konyar tarafından tasarlanmış ve dökme bronzdan üretilmektedir. Teknoloji Ödülleri’nin ödül heykelciğinin tasarım değeri yüksektir. Bu yolla, yenileşim içinde tasarımın çok önemli olduğunun altı bir kere daha çizilmektedir.

Teknoloji Ödülleri’nde derece alanlar, simgesel değeri yüksek bu sanat eseri heykelciğin biricikliği ile kendi biricikliklerini gösterme, öne çıkarma şansına sahip olurlar.

Neden Başvurmalı?

Teknoloji Ödülü Programı kazananlarına da, katılanlarına da ilgili kamuoyunda ciddi prestij kazandırmaktadır. Ödül kazanan firmalara, düzenlenen törende, Teknoloji Ödülü Heykelciği verilir. Kazanan firmalara prestij sağlamasının yanı sıra bu ödüller aşağıdaki yarar ve imkanları da sağlar:

• Ödül alan firmaların saygınlığı artar, pekişir.
• Firma, ödüllü ürünü ile ticari başarısını öne çıkarabilir, yükseltebilir.
• Ürün geliştirme yeteneği sayesinde öncü bir firma olarak yükleneceği misyonla, ülkemiz sanayindeki diğer firmalara bilgi ve deneyim aktarma konumuna yükselir.
• Firma mensupları, ödül törenleri, kongreler, tanıtımlar gibi konu ile ilgili iletişim ortamlarında, ilgili çevrelerle tanışma ve etkileşime girme olanağından yararlanır.
• Ödül firma çalışanlarının motivasyonlarını artırır.
• Firmanın tanıtım ve reklam araçlarında, tanımlanan kurallara uygun olarak, ödül logosu kullanılabilir.
• Ödül alan firmalar ve ürünleri hakkında medyada tanıtıcı yazılar yayınlanır; medyada görünürlükleri artar.
• Firmalar ve ödül kazanan ürünler Internet’te açılacak Web sayfasında tanımlanacak çerçevede yer alırlar.

Teknoloji Ödülleri Programı başvuru sürecinde uygulanan model sayesinde, başvuru sürecini tamamlayan ancak herhangi bir ödül kazanamayan kuruluşlar da bu süreçten fayda sağlar. Ödüle başvuru, ürün geliştirme sürecinin genel kabul gören adımlarını içeren bir “model”e uygun olarak yapılır. Bu çerçevede, başvuran kuruluşlar,

konu ile ilgili olarak kendi örgütlenmeleri içindeki bütün verilerin toplanması;
ürün geliştirme süreçlerindeki güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi;
konuya ilişkin bilgilenme ve bilinçlenme sürecinin hızlandırılması;
süreçle ilgili ölçümlerin yapılması;
bu konu etrafında ekip çalışmaları geliştirilmesi
aşamalarından geçerler. Dolayısıyla bu kuruluşlar, yöntemli çalışma konusunda ileride yararlanabilecekleri değerli bir bilgi birikimi ve deneyim kazanmış olurlar.

Bu farklı kurgu ve yaklaşımıyla Teknoloji Ödülleri’ne katılan her firma kazanır, ödül kazanan firma bir adım öne çıkar!

 

Teknoloji Ödülleri ile yaratıcı, yenilikçi, teknik mükemmeliyete ve rekabet özelliklerine sahip ürünlerin ve özgün farklılıkları olan, ulusal teknolojik birikime katkı sağlayan süreç geliştirme çalışmalarının ödüllendirilmesi ve kamuoyuna tanıtılması amaçlanmaktadır.

Teknoloji Ödülleri; ÜRÜN ve SÜREÇ olmak üzere iki ayrı kategoride, kuruluş büyüklüğüne bağlı olarak; MİKRO, KÜÇÜK, ORTA ve BÜYÜK/BAĞLI olmak üzere dört farklı ölçek için verilmektedir. Bu düzenlemeyle; her bir kategoride kuruluş büyüklüğü temel alınarak dört ayrı ödül olmak üzere TOPLAM 8 ÖDÜL ve ayrıca 1 BÜYÜK ÖDÜL verilmesi amaçlanmaktadır. Ödül kazanan kuruluşlar, Mayıs 2016 içerisinde düzenlenecek kongre ve ödül töreninde belli olacak ve -Teknoloji Ödülü Heykelciği ve Teknoloji Ödül Belgesi- ile onurlandırılacaklardır.

Firmalar ürün ve süreç geliştirme veya iyileştirme çalışmaları ile 14 Ağustos 2015 tarihine kadar ön-başvuru yapabilirler.

Başvuru formlarına adresinden ulaşılabilmektedir.

Detaylı bilgi için:

teknolojiodulu@teknoloji.org.tr
0 312 265 02 72 / 378