TÜRKİYE III. ULUSAL Gıda Ürünleri Geliştirme Öğrenci Yarışması

ULUSAL Gıda Ürünleri Geliştirme Öğrenci Yarışması

YARIŞMANIN AMAÇLARI
Ürün geliştirme yarışması, gıda mühendisliği bölümünde öğrenim gören geleceğin gıda mühendislerine derslerde ve laboratuvarlarda öğrendikleri bilgi ve becerileri kullanarak tüketicinin ve gıda endüstrisinin ilgisini çekecek daha besleyici, yüksek kaliteli, insan sağlığını olumlu yönde etkileyecek, yeni ambalajlama teknolojileri ile raf ömrü uzatılmış gıda ürünlerini tasarlama olanağı sağlayarak:

* Liderlik ve iletişim yeteneklerinin gösterilmesi ve geliştirilmesi

* Takım çalışması anlayışının ön plana çıkarılmasıyla beraber bireysel yeteneklerin geliştirilmesi

* Yenilikçi ve yaratıcı düşünme yeteneğinin teşvik edilerek yeni ürünlerin ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi

* Gıda endüstrisinin ihtiyaçlarının ve gıda mühendislerinden beklentilerinin anlaşılması

* Gıda kalite standartları, gıda üretim ve depolama basamakları, ürünün yapılabilirliğinin belirlenerek uygun pazarlama stratejileri hakkında bilgi kazanılmasını hedeflemektedir.

KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışma, Gıda Mühendisliği veya ilgili bölümlerde lisans eğitimi gören tüm öğrencilere açık olup, başvurular bireysel veya grup olarak yapılabilir.

2. Katılımcıların web sitemizdeki başvuru (kayıt) formunu doldurarak  adresine son başvuru tarihine kadar (04 Mart 2011) göndermeleri gerekmektedir.

3. Yarışmaya grup olarak katılımlarda üye sayısı en fazla 4’tür. Grup projesi başarılı olduğu takdirde yarışma ödülü gruba verilecektir (Bir kişi en fazla iki projede yer alabilir).

4. Hazırlanan projelerin başka bir yarışmaya sunulmamış olması gerekmektedir.

5. Bilimsel Kurul üyeleri tarafından yapılan ön elemeyi geçen projeler finale katılmaya hak kazanacaktır.

6. Ön elemeyi geçen projelerin sahipleri e-mail yoluyla ve yarışma web sayfasında bilgilendirilecektir.

7. Finale kalan projelerde geliştirilen ürünlerin yarışmaya getirilmesi gereklidir.

8. Katılımcıların yukarıdaki koşulları kabul ettikleri varsayılır.

9. Yarışmayı herhangi bir nedenden dolayı erteleme veya kriterlerini değiştirme hakkı Düzenleme Kuruluna aittir. Düzenleme Kurulu, bu gibi durumlarda katılımcılara bilgi verecektir.

 04 Mart 2011 (Cuma)  Son başvuruların kabulü

Ödüller

Birincilik (2.000 TL)
İkincilik (1.500 TL)
Üçüncülük (1.000 TL)
Dördüncülük ve Beşincilik (Mansiyon)