Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma ve İş Dünyası

DEVAK Bilimsel İnceleme Yarışması Katılım Koşulları

    Deloitte Eğitim Vakfı’nın üniversite öğrencilerinin ekonomik ve sosyal konularda araştırma yapmasını teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz bilimsel inceleme yarışmasının üçüncüsü için başvurular başladı. Bu yılın konusu “Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma ve İş Dünyası” olarak belirlendi. Öğrenciler yapacakları çalışmada sürdürülebilir kalkınmanın tüm boyutlarını veya bir kısmını ele alabileceklerdir. Bu yarışma, Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımına açıktır.
 

    Düzenlediğimiz bu yarışma ile Üniversiteli gençlerimizin “Sürdürülebilir Kalkınma” konusunda düşünmelerine ve iyileşme sağlayacak fikirler üretmelerine katkıda bulunmayı  amaçladık. Yarışma jürisi “iş ve üniversite dünyamızın” seçkin isimlerinden oluşmuştur.
 

 

 

 
Seçici Kurul Başkanı – Bülent Eczacıbaşı – Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Seçici Kurul Üyeleri:

Agah Uğur – Borusan Holding CEO

Nihat Berker – Sabancı Üniversitesi Rektörü

Uğur Suel – Deloitte Danışmanlık Sorumlu Ortağı

Ümran İnan – Koç Üniversitesi Rektörü

Zafer Kurtul – Sabancı Holding CEO

    Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımına açık olacaktır. Katılmak isteyen öğrenciler, bilimsel inceleme çalışmalarını verilen süre içerisinde tamamlayacak ve raporlarını değerlendirilmek üzere teslim edeceklerdir. Çalışmalar, jüri heyeti  tarafından değerlendirilecek,en başarılı birinci ve ikinci çalışma belirlenecektir. Yarışma sonucunda öğrencilere birincilik ödülü olarak 10.000 TL, ikincilik ödülü olarak ise 5.000 TL verilecektir. Düzenlenecek ödül töreninde, ödüle layık görülen çalışmaları hazırlayan öğrencilere ödülleri verilecek, çalışmalar DEVAK web sitesinde yayınlanacak ve ayrıca kitap olarak basılarak üniversite ve iş çevrelerine dağıtılacaktır.

 
 

 
    Bütün üniversite öğrencisi arkadaşlarımızı yarışmaya katılmaya davet ediyoruz.

 
    Katılım Koşulları:
    1)    Yarışmaya Deloitte ve DEVAK- Deloitte Eğitim Vakfı çalışanları ve yöneticileri ile DEVAK bursiyerleri katılamaz.

    2)    Yarışma, Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımına açıktır.

    3)    Deloitte Eğitim Vakfı’nın önceki yıllardaki yarışmalarında dereceye giren öğrenciler katılamaz.

    4)    İncelemeler A4 ebadında, “Times New Roman” yazı tipi, 12 punto, 1,5 satır aralığı ile 2.000-4.000 sözcük arasında olmalıdır.

    5)    İncelemeler daha önce herhangi bir dergi veya kitapta yayımlanmamış olmalıdır.

    6)    Değerlendirme Deloitte Eğitim Vakfı’nın belirteceği Jüri tarafından yapılacaktır.

    7)    Yarışma sonuçları Mart 2011’de açıklanacak ve ödüller Deloitte Eğitim Vakfı’nın belirleyeceği tarih ve yerde verilecektir.

    8)    Ödül alan incelemelerin kitap, dergi, internet ya da diğer mecralarda yayınlanma hakkı Deloitte Eğitim Vakfı’na aittir.

    9)    İncelemelerde herhangi bir marka belirtilemez, ürünün jenerik adı kullanılabilir.

    10)  İncelemelerde geçerli olan tek dil Türkçe’dir. Kullanılan kelimelerin İngilizce, Almanca, İtalyanca vb. değil Türkçe olmasına özen gösterilmelidir. Ödül kazanan ve kitap olarak basılacak eserler, basım öncesi Türkçe yazım kurallarına göre düzenlenecektir.

    11)  İncelemelerinizi yazarken kullandığınız kaynaklar inceleme içinde gerektiği gibi belirtilmeli ve incelemenizden bağımsız bir kaynakça yazılmalıdır.

    12)  İncelemelerde belirli bir zümre, sınıf, kişi veya toplumu oluşturan tabakalardan herhangi birinin, şirket veya şirketler topluluğunun menfaati ön plana çıkartılamaz; bu konuda reklam ve propaganda yapılamaz.

    13)  İncelemelerde belirli bir kişi, sınıf, topluluk, şirket veya kamu kuruluşu ile personeli hedef gösterilemez.

    14)  İnceleme başlıkları herhangi bir firmaya ait reklam sloganları ile aynı olamaz veya benzerlik gösteremez.

    15)  İncelemelerde bilerek ve yönlendirme amacıyla yanlış bilgiler verilemez.

    16)  İncelemelerde anlatılan konu yazarın sorumluluğundadır.

    17)  Görsellerin aslı gönderilmelidir. Dijital olarak gönderilecek görseller ise en az 300 dpi jpg ya da tif formatında olmalıdır.

    18)  Ödüller yarışmaya katılan şahsa aittir, başka bir şahsa devredilemez.

    19)  Her katılımcı yalnızca 1 inceleme gönderebilir.

    20) 

Yarışmaya katılan herkes bu kuralları kabul etmiş sayılır.

 

 
    Başvurumu nasıl yapacağım?

 
 
 

 

 
     İncelemeniz, 04 Şubat 2011 Cuma günü saat 17.00’den önce   yarisma@devak.org.tr  e-posta adresimize ulaşmalıdır.
 

 

    İncelemelerinizi gönderirken e-posta konusu büyük harflerle “BİLİMSEL İNCELEME YARIŞMASI” olarak yazılmalıdır ve e-postanın içinde kişisel bilgileriniz yer  almalıdır.
     E-postanızda istenen kişisel bilgiler ve belgeler:

 

 
Adınız ve soyadınız
Okulunuz;
Doğum tarihiniz
Adresiniz, ev ve cep telefonu numaralarınız
Master ya da doktora yapıyorsanız, konusu
2010-2011 öğretim döneminde üniversite ile ilişkisini gösteren öğrenci belgesi