Türkiye Plastik Model Uçak Yarışması 2012

HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI 24’üncü PLASTİK MODEL UÇAK YARIŞMASI
Yeşilköy / İSTANBUL
 
YARIŞMA KATILIM ŞARTNAMESİ
 
1. YARIŞMA GRUPLARI
 Yarışmaya katılacak modellerin gurupları aşağıda belirtilmiştir.
 
A – Ustalar Kategorisi :
 
  1) Türk Askeri Havacılığı  (1/48’den daha küçük ölçekli modeller) 
 Türk işaretli, pervaneli ve jet uçaklar,  helikopter ve diğer hava araçları
   2) Türk Askeri Havacılığı  (1/48 ve daha büyük ölçekli modeller)
 Türk işaretli, pervaneli ve jet uçaklar,  helikopter ve diğer hava araçları
  3) Dünya Askeri Havacılığı (1/48’den daha küçük ölçekli modeller) 
  Dünya  havacılığına  ait, pervaneli ve jet uçaklar,  helikopter ve diğer hava araçları 
  4) Dünya Askeri Havacılığı (1/48 ve daha büyük ölçekli modeller)
  Dünya  havacılığına  ait, pervaneli ve jet uçaklar,  helikopter ve diğer hava araçları
 
B – Yetişkinler Kategorisi :
 
  1) Türk Askeri Havacılığı (1/48’den daha küçük ölçekli modeller) 
 Türk işaretli, pervaneli ve jet uçaklar,  helikopter ve diğer hava araçları
  2) Türk Askeri Havacılığı  (1/48 ve daha büyük ölçekli modeller)
 Türk işaretli, pervaneli ve jet uçaklar,  helikopter ve diğer hava araçları
  3) Dünya Askeri Havacılığı  (1/48’den daha küçük ölçekli modeller) 
 Dünya havacılığına ait, pervaneli ve jet uçaklar,  helikopter ve diğer hava araçları
  4) Dünya Askeri Havacılığı  (1/48 ve daha büyük ölçekli modeller)
 Dünya havacılığına ait, pervaneli ve jet uçaklar,  helikopter ve diğer hava araçları
 
C – Amatörler Kategorisi :
 
  a) Pistole ile Boyanan Modeller   (Ölçek farkı yoktur)
  Her tür pervaneli ve jet uçaklar,  helikopter ve diğer hava araçları  
  b) Fırça ile Boyanan Modeller      (Ölçek farkı yoktur)
  Her tür pervaneli ve jet uçaklar,  helikopter ve diğer hava araçları 
 
Ç – Gençler Kategorisi
 
  a) Pistole ile Boyanan Modeller   (Ölçek farkı yoktur)
  Her tür pervaneli ve jet uçaklar,  helikopter ve diğer hava araçları 
  b) Fırça ile Boyanan Modeller      (Ölçek farkı yoktur)
  Her tür pervaneli ve jet uçaklar,  helikopter ve diğer hava araçları 
 
D – Sivil Yolcu Uçakları Kategorisi :
  Dünyada ticari sivil havacılık şirketlerinin kullandığı, bütün ölçek ve  tipte hava araçlarına açıktır.
 
E – F-16 Kategorisi
  Türk Askeri F-16 Uçakları  (Ölçek farkı yoktur) 
 
F – Canlandırma (Diaroma) Çalışmaları :   (Ölçek farkı yoktur)
 Yeterli katılım olmaması durumunda diorama üzerindeki maket ait olduğu katogoriye göre
tek model olarak kaydırılır ve değerlendirilir. 
 
G – Mansiyon ve teşvik ödülleri :  
2. YARIŞMA TARIHI
 Modeller Değerlendirme Kurulu tarafından 25  şubat 2012 Cumartesi günü değerlendirilecektir.
Ödül töreni 26  şubat 2012 Pazar günü saat 14.00’da Hava Harp Okulu Komutanlığı, Kültür Sitesinde
yapılacaktır.
 
3. MODELLERIN TESLIMI
  Modeller 24 şubat 2012 günü, saat 14.00 – 18.30 arasında,  25 şubat 2012 günü saat 09:00 –
12.00 arasında teslim alınacaktır.
 
4. MODELLERİN IADESI
  Bütün modeller ödül töreni ve etkinlikler bittikten sonra iade alınabilir. 04 Mart 2012 saat 16.30 ‘a
kadar teslim alınmayan modeller Havacılık Müzesinden teslim alınacaktır.
 
5. ÖDÜLLER
  Her Kategorinin birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne Hava Harp Okulu Komutanlığı, tasarrufunda olan
ve önceden belirlenen belge- plaket ve/ veya ödül verilecektir. 
 
6. YARIŞMA ŞARTLARI
  a) Model, yarışmacının kendisi tarafından yapılmış olmalıdır.
 b) Yarışmaya katılacak model, modelcinin ismi belirtilerek başkası tarafından yarışmaya
getirilebilir ve modelcinin ismiyle yarışmaya katılabilir.
 c) Yetişkinler ve Ustalar sınıfında yarışan her model için, kayıt sırasında modelin boyama ve
üzerindeki tüm işaretlerin gerçeğe uygunluğunu kanıtlamak amacıyla belge verilmesi, gerekli görüldüğü
takdirde modeli yapan kişiden talep edilecektir. Belge veya fotoğrafı müzede bulunan modeller için
kaynağın belirtilmesi yeterli olacaktır.
  d) Gençler grubuna sadece 1993 doğumlu ve daha küçük yaştakiler katılabilirler.
  e) Daha önceki yarışmalarımızda ” Yetişkinler Sınıfı”nda üç defa herhangi bir dereceye giren
modelciler “Ustalar grubu”nda yarışmaya katılmak zorundadır
  f) Bir model ancak bir sınıfta yarışmaya katılabilir.
 g) Değerlendirmede modellerin tam uçak olması göz önünde bulundurulur. Kokpit vs. gibi uçağa
ait herhangi bir bölümün modellemeleri değerlendirme dışı bırakılır.
  ğ) Yarışmamıza katılmış modeller tadil edilmeleri halinde dahi sonraki yarışmalarımıza
katılamazlar.
 h) Hazır modeller ile boyasız kitler değerlendirme dışı bırakılır.
  ı) Modeller Değerlendirme Kurulu Başkanı (Hava Harp Okulu Havacılık Kulübü Başkanı)
başkanlığında ve beraberinde üç (3) kişiden oluşan kurul tarafından değerlendirilir.
 
 2012 DEĞERLENDIRME KURULU ÜYELERI
 
 Değerlendirme Kurulu Başkanı : Hv.Plt.Kur.Bnb. Özgür CİRİTBEYİ 
  Üye A  : Hv. Müh. Alb. H. Yaşar ŞEN
  Üye B  : Zeki DALGIÇ
  Üye C  : Sinan AKDEM
  Üye D  : Nejat  ARTA
 
  i) Modeller uygun değer koruma koşullarında olacaklarsa da, oluşabilecek zararlardan Okul
Komutanlığı sorumlu değildir.
 j) Yarışma yukarıda belirtilen gruplamalar çerçevesinde yapılacak ve her grupta ilk 3 modele ödül
verilecektir.
  k) Bir modelci katılımı halinde 1’den fazla kategoride ödül alabilir. 
  l) Bir modelci jürinin uygun bulması halinde aynı kategoride de 1’den fazla ödül alabilir.
  m) Jüri uygunluk ve yarışmacının avantajına olabilecek  şekilde uygun gördüğü modelleri ust
sınıflara kaydırabilir
  n) Mansiyon ve teşvik ödülleri organizasyonu düzenleyen HAVA HARP OKUL KOMUTANLIĞI
tasarrufunda olup ödül sayısı Okul Komutanlığı’nca belirlenir.
 o) Yarışmacı ve ziyaretçiler HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI tesislerine giriş – çıkış ve
ziyaretçi kurallarına uymakla yükümlüdürler   ö) HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI yarışmaya ve modellere ait fotoğraf video gibi görselleri,
gerek kendi tesislerinde gerek internet sitelerinde dilediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Yarışma ve
modeller ile ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar için model (eser) sahiplerine ayrıca bir telif
ödemesinde bulunmaz 
 p) Yarışmaya katılan yarışmacılar, Değerlendirme Kurulu kararlarını ve yarışma ile ilgili şartname
hükümlerini aynen kabul ederler.
 
 
7. MODELLER AŞAĞIDAKI ESASLARA GÖRE DEĞERLENDIRILIR.
 
Temel Yapım:
 
1. Çapak, kalıp izi, kalıptan kaynaklanan dolgu ve itici izleri, tescil işaretleri (Monogram ve bazı Revell
kitlerde görülebileceği üzere) ve benzer kalıptan kaynaklanan hataların giderilmesi.
 
2. Gerçek uçakta olmayan birleşim izlerinin yok edilmesi
 
3. Hatalı kontur çizgilerinin düzeltilmesi (olması gereken ölçüden daha ince radom, hücum kenarı yanlış
çizgide ilerleyen kanat vb)
 
4. Dolgu ve düzeltme esnasında kaybedilen detayların modelin genel detay seviyesiyle aynı noktaya
getirilecek şekilde baştan yapılması
 
5. Hizalama;
a. Kanatlar ve yatay stabilizeler: Uçaktan kaynaklanan özel bir durum yoksa önd en bakıldığında
simetrik açılarda olması.
b. Üst görünüm: Kanat ve stabilizelerin uçağın merkez hattı baz alınarak iki tarafta da aynı hizada
olmaları, 
c. Çoklu dikey stabilizeler: Önden bakıldığında gövdeye simetrik açılarda, yandan bakıldığında ise
aynı hizada yerleştirilmiş olmaları.
ç. Hava girişleri ve motor çıkışları. Ön, arka, yan ve üstten bakıldığında doğru hizalanmış olmaları. 
d.  ıniş takımları: Elemanların ön, yan ve alt görünümlerinde birbirleriye ve gövdeyle düzgün
hizalanmaları,
e. Mühimmat vs: Birbirleriyle ve uçakla doğru hizalanmaları,
 
6. Kanopi ve diğer saydam parçalar: 
 
      a. Saydam ve yapıştırıcı yada tesviyeden kaynaklanan yüzey problemlerinin olmaması. 
b. Güneşlik, kanopi ve diğer saydam parçaların gövdeyle birleşim yerlerinde oluşabilecek boşlukların
doldurulması.
c. Bütün saydam parçaların çiziksiz ve maskeden kaynaklanan boya lekelerinden arındırılmış olması.
 
7. Dekaller; ister sulu ister kuru olsun çıkartmaların yüzeyde boyanmış gibi durmaları; hava
kabarcıklarının yok edilmesi, yüzey çizgilerinin yedirilmesi, mat yüzeyden kaynaklanan parlamaların
olmaması.
 
Detaylar:
 
1. Kit tarafından kalın verilmiş parçalar inceltilmeli veya değiştirilmeli; misal, kanatların firar kenarları,
mühimmatların finleri, iniş takım kapakları, açık kapakların kenarları vb.
 
2.  ıniş takım yuvaları, hava alığı, egzoz çıkışı gibi açıklıkların uygun şekilde modelin içi görünmeyecek
şekilde kapatılması.
 
3. Namlular, çeşitli hava kanalları gibi detayların delinip açılması.
 
4. Modele eklenen detayların ölçekli ya da çok yakın olarak imal edilmesi. 
5. Modele takılan mühimmat türevi ekstra parçaların detay seviyesi olarak modelin genelini yakalaması
ve yüklemenin gerçek uçakta yapılan yüklemelere uygunluk göstermesi.
 
6. Kullanılan detay setlerinin (metal, PE, resin) modele düzgün uygulanması, özellikle PE’lerin modelin
yüzeyine uygun olarak şekillendirilmesi.
 
Boyama ve Bitirme
 
1. Modelin yüzeyi boyama aşamasından sonra yapım aşamasına dair izler taşımamalı (yapıştırıcı,
zımpara, parmak izi vb),
 
2. Modelin bitişi düzgün olmalı. Eğer baz alınan gerçek uçakta bulunan düzensizlikler modele
yansıtıldıysa belgelerle desteklenmeli. 
 a. Fırça izi, tüylenme, fırça kılı olmamalı, 
  b. Boyada portakal kabuğu efekti, çatlama veya tozlanma (kanat kökleri, dik açılı bağlantılar vb gibi
yerlerde) olmamalı.
  c. Vernik tabakasının hatalı uygulamasından kaynaklanan parlaklık farkları olmamalı.
 
3. Boya geçişlerinin gerçeğe uygun olması, maskelemedeki hatalardan kaynaklanan dumanlamanın
olmaması. Geçişlerin belgelere uygun olarak aşırı püskürtmeden kaynaklanan tükürmelere mahal
vermeden ölçekli yapılması.
 
4. Saydam parçaların çerçevelerinin keskin, net ve düzgün hatlı olması.
 
5. Atmosferik etkilerin yansıtılması (eskitme, yıpratma) durumunda ölçeğin göz önüne alınması, 
belgelenmiş gerçek uçağın referans alınması (kullanıldığı bölge,  şartlar vs) ve bu efektler in modelin
genelinde bütünlüğünü muhafaza etmesi (fabrika çıkışı bir dış boyaya aşırı eskitilmiş bir pilot mahalli
koymamak gibi). Modeli yapılan uçağın özel bir durumu söz konusuysa bunun belgelerle desteklenmesi.
 
6. Yapıştırmalar :
 a. Düzgün hizalanmaları (eğer modeli yapılan uçağın bu tip işaretlerde özel bir durumu söz
konusuysa belgelenmesi dolayısıyla modelcinin hata yapmadığının ve mevcut özel durumu birebir
yansıttığını kanıtlaması).
 b. Bazı uçak modellerinde bu tip işaretlerde boyama yerine hazır çıkartmalar kullanılmaktadır.
Gerçek çıkartmalarda uygulamadan kaynaklanan bir gariplik söz konusuysa ve bunlar modele
yansıtıldıysa belgelendirilmesi.
 
7. Renkler:
 Boyaların renkleri, aynı firmaya ait olsa bile, aynı  şekilde üretilmelerine rağmen seriden seriye ton
farklılıklarına sahip olabilmektedir. Değişik kullanım mecraları boyayı değişik  şekillerde etkilemektedir.
Bütün boyalar gerek atmosferik şartlardan gerekse güneş  ışığından dolayı ton kaybına uğramakta dır.
Bunun yanı sıra baktığınız mesafe de boyanın tonunu algılamanızı etkilemektedir. Kötü uygulama ve
bakım gerçek uçaklarda renk konusunda problemlere sebebiyet vermektedir. Bu nedenle büyük hatalar
(Red Arrows uçağını yeşile boyamak gibi) haricinde kabul edilebilir ton farkları modelin gerçeğe
uygunluğunu etkilemez. Buna rağmen modelde eğer olması gereken renge oranla ciddi ton farkı gibi
hususlar varsa belgelendirilmelidir.Türkiye Plastik Model Uçak Yarışması 2012