Türkiye Ormanları “Orman ve İnsan” Fotoğraf Yarışması

Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)
Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği (FSK)
Hangar Marka İletişim Reklam Hizmetleri Yayıncılık Ltd. Şti. (Yüklenici)
2.Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

(TFSF Onay No: 2016-083)
1. Yarışmanın Adı:
Türkiye Ormanları “Orman ve İnsan”dır.
2. Konu:
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından, Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal desteğiyle,
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülmekte olan, Akdeniz Ormanları
Entegre Yönetim Projesi kapsamında, “Türkiye Ormanları Yarışma Dizisinin ikincisi olan “Orman
ve İnsan” temalı ulusal fotoğraf yarışmasının düzenlenmesi.
3. Amaç
Türkiye’nin zengin orman varlığı ile insan ilişkisini ortaya koyan Türkiye çapında bir fotoğraf
yarışması düzenlemek amaçlanmaktadır.
4. Yarışma Bölümleri:
Yarışma, Sayısal (Dijital) ve Renkli Fotoğraf olarak tek bölümlüdür.
5. Katılım Koşulları:
 Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcisi, OGM
ve UNDP yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında 18
yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır. TFSF onaylı yarışmalara
katılımı kısıtlamalı fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.
 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 Her yarışmacı, en fazla 4 (dört) adet renkli eserle yarışmaya katılabilir.
 Yarışmaya gönderilen eserlere, fotoğrafın gerçekliğini zedelemeyecek müdahaleler yapılabilir.
Bu konuda Seçici Kurul’un kanaati esastır.
 Fotoğrafların 2015-2016 yıllarında Türkiye’de çekilmiş olması gerekir. Aksine davranış kural
ihlali sayılır.
 Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar
ile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Aksine
davranış kural ihlali sayılır.
 Gönderilen fotoğrafların daha önce bir sosyal medya ortamında yarışma organizasyonu dışında
veya fotoğraf topluluğu/kulübü/derneği etkinliklerinde eğitim amaçlı paylaşılmış ve
yayınlanmış olması katılıma engel değildir.
 Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan
katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
2 / 5
 Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma
Düzenleme Standartları Yönergesi’nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali
nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Katılımcının ödül, unvan ve
her türlü kazanımları geri alınır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu
durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma
koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.
6. Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi
 Dosyalar online (çevrimiçi) olarak adresinden yüklenecektir.
 Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli
formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha
önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
 Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul
edilmeyecektir.
 Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde
katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.
 Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 8-12 sıkıştırma
kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir.
Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
 Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Sayısal Renkli (Digital Color) > DC)
dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _
) kullanılabilir.
İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin
“Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oerly veya erily gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli (Dijital Color) > DC).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin
“Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcının Bolu’da 2014’te çektiği “Yedigöller’e
doğru” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDC1_yedigollere_dogru”
olabilir.
 İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu
adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf
gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
3 / 5
 Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için OGM ve UNDP sorumlu
olmayacaktır.
7. Telif (Kullanım) Hakları:
7.1 Düzenleyici Kurumların Hak ve Sorumlulukları:
 Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan
çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve
25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma
iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak OGM’ye ait olacaktır.
 OGM bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya
diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini
belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj, afiş vb grafik düzenlemeler
yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).
7.2 Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:
 Ödül, Mansiyon ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamenin “Ödüller” maddesinde
belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül, mansiyon ve
sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin
olarak her ne nam altında olursa olsun OGM, UNDP, TFSF ve FSK ile Hangar Marka İletişim
Reklam Hizmetleri Yayıncılık Ltd. Şti.’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir
hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca
aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu;
beyan, kabul ve garanti etmektedir.
 “Orman ve İnsan” konulu bu yarışmada fotoğraflarda yer alan insan figürleri ile ilgili olarak
üçüncü şahıslara telif hakkı ödenmesi yapılmayacak olup üçüncü şahıslarla bu konuda
çıkabilecek anlaşmazlıklarda eser sahibi sorumlu olacaktır.
 Ödül ve sergileme alan fotoğrafların özgün hali (kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 5
Mbyte’ten az olmayacak şekilde CD/DVD’ye kayıtlı olarak) Eser Sahipleri tarafından OGM ve
UNDP’ye sunulmak üzere FSK’ye teslim edilecektir. Ayrıca, fotoğraf konusunun adı ve
tanımlayıcı kısa bilgileri de bildirilecektir.
 Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler www.tfsf.org.tr ve
sitesinde ve TFSF’nin sosyal medya (Facebook, twitter,
instagram) hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca ödül ve mansiyon alan eserler TFSF yayını olan
Almanak 2016’te bu yarışmaya ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
8. Diğer Hususlar:
 Yarışma TFSF tarafından 2016-083 numara ile onaylanmıştır.
 Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
 Katılım bilgileri ve şartnameye, OGM’nin web sitesi www.ogm.gov.tr/ ve www.undp.org.tr ile
www.tfsf.org.tr ve adreslerinden ulaşılabilir. TFSF’nin Yarışma
Yönergesi de http://www.tfsf.org.tr/ ve adreslerinden
incelenebilir.
 Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar www.ogm.gov.tr, www.undp.org.tr ile
www.tfsf.org.tr ve adreslerinde yayınlanacaktır.
4 / 5
 Ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğraflar OGM tarafından sergilenecektir.
 Ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğrafları içeren bir albüm hazırlanarak ödül ve sergileme
alan katılımcıları ile Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na, TFSF ve üye derneklere birer
örnek gönderilecektir.
 OGM, eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle
ilgili olarak doğabilecek aksaklıklarda “OGM” kararı geçerlidir.
 Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, TFSF’nin TFSF U/UA
Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’nde belirtilen düzenlemeler ile OGM ve UNDP
yarışma Düzenleme Kurulu ve TFSF Yönetim Kurulu kararları geçerli olacaktır.
 Değerlendirme sonunda ödül, mansiyon ve sergileme dışında kalan eserler TFSF temsilcisi
gözetiminde Sonuç Bildirim Tarihi’nden 90 gün sonra online (çevrimiçi) başvurunun yapıldığı
sistemden silinecektir.
9. Ödüller:
 Birincilik ödülü 5.000.- TL
 İkincilik ödülü 3.000.- TL
 Üçüncülük ödülü 2.000.- TL
 Mansiyon (5 adet): 1.000.- TL
 Sergileme (En fazla 50 adet) 250.- TL
10. Yürütme:
İşbu Şartname hükümlerini Orman Genel Müdürlüğü (OGM) adına Fotoğraf Sanatı Kurumu
Derneği (FSK)’nin koordinasyonunda Hangar Marka İletişim Reklam Hizmetleri Yayıncılık
Ltd. Şti. yürütecektir. Şartnamenin 8. Maddesi’nde belirtilen ödüller, yarışma sonuçları
açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN
numaralarına Hangar Marka İletişim Reklam Hizmetleri Yayıncılık Ltd. Şti. tarafından
gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını ve istenilen belge ve bilgileri bildirmemesi
durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın sonunda zaman aşımına
uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. Zaman aşımı
ve Kural ihlali nedeniyle ödenemeyen ödül bedelleri Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneğine bağış
makbuzuyla aktarılır.
11. Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):
 Atila URAS UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı
 Fikret ÖZKAPLAN (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı
 İlker ŞAHİN (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı
 Prof. Dr. Taner KIRAL Fotoğraf Sanatçısı
 Sezgin KARA OGM Yayın Tanıtım Şube Müdürü
 Şenay ÇELİK OGM Orman Yüksek Mühendisi
 Tansu GÜRPINAR Yaban Hayatı Uzmanı, Fotoğraf Sanatçısı
Seçici Kurul en az 5 üye ile toplanacaktır.
5 / 5
TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ
12. Yarışma Takvimi:
 Yarışmanın Başlama Tarihi : 16.06.2016
 Son Katılım Tarihi : 30.10.2016 saat 23.00 (TSI)
 Seçici Kurul Değerlendirmesi : 15.11.2016
 Sonuç Bildirimi : 20.11.2016
 Ödül töreni ve sergi tarihleri katılımcılara daha sonra bildirilecektir.
13. Yürürlük
Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte
yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname
hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
Düzenleyici Kuruluş:
Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
E-posta: senaycelik@ogm.gov.tr
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
E-posta: ayse.usta@undp.org
Yüklenici Kuruluş:
Hangar Marka İletişim Reklam Hizmetleri Yayıncılık Ltd. Şti.
Adem ARSLAN
E-posta: arslan_a05@hotmail.com
Telefon : 0312 425 07 22
Yarışma Sekreteryası/İletişim:
Hülya KUTLU
Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği (FSK)
Fevzi Çakmak 1 Sokak, No: 22/2 Kızılay/Ankara
Telefon: 0312 230 46 16
E-posta: fsk@fsk.org.tr
Web: www.fsk.org.tr