TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI

TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE
TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ:
TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI

2.YARIŞMANIN KONUSU:
Bu yarışma otomotiv endüstrisinin gereksinimlerine karşılık gelecek, farklılık, yaratıcılık ve yenilikçilik içeren projelerin teşvik edilmesi ve değerlendirilmesi için öğrenci ve profesyonel katılımcılara yönelik olarak ikinci kez düzenlenmektedir. Her kategoride katılımcılardan sektörün katma değer yaratma becerilerini artıracak özgün ve yenilikçi, komponent 1 bazlı projelerin geliştirilmesi beklenmektedir. Yarışma komponent bazında; Ergonomi, Yenilenebilir Enerji ve Çevre, Emniyet, Mekanik /Fonksiyonellik olmak üzere 4 ayrı grupta katılıma açıktır. Serbest ve öğrenci katılımı için ayrı ödüllendirmeler yapılacaktır.
Katılımcı kategorileri:
1. Serbest Katılım
2. Öğrenci Katılımı
Yarışma Kategorileri:
1- Ergonomi,
2- Yenilenebilir Enerji ve Çevre,
3- Emniyet,
4- Mekanik / Fonksiyonellik

3. AMAÇ 2023 İhracat Stratejisi kapsamında ülkemizde arge ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşmesi, ARGE ve TASARIM konularında yeterli birikimin oluşturulması, ihracatta katma değerin artırılması, yeni teknolojiler ile üretim yapılması, komponent bazlı
1 Bu yarışma bütünsel araç tasarımına değil otomotiv endüstrisindeki komponent (parça ve aksam) tasarımına odaklanmıştır. Örnek olarak, Emniyet kategorisinde sürücü ve yayaların güvenliği için tasarlanabilecek parçalar, Enerji ve Çevre kategorisinde batarya ve pil, Mekanik Fonksiyonellik kategorisinde araçtaki tüm mekanik aksam vb. düşünülebilir.
yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin üretilip, dünya pazarlarına sunulması amaçlanmaktadır.

4. ORGANİZASYON
Yarışma Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nce (OİB), düzenlenmektedir.

5. KATILIM KOŞULLARI
5A. Serbest Katılım
Yarışmanın serbest katılımı T.C vatandaşı olan, 18 yaşını doldurmuş, otomotiv komponent tasarımı konusunda ilgisi bulunan herkese açıktır.
5B. Öğrenci Katılımı
Yarışmanın öğrenci kategorisi, T.C vatandaşı olan yurtiçinde ve yurtdışında eğitim veren Otomotiv ile ilgili en az 2 yıllık önlisans programları ile Mühendislik ve Endüstriyel Tasarım bölümlerinin 4 yıllık lisans programlarına kayıtlı öğrencilere açıktır.
5C. Katılımcı, her bir kategoride en fazla 1 proje ile katılabilir. (Bir katılımcı en fazla 4 grupta 1’er projeyle, toplamda 4 proje ile katılabilir.) (Bir katılımcının aynı grupta birden fazla proje göndermesi durumunda, katılımcıya ait aynı grupta yer alan tüm projeler yarışma dışında kalır.)
5D. Yarışmaya katılan her projede özgünlük, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş olması, 17 Nisan 2013 tarihinden önce düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa OİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşıması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
5E. OİB personeli, görevden çekilmiş olsalar bile seçici kurul üyeleri, yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül verilmişse, OİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır.
5F. Ekip katılımlarında tüm ekip üyeleri ilgili kategorideki bireysel başvuru koşullarını sağlamalı, bir kişi ekip lideri olarak bildirilmelidir.

6. KATILIM FORMATI
Yarışma başvuruları online olarak internet üzerinden yapılacaktır. Seçilen projelerin sahipleri, proje görsellerinin yüksek çözünürlüklü baskıya uygun formatta versiyonlarını ve gerekli görülebilecek diğer dokümanları yarışma sekretaryasına CD içerisinde teslim etmekle yükümlüdür.
6.A 1. Adım ( Online Kayıt) : Yarışma katılımcıları, www.otomotivprojeyarismasi.com web sitesine e-mail adresleriyle üye olarak sistemde yer alan yarışma başvuru formunu dolduracaklardır. Kişi web sayfasına tasarımlarını elektronik ortamda yükleyecektir. Sisteme e-mail adresi ve şifre ile giriş yapabilecektir. Online başvuruyu süresi içinde yapmayanların eserleri yarışmaya kabul edilmeyecektir.
Bu maddede yazılı şekilde online kayıt yaptıranların, şartname metnini word sayfasına indirip yazıcı çıktısını alarak ve her sayfanın altı yetkili kişi veya kişiler tarafından ıslak imza ile imzalandıktan sonra proje teslim tarihi olan 1 Nisan 2013’den 8 Nisan 2013 tarihine kadar elden veya posta/kargo ile Yarışma Sekretarya adresine göndermeleri gerekmektedir.
6.B 2. Adım ( Proje Yükleme): Katılımcıların belirtilen tarihler arasında online başvurularını yaptıktan sonra, yine belirtilen tarihler arasında internet üzerinden, daha önce e-mail yolu ile gönderilmiş şifrelerini girerek projelerinin yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuruda istenen bilgiler:
TC KİMLİK NO
Telefon No
Üniversite Adı, Fakülte Adı, Bölüm Adı, Öğrenci No (Grup katılımcılarında her bir kişi için doldurulacaktır.
Proje
Proje Raporları (Türkçe ve İngilizce olmak zorundadır)
Önemli Not: Yüklenen tüm projelerin, sisteme .jpeg formatında proje ismi verilerek upload edilmesi gerekmektedir.
Proje: Projenin, en fazla 4 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir. Paftalar jpg formatında minimum 1366×768 piksel / 72 (piksel/inç) – maksimum 1920×1080 piksel / 72 (piksel/inç) çözünürlükte olmalıdır.
Proje Raporları: Proje yükleme formundaki Proje Raporları alanına Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Türkçenin yanında İngilizcesi olmayan projeler değerlendirme dışında tutulacaktır.
Açıklamalar:
Çizimlerin sol üst kısmında OİB Türkiye Otomotiv Sektöründe Tasarım Yarışması ibaresine yer verilmesi gerekmektedir.
Teslim edilecek malzemelerin üzerinde sistem tarafından otomatik olarak atanacak olan numara ile ürün ve katılım kategorisi ve katılım biçimi dışında yarışmacının kimliğini belirtecek bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

6. ÖDÜLLER
Otomotiv Proje Yarışmasında her kategoride, katılımcılardan özgün ve yenilikçi projelerin geliştirilmesi beklenmektedir. Seçici kurul ödüle layık proje bulmadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir.
Tasarım Yarışması için yukarıda belirlenen 4 kategoride Öğrenci ve Serbest katılımda başarılı bulunan projeler ödül töreninde ödüllendirilecektir.

 

7. TAKVİM
Son Başvuru tarihi: 1 NİSAN 2013, saat 17.00’a kadar
Ödül Töreni: 17-18 Nisan 2013 – Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi
*Tarihlerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde katılımcılara ayrıca bildirilecektir. Sonuçlar, www.otomotivtasarimyarismasi.com ve www.uib.org.tr sitelerinden ilan edilecektir.

9. JURİ ÜYELERİ
Jüri üyeleri, OİB tarafından oluşturulacak olup, OİB zorunlu hallerde jüri değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Katılımcılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar.

10. DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Projenin özgünlüğü ve yeniliği
Kullanıcıya sağlayacağı fayda
Üreticiye sağlayacağı fayda
Katma değeri artıran tekniklerin geliştirilebilirliği ve uygulanabilirliği
İhracat Potansiyeli

11. YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ
Kazananların isimleri ödül töreninde açıklanacaktır. Ayrıca web sitesinde duyurulacaktır.
İlk 3 dereceye giren ve sergilenen projeler OİB Yarışma Sekretaryasının arşivinde muhafaza edilir, yarışmacılar OİB’nin söz konusu tasarımları sergileme ve kullanma hakları olduğunu kabul eder.

12. TASARIM HAKLARI ve ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ
27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü, Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle 06330 Ankara adresine başvurabilirler.
Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında tasarım veya buluş sahibi adına sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.
Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği üyeleri, uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, OİB’nin, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik Hakkı” vardır.
Yarışmada dereceye giren projelerden bu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda bu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların 12.06.1995 tarih ve 554 sayılı “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan “Endüstriyel Tasarımların Tescil Hakları ve Buluşların 12.06.1995 tarih ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir. Bu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile bu hakları devir almak isteyenlerin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden bağımsız olarak, yarışmacılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır.
Öncelik haklarını kullanarak lisans veya devir almak isteyen Birlik üyeleri ödemek istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkaları tarafından önerilmesi durumunda, Birlik üyelerinin önalım haklarını kullanmaları, yarışmacılarla birlikte yeniden belirlenecek bedele göre olabilir. Serbestçe belirlenen ve birlik üyeleri tarafından fiyat yüksekliği sebebiyle kabul edilemeyen eserlerin üçüncü kişiye devrine engel olunmaz. Üçüncü kişiye devirde, fiyatın yükseltilmesi veya şartnamenin hükmünün geçersiz kalınması için muvazaa yapılmış olursa, birlik üyesinin budan dolayı zedelenen haklarını talep etme hakları vardır.
Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının birlik üyeleri tarafından lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.
OİB, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir. Bu halde yarışmaya katılan seçilen eserinin OİB’ne süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için OİB’e tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
OİB yarışmaya katılan eserleri; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, OİB’yi temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmaması, daha önce piyasaya sunulmuş veya benzer yarışmaya katılmış olmasından doğacak yasal sorumluluklar, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğini bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır.
Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.
Jüri, yarışmanın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, her bir kategorideki kazananların sayısını sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına sahiptir.
Bu yarışmaya katılanlar, bu yönetmeliğin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar.

13. DİĞER HUSUSLAR:
Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır.
OİB gerekli görünen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında beyan edilen bilgilerin asıllarını isteyebilecek, katılım koşullarına uymayan başvuruları reddedebilecektir.
OİB, aksi yazılı olarak talep edilmediği takdirde katılımcılara ait bilgi ve resimleri projeyle birlikte duyurabilecek ve yayınlayabilecektir.
OİB, öğrenci olmadığı tespit edilenlerin ödüllerini geri alabilecektir.

YARIŞMA SEKRETERYASI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Web sitesi:www.otomotivtasarimyarismasi.com
e-mail: [email protected]
Yarışma ve organizasyon : +90 (0) 312 219 57 00 – 366 Doruk Kofoğlu
393 Sinem Özyalçın
ZED Tanıtım ve Organizasyon LTD.ŞTİ.
Mustafa Kemal Mah. 2132 sokak No:2 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 (0) 312 219 57 00

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin