Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi 2017

6. TÜRKİYE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR KONGRESİ KATILIM ÇAĞRISI
10-13 MAYIS 2017, MUŞ

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK) 10-13 Mayıs 2017 tarihlerinde Muş’ta gerçekleştirilecektir. TÜBİTAK tarafından desteklenen kongre İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenmektedir.

İlki 2012 yılında Konya’da, ikincisi 2013 yılında Bursa’da, üçüncüsü 2014 yılında Sakarya’da, dördüncüsü 2015 yılında Kütahya’da, beşincisi 2016 yılında Isparta’da gerçekleştirilen TLÇK, lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacıların, ortak dil ve yöntem geliştirmelerine imkân ve zemin sağlamak, Türkiye’de yaşanan özgün akademik üretim sorununu aşmaya yönelik kuşatıcı yaklaşımları teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir. Bu çerçevede, genç akademisyenlere çok yönlü bir iletişim ve tecrübe aktarımı imkânı yaratılarak çalışmalarının zenginleştirilmesi ve akademik dolaşıma sokulması amaçlanmaktadır. Ayrıca Türkiye’deki lisansüstü çalışmaların niteliğinin artırılması yönünde ortaya konan çabalara katkı sunmak kongrenin temel hedefleri arasındadır.

Bu yıl Muş’ta gerçekleştirilecek 6. TLÇK’da Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Hukuk, İktisat, İlahiyat, İletişim, İşletme, Mimarlık & Şehircilik, Sanat, Siyaset Bilimi, Sosyal Politikalar, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler, alanlarında oluşturulan alt konu başlıklarında bildiriler kabul edilecektir. Bu disiplinler kapsamında belirlenen oturum başlıkları, diğer detaylarla birlikte kongre internet sitesinde ilan edilmiştir.

Kongreye lisansüstü çalışmalarına devam eden veya yüksek lisansını, doktorasını son iki yıl içerisinde tamamlamış olan araştırmacılar katılabilirler. Gönderilen özetler ve bildiriler en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilmektedir. Katılımcıların konaklamaları organizasyon kapsamında karşılanacaktır. Kongre sonrasında seçilmiş bildiriler TLÇK Bildiriler kitabından yayımlanacaktır (Önceki bildiriler kitaplarına buradan ulaşabilirsiniz). Kongrede, bilimsel disiplini gözeterek nitelikli çalışmalar ortaya koymayı arzulayan tüm lisansüstü öğrencilerinin değerli çalışmalarıyla yer almasını beklemekteyiz.

Kongre hakkında detaylı bilgi ve başvuru için www.tlck.org.tr sitesini ziyaret edebilir, sorularınız ve bilgi almak için bilgi@tlck.org.tr adresine başvurabilirsiniz.

Konular

EDEBİYAT
Çağdaş Türk Edebiyatı
Klasik Türk Edebiyatı
Edebiyat ve Dil Teorisi
Doğu Dilleri ve Edebiyatı
Modern Edebiyat

FELSEFE
Ahlak Felsefesi
Çağdaş Felsefe
İslam Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Bilgi Felsefesi
Din Felsefesi
Felsefe Tarihi
Mantık

İKTİSAT
İktisat Tarihi ve Düşüncesi
İktisat Teorisi ve Politikaları
İslam Ekonomisi
Uluslararası Ekonomi Politik
Türkiye Ekonomisi

İLETİŞİM
İletişim Bilimleri
Medya ve Toplum

MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK
Mimarlık Tarihi ve Düşüncesi
Türkiye’de Mekânsal Politikalar
Konut Sorunu ve Konut Politikaları
Şehircilik ve Planlama Teorileri
Kentsel Dönüşüm

SANAT
Sanat Felsefesi
Sinema Teorisi
Türk İslam Sanatları Tarihi

SOSYAL POLİTİKALAR
Sosyal Politikalar, Aile ve Kadın
Sosyal Politikalar ve İstihdam
Sosyal Politikalar, Din ve İdeoloji
Sosyal Politikalar ve Sendikacılık
Sosyal Politikalar, Gençlik ve Yaşlılık
Sosyal Politikalar ve Göçmenler

TARİH
İslam Tarihi
Osmanlı Tarihi
Tarih Yazıcılığı ve Tarih Felsefesi
Avrupa Tarihi

EĞİTİM
Din ve Değerler Eğitimi
Eğitim Düşüncesi ve Tarihi
Eğitim Yönetimi ve Politikası
İslami Pedagoji

HUKUK
Hukuk Felsefesi
Hukuk Tarihi
İslam Hukuku

İLAHİYAT
Temel İslami İlimler
Çağdaş Dönemde İslami İlimler: Birikim ve Dönüşüm
Dinler ve Mezhepler Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları

İŞLETME
İletişim Bilimleri
Medya ve Toplum
Örgütsel Davranışta Güncel Meseleler
İnsan Kaynakları
Stratejik Yönetim ve Yönetim Organizasyon
Eleştirel Yönetim

PSİKOLOJİ
Kültürel Psikoloji
Gençlik çalışmaları
Psikososyal Etkileri Bakımından Mültecilik
Din Psikolojisi

SİYASET BİLİMİ
Sivil Toplum ve Devlet
Siyaset Düşüncesi ve Siyasal İdeolojiler
Türkiye’de Siyasal Düşünceler
Türkiye’de Siyasal Hayat

SOSYOLOJİ
Türkiye’de Dini Gruplar
Türkiye’de Sosyoloji
Toplumsal Yapı ve Değişme
Yeni Toplumsal Hareketler
Çağdaş Sosyal Teori
Din Sosyolojisi

ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ortadoğu Siyaseti
Türk Dış Politikası
Uluslararası İlişkilerde Güncel Meseleler
Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Çalışmaları

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi 30 Kasım 2016

Kabul Edilen Özetlerin İlanı 31 Aralık 2016

Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi 28 Şubat 2017

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 30 Mart 2017

Kongre Programının İlanı 15 Nisan 2017

Kongrenin Düzenlenme Tarihi 10-13 Mayıs 2017

Seçilmiş Tebliğlerin Yayımlanması 31 Ağustos 2017

Bilgi ve İletişim

Web: www.tlck.org.tr

Facebook: fb.com/www.tlck.org.tr

Twitter: @tlckbilgi

E-posta: bilgi@tlck.org.tr

http://www.tlck.org.tr/