Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası Başlıyor

Zeka Oyunları
Zeka Oyunları Şampiyonası

Türkiye genelinde faaliyet gösteren devlet okulları ve özel okulların takım olarak katıldıkları zeka ve akıl oyunları şampiyonasına başvurular 5 ekim de başlıyor.

Şampiyona “İlkokul (3-4. sınıflar)”, “Ortaokul (5-6-7-8. sınıflar)” ve “Lise (9-10-11-12. sınıflar)” olmak üzere üç farklı kategoride yapılmaktadır.

Öğrenciler soruları paylaşarak ya da takım olarak birlikte çözebilirler. Bilgisayar, hesap makinesi vb. cihazlar kullanamazlar. Öğretmenler öğrencilere yardım edemezler.

Öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek. Yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıkları kazandırmak.

Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası Millî Eğitim Bakanlığı’nın izni ve desteği ile düzenlenmektedir.

Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası Koşullar

 1. Şampiyona “İlkokul (3-4. sınıflar)”, “Ortaokul (5-6-7-8. sınıflar)” ve “Lise (9-10-11-12. sınıflar)” olmak üzere üç farklı kategoride yapılır.
 2. Okullar tüm kategorilerde ya da uygun gördükleri kategorilerde şampiyonaya katılabilir.
 3. Her okul, şampiyonaya katılacakları her kategori için bir takım sorumlusu öğretmen belirler. Bir öğretmen birden fazla kategoride takım sorumlusu olabilir.
 4. Her kategori için okul kaydını okul takım sorumlusu öğretmen yapar ve gerekli bilgileri girer. Öğrenci kayıtları ise öğrenciler tarafından yapılır. Öğrencilerin listesi TZV tarafından okul takım sorumlusu öğretmenlere iletilir ve onların onaylamasıyla liste kesinleşir.
 5. Şampiyona “İl Finalleri”, “Bölge Finalleri” ve “Türkiye Finalleri” olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilir. Tüm sınavlar şampiyona takviminde belirtilen tarihlerde internet üzerinden yapılır. (Koşullar uygun olduğu takdirde Türkiye Finalleri Sınavı yazılı olarak Ankara’da yapılacaktır.)
 6. İl Finallerine tüm okullardan her öğrenci katılabilir. Katılacak öğrenci sayısı için bir üst sınır yoktur. Bu sınavda herkes bireysel olarak yarışır.
 7. Örnek sorular için Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası Kitapçığından (pdf dosyası) yararlanılabilir.
 8. İl Finalleri Sınavında kendi okulunun ilgili kategorisinde ilk 3 sırayı alan öğrenciler asıl, sonraki 3 öğrenci ise yedek olarak okul takımını oluştururlar. Eşitlik durumunda okul tercihi veya doğum tarihi dikkate alınır (küçük yaş önceliklidir). Takımlar 1 ya da 2 öğrenciyle de oluşabilir.
 9. İl Finalleri Sınavında her okulun ilgili kategoride ilk 3 sırayı alan öğrencilerinin puan ortalaması o okulun o kategorideki Okul İl Puanı olarak kabul edilir.
 10. Bölge Finalleri Sınavına her ilde İl Finalleri Sınavında ilk 5 sırayı alan okullar ve ek olarak İl Finalleri Sınavında ilk %30’luk dilime giren bütün okullar katılır. Bölge Finalleri Sınavında okul takımlarındaki öğrenciler fiziksel ya da sanal ortamda yardımlaşarak, takım halinde yarışırlar. Sınav cevapları takım adına yaşı en büyük olan öğrenci tarafından iletilir. Sınavda alınan puan, o okulun o kategorideki Okul Bölge Puanı’dır.
 11. Türkiye Finalleri Sınavına ülkemizin 7 coğrafi bölgesi dikkate alınarak her bölgedeki Bölge Finalleri Sınavında ilk 5 sırayı alan 35 okul ve bu okullar dışında Bölge Finalleri Sınavında ilk sırayı alan 65 okul (toplam 100 okul) katılır. Türkiye Finalleri Sınavında okul takımlarındaki öğrenciler, fiziksel ya da sanal ortamda yardımlaşarak, takım halinde yarışırlar. Sınav cevapları takım adına yaşı en büyük olan öğrenci tarafından iletilir. Sınavda alınan puan, o okulun o kategorideki Okul Türkiye Puanı’dır.
 12. Tüm sınav soruları saat 13.00’te pdf dosyası olarak şampiyonanın internet sayfasında yayınlanır. Cevapların 90 dakikalık süre içinde şampiyona sayfasındaki forma girilmesi gereklidir. Saat 14.30’da form ile birlikte sınav sayfası kapatılır. Öğrenciler evlerinden ya da okulun sağladığı bir mekandan sınava katılabilirler. Öğretmenler, veliler ve diğer öğrenciler yarışmacılara yardım edemezler. Yarışmacılar internet erişimine uygun bir ortamın sağlanmasından sorumludur. Herhangi bir nedenle doğabilecek teknik problem nedeniyle sınav sorularına ulaşılamaması, bağlantının kesilmesi ya da cevapların belirlenen süre içinde yollanamaması gibi nedenlerden dolayı TZV farklı bir işlem yapamaz. Böyle bir durumla karşılaşan yarışmacılar şampiyona dışı kalır. Sınav sonuçları şampiyona internet sayfasında yayınlanır.
 13. Şampiyonada her kategoride ilk üç dereceye giren okullara kupa, öğrencilerine ve öğretmenlerine madalya verilir. Ayrıca;

  • Türkiye Finallerinde yarışan tüm okullara, öğrencilerine ve öğretmenlerine elektronik “Türkiye Finalleri Başarı Belgesi”,
  • Bölge Finallerinde yarışan tüm okullara, öğrencilerine ve öğretmenlerine elektronik “Bölge Finalleri Başarı Belgesi”,
  • İl Finalleri Sınavında okulunun ilk %10’luk dilimine giren öğrencilere elektronik “İl Finalleri Başarı Belgesi”,
  • Şampiyonaya katılan tüm öğrencilere elektronik “Katılım Belgesi” verilir.
 14. Şampiyona sınavları ve değerlendirilmesi, Türkiye Zeka Vakfı Soru Kurulu tarafından, Türkiye Zeka Vakfı Yarışma Standartlarına göre yapılır. Ayrıntılı bilgi şampiyona sayfasında yer almaktadır.
 15. Şampiyonayla ilgili tüm bilgiler ve gelişmeler şampiyona internet sayfalarında duyurulur.
 16. Türkiye Zeka Vakfı şampiyona koşullarında ve takviminde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.
 17. Şampiyonaya katılan okullar, öğretmenler ve öğrenciler bu koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Son Başvuru 27 kasım 2020
İl Finalleri Sınavı 28 Kasım 2020
Bölge Finalleri Sınavı 23 Ocak 2021
Türkiye Finalleri Sınavı 20 Mart 2021

Kayıt Sayfası için Tıklayınız