Türkiye Robotbilim Konferansı 2016

Geçtiğimiz iki yılda büyük bir katılım ve ilgi ile gerçekleştirilen Türkiye Robotbilim Konferansı’nın (ToRK) üçüncüsü bu yıl 02-03 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul Gedik Üniversitesi‘nde düzenleniyor.

ToRK konferanslarının ilki 2014 yılında ODTÜ’de gerçekleştirilmiştir. İkinci ToRK konferansı ise 2015 yılında İTÜ’de düzenlenmiştir.

Bu konferansın ana hedefi; robot biliminde araştırma yürüten akademisyenler ile endüstriyel alanda robotik sistemleri kullanan katılımcıları bir araya getirmek, robotik alanında yeni gelişmelerin paylaşılmasını sağlamak ve araştırmacılar ile endüstriyel katılımcılar arasındaki işbirliğini artırmaktır. Konferansta bazı önemli başlıklar; Robot Kinematiği, Dinamiği ve Kontrolü, Endüstriyel Robot Uygulamaları, Servis Robotları, Robotlarda Görme ve Algılama, İnsansız Robotik Sistemler, İnsan-Robot Etkileşimidir.

KAPSAM
Konferansın öncelikli konuları aşağıdaki alt başlıkları içermekle beraber, sadece listelenen konularla sınırlı değildir:

Robotlarda Görme ve Algılama
Robot Dinamiği
Robot Kontrolü
Robot İşletim Sistemleri
Robot Yazılımı
Öğrenme, Planlama ve Adaptasyon
Robot-Nesne Etkileşimi
Bilişsel Robotbilim
Robot ve Robotbilim Mimarileri
Konumlandırma, Haritalandırma, Yön Bulma
Haptik sistemler
Uzamsal Biliş
İnsan-Robot Etkileşimi
Çoklu Robot Sistemleri
Görselleştirme ve Benzetim
İnsansız Araçlar
Kara Robotları
Hava Robotları
Deniz Robotları
Mikro ve Nano Robotlar
Sürü Robotları
İnsansı Robotlar
Hizmet Robotları
Endüstriyel Robotlar
Arama ve Kurtarma Robotları
Biyolojik İlhamlı Robotlar
Tarım Sektöründe Robotlar
Eğitimde Robotlar
Robotlarla Eğlence
Sağlık Sektöründe Robotlar