Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası

Klavye Şampiyonası
Klavye Şampiyonası

Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası

İntersteno-Türk Grubu Başkanlığı olarak 2006 yılından beri her yıl düzenlediğimiz, Türkiye’nin en büyük ve tek resmî klavye yarışının 13’üncüsü, 2018 yılında 2 – 20 Ocak tarihleri arasında yapılacaktır.

2018 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonasının kayıtları 1 – 30 Aralık tarihleri arasında yapılacaktır.

Yarış tüm Türkiye’den herkesin katılımına açık olup, yalnızca eğitim kurumları üzerinden kayıt ve yarışlara katılım sağlanmaktadır. Kayıt olmak için öğrenim gördüğünüz ya da en yakın eğitim kurumuna başvurabilirsiniz.

2018 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası Hakkında Bilgi

2006 yılından beri yapılan, Türkiye’nin en büyük resmi klavye yarışıdır.

Ekranda verilecek metnin aynı şekilde yazılması ile yapılmaktadır.

Yarış süresi 10 dakikadır, en az hata ile en hızlı şekilde yazılmalıdır.

Klavye yazma hızınızı en doğru ve en adil şekilde ölçmektedir.

Türkiye’nin her yerindeki tüm okullardan katılımlara açıktır.

4 farklı yaş kategorisinde yapılmaktadır.

Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonuna bağlı ve uluslararası kurallar ile yapılır.

YARIŞ KURALLARI

Madde 1.

Birleşmiş Milletlere bağlı Meslekî bir Organizasyon olan Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu – Intersteno’nun Yönetmelikleri uyarınca Dünya genelinde yapılan Şampiyonalar çerçevesinde “2018 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası” da her düzeydeki resmî ve özel öğretim kurumlarının öğrenci ve mezunlarıyla her yaştaki bilgisayar kullananları, bilimsel ve daha verimli yöntemlerle çalışmaya teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Madde 2.

Öğrenciler, kendi okullarındaki bilgisayar dersliklerinde, Okul Yönetiminin ve Öğretmenlerin sorumluluğunda internete bağlanarak yarışa katılabilirler.

Öğrenci olmayan yarışçılar, Yarış sorumluluklarını üstlenecek bir Öğretim Kurumunda, Yarış sırasında kendisinden sorumlu olacak Öğretmen ve Intersteno Türkiye Temsilciliğinin sorumluluğu ile birlikte, Türkiye “İnternet Şampiyonası Katılım Formu”nu doldurtup, kayıtlarını yaptırabilirler ve Şampiyonaya yine o Okulun sorumluluğu ile görevli Öğretmenin denetim ve gözetimi altında katılabilirler.

Madde 3.

Yarışta kullanılacak olan bilgisayarların herbirinin:
Yazılımlarının, Microsoft Windows XP ve üstü sürümlerinin olması,
Donanımlarının, Pentium-4 ve üstü uyumlu olması,
İnternet ADSL bağlantı hızının 1 Mbit ve üstü olması,
Mümkünse Kesintisiz Güç Kaynağının bulunması,
gerekmektedir. Aksi takdirde yarış sırasında meydana gelebilecek her türlü yazılım, donanım arızaları ve elektrik kesilmeleri sonucunda yarıda kalan yarışlar bir kez daha tekrarlatılmayacaktır.

Madde 4.

Yarışlar, 10′ar dakikalık testlerin hızlı ve olabildiğince hatasız yazılmasıyla yapılır. Anadil ve Çok Dilli olarak 2 ayrı liste ile değerlendirilen yarış kuralları (barajlar) her dil için aynıdır. 2018 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası, Bilgi İşlem Federasyonu – Intersteno’nun görevlendirdiği Georgette Sante (Belçika) – Marco Olivo (İtalya) organizatörlüğü ile Marco Olivo’nun TAKI programı üzerinden, www.intersteno.it sitesinden yapılır.

Madde 5.

Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası finallerine katılabilmek için;

12 ve küçük yaştaki yarışçılar için dakikada en az 100 vuruşu en çok % 1 hata,
13 – 16 yaş arası yarışçılar için dakikada en az 120 vuruşu en çok % 1 hata ile,
17 – 20 yaş arası yarışçılar için dakikada en az 150 vuruşu en çok % 1 hata ile yazmak gereklidir.
21 ve yukarısı yaştaki büyük yarışçılar için ise dakikada en az 200 vuruşu en çok % 0,5 (yüzde yarım=binde 5) hata ile yazmak gereklidir.
Sözcükler arasındaki boşluklar da birer vuruş, büyük harf tuşuyla yazılan harf ve imler ikişer vuruş sayılır. 10 dakikalık yarış sürecinin bitiminden sonra: Yazarken fark edilip ANINDA (BİRKAÇ SANİYE İÇİNDE) DÜZELTİLMEMİŞ her hatanın 50 vuruş ile cezalandırılmasıyla belirlenen puanlar sıralama listesinde yer alır.
Dikkat: Bilhassa Öğrencileri teşvik amacıyla Türkiye Şampiyonası için düşürülen bu en az vuruş miktarları İnternet Dünya Şampiyonasında 150/180/200/240 olarak yükseltilecektir.


Madde 6 :
Sıralama Listeleri (Kategoriler)

12 Yaşına kadar : Küçükler Kategorisi (2006 içinde ve sonrasında doğumlular)
13 – 16 Yaş arası : Öğrenciler Kategorisi (2002, 2003, 2004 ve 2005 yılları doğumlular)
17 – 20 Yaş arası : Gençler Kategorisi (1998, 1999, 2000 ve 2001 yılları doğumlular)
21 Yaş ve üzeri : Deneyimliler Kategorisi (1997 yılı içinde ve öncesi doğumlular)
Listeler, katılan yarışçıların başarı derecelerine göre sıralanmasından oluşur.

Madde 7.

Yarış metinleri, Dünya Şampiyonası Intersteno Jüri Başkanı (Belçika) tarafından, yarışçıların kayıtlı oldukları dillere göre hazırlanır.

Madde 8.

2018 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonasına Kayıt: 1 Aralık 2017 – 30 Aralık 2017, tarihleri arasındaki günlerde yapılır.

Madde 9.

2018 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası Finalleri: 2 Ocak 2018 – 20 Ocak 2018 tarihleri arasında, Okul Yönetimleri – Türkiye Koordinatörlüğü işbirliği ile belirlenen bir gün ve saatte, okul dersliklerinde topluca (aynı anda) yapılır.

Madde 10.

2018 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası Katılım Aidatı: 20 (yirmi) TL olup, çok dillere katılım için ayrıca fark ödenmeyecektir. Şampiyonanın madalya, belge, posta – kurye vb. giderleri için zorunlu olan bu ödemelerin tümü Belçika’daki Genel Sekreterliğe (Türkiye Temsilciliği tarafından Euro’ya çevrilerek) gönderilecek olup, gerekli Katılım Aidatını ödeyemeyecek öğrenciler için Okul Aile Birlikleri veya Koruma Dernekleri yardımcı olmalıdır.

Aidatlar, toptan olarak okul veya kuruluş tarafından TL olarak, aşağıdaki banka hesabına Türkiye Ziraat Bankası Şubesi kanalı ile Intersteno Türkiye Temsilciliği hesabına ödenip, sonrasında hemen yarışçı kayıtları yapılmalıdır.

Küçük meblağlarda, havale masrafları, gönderilecek paradan daha fazla olabildiği için, aşağıdaki listede bulunan hesaba toptan ödenmesi önerilir.

Banka Hesabı :

T.C. Ziraat Bankası
Şişli/İstanbul Şubesi

F Klavye ve Bilgi İşlem Derneği
Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası için:
Şube Kodu: 484 Hesap Numarası: 54027658-5001 sayılı TL Hesabı
IBAN No: TR50 0001 0004 8454 0276 5850 01

Bu transferle ilgili banka havale masrafları öğrencilerden alınmayıp, okullar veya kuruluşlar tarafından karşılanmalıdır.
Elektronik banka transferiyle, sadece kısa bir mesajın otomatik olarak gönderileceğini lütfen unutmayıp, havalenizde okul isminizi ve katılımcı sayınızı mutlaka belirtiniz.

Madde 11.

Tüm başarılı olan yarışçılar; okulları/kuruluşları veya Ülkelerindeki Intersteno Ulusal Temsilcileri yoluyla birer Başarı Belgesi alırlar. Her sıralama listesindeki ilk 3 kişiye birer madalya verilir. Eğer ekstra sponsorluklarla ödüller sağlanması (ulusal veya uluslararası düzeyde) mümkün olursa, zamanında web sitemizde bildirilecektir.

Madde 12.

3 veya daha fazla yarışçı öğrencisi başarılı olan öğretmenlere ayrıca birer Takdir ve Teşekkür belgesi verilir.

Madde 13.

Yarışların resmen geçerli olabilmesi için her yarışın kesinlikle bir Eğitim Kurumunun Bilgisayar Dersliklerinde, öğretmenlerin sorumluluk, denetim ve gözetimleri altında yapılması şarttır. İlk kayıt işlemlerindeki ve yarış başlangıcındaki sağlıklı kimlik denetimlerinden başlayarak, sonuçların [adil ve dürüst] olarak sağlanmasında, Öğretmenler ve Eğitim Kurumlarının Yönetimleri, hem Millî Eğitim Bakanlığına karşı, hem de Intersteno Türk Yetkililerine ve İtalya ile Belçika’daki Dünya Şampiyonası Organizasyonlarına karşı sorumludurlar.

Madde 14.

Her ülkede; Intersteno Sorumlusu olarak görevli bulunan Ulusal Koordinatörler, yarışın adil olarak yapılmasını koordine ve kontrol ederler, bu nedenle yarış süresi boyunca okul ve kuruluşları ziyaret ve kontrol edebilirler.

Madde 15.

Intersteno Yönetim Kurulu (Board) son sorumludur ve yarışta iyi bir yönetim için gerektiğinde Uluslararası Jüri kurulunun kararlarını alabilir.

Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi
Türkiye İnternet Şampiyonalarına (Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası)
Yarışçı adayı olabileceklere:

Sayın Şampiyona Adayı,

2018 Türkiye İhsan Yener İnternet Klavye Şampiyonalarına katılabilir durumda olabilmeniz için aşağıdaki satırları da inceleyerek, kendinizi bu yıl için olmasa bile gelecek yıllara hazırlamanızı öneriyoruz:

İnternet Şampiyonalarına katılabilmeniz için: http://www.interstenoturk.org/klavye-hiz-testi/ adresini tıklayınız.

12 yaşından küçük yarışçılar (2006 ve sonrası doğumlular) için, 1’er dakikalık egzersizlerde, dakikada en az 100 vuruşu en çok % 1 hata ile yazabiliyorsanız, 2. seçeneği tıklayarak 10’ar dakikalık testleri de deneyip, 10 dakikada en az 1000 karakteri en çok 10 (%1) hata ile yazabilip yazamadığınızı belirleyiniz.

Örneğin 10 dakikada 1200 vuruş yapabilseniz, en çok (% 1=) 12 hata kabul edilebilir ama, Siz 10 hata yaptıysanız Size her hata 50 vuruş kaybettireceğine göre:

10 x –50 = -500 vuruş hata indiriminden sonra dereceniz: (1200 – 500 =) 700 net vuruş olarak sıraya girer.

13 – 16 yaş arası yarışçılar (2002, 2003, 2004, 2005 doğumlular) için, 1’er dakikalık egzersizlerde, dakikada en az 120 vuruşu en çok % 1 hata ile yazabiliyorsanız, 2. seçeneği tıklayarak 10’ar dakikalık testleri de deneyip, 10 dakikada en az 1200 karakteri en çok 12 (%1) hata ile yazabilip yazamadığınızı belirleyiniz.

Örneğin 10 dakikada 1500 vuruş yapabilseniz, en çok (% 1=) 15 hata kabul edilebilir ama, Siz 13 hata yaptıysanız Size her hata 50 vuruş kaybettireceğine göre:

13 x –50 = -650 vuruş hata indiriminden sonra dereceniz: (1500 – 650 =) 850 net vuruş olarak sıraya girer.

17 – 20 yaş arası yarışçılar (1998, 1999, 2000, 2001 doğumlular) için, 1’er dakikalık egzersizlerde, dakikada en az 150 vuruşu en çok % 1 hata ile yazabiliyorsanız, 2. seçeneği tıklayarak 10’ar dakikalık testleri de deneyip, 10 dakikada en az 1500 karakteri en çok 15 (%1) hata ile yazabilip yazamadığınızı belirleyiniz.

Örneğin 10 dakikada 2000 vuruş yapabilseniz, en çok (% 1=) 20 hata kabul edilebilir ama, Siz 18 hata yaptıysanız Size her hata 50 vuruş kaybettireceğine göre:

18 x –50 = -900 vuruş hata indiriminden sonra dereceniz: (2000 – 900 =) 1100 net vuruş olarak sıraya girer.

21 yaş ve üzeri yarışçılar (1997 yılı içinde ve öncesinde doğanlar) için, 1’er dakikalık egzersizlerde, dakikada en az 200 vuruşu en çok % 0,5 hata ile yazmak gereklidir. Dakikada en az 200 vuruşu en çok % 0,5 hata ile yazabiliyorsanız, 2. seçeneği tıklayarak 10’ar dakikalık testleri de deneyip, 10 dakikada en az 2000 karakteri en çok 10 (% 0,5) hata ile yazabilip yazamadığınızı belirleyiniz.

Örneğin 10 dakikada 2000 vuruş yapabilseniz, en çok (% 0,5=) 12 hata kabul edilebilir ama, Siz 10 hata yaptıysanız Size her hata 50 vuruş kaybettireceğine göre:

10 x –50 = -500 vuruş hata indiriminden sonra dereceniz: (2400 – 500 =) 1900 net vuruş olarak sıraya girer.

Bunları öğrendikten sonra derecenizi lütfen küçümsemeyip; Şampiyonalardan sorumlu olan Okulun veya Kursun Öğretmeninden Sizi için kayıtları 1 Aralık 2017’de başlayacak olan Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonasının finalleri için kaydetmesini (en geç 30 Aralık 2017 gününden önce) isteyiniz.

Yukarıdaki değerlendirmeler Çokdilli Yarışta da, diğer dillerin her biri için aynen geçerlidir.

Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonasında hem tek dilde (anadilde) hem de çok dilde (yabancı dillerde) de yarışmak isterseniz sadece 20 (yirmi) TL olan katılım aidatını, kayıt işleminizi yaptırırken Okul sorumlusuna ödemelisiniz (Dikkat: Dipnot).1

Yarış Kuralları sayfasındaki 2018 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası Yönetmelik ve Kurallarını dikkatle inceleyiniz.

Siz eğer bilgisayarınızı tek parmakla veya 2 – 3 parmağınızla değil de on parmakla kullanıyorsanız, 10 dakikada yüzlerce değil binlerce vuruş da yapabilirsiniz, hem de belki, olabildiğince hatasızlık temeliyle yazıp Şampiyon bile olabilirsiniz…

Eğer bilgisayar klavyeleri konusunda bilinçsizseniz ve Q klavye kullanıyorsanız, klavyenizi hemen değiştirip F klavyeye geçiniz. (Tüm bilgisayarınızı değil sadece 2 dolar maliyeti olan klavyenizi değiştirebilirsiniz. + Esasen Türkiye’de, tüm Eğitim Kurumlarındaki bilgisayarlarda resmî “Standart Türk (F) Klavyesi”nin kullanılması zorunludur; Q klavye ise yasaktır.) İngilizce için 1873 yılında düzenlenmiş Q klavye ile tarih boyunca, (bugüne kadar) hiçbir Amerikalı veya İngiliz Dünya Şampiyonu olamamışken; ekli Onur Tablosunu inceleyince göreceksiniz ki, bugüne kadar ablalarınız ve ağabeyleriniz Türkiye’deki en bilimsel klavye olan F klavye ile ve On parmak Yöntemiyle çok çok çalışarak: 39 Dünya Rekoru ile 89 Dünya Şampiyonluğu kazandılar. Onlar eğer Q klavye ile yarışsalardı hiçbiri Dünya Şampiyonu olamazdı. Siz eğer “Q Türkçe” denilen uyduruk klavye ile çalışmaya devam edecekseniz, gelecek için hiç ümitlenmeyin, asla bir Dünya değil Türkiye Şampiyonu bile olamazsınız. Ama On parmak yöntemiyle ve F klavyeyle çalışırsanız + İsterseniz ve azmederseniz Siz de kazanabilirsiniz; çünkü Siz de geleceğimizi daha da yücelteceğinize inandığımız aydın gençlerimizsiniz.

Linkteki “Dünya Şampiyonalarındaki Türkler” Listesini de inceledikten sonra, bu konularda bizlerden her zaman yardım isteyebilirsiniz.

Çekinmeyin ve kendinize güvenin; ama lütfen çok çalışın.

Not: 1. Bu para herhangi bir kişi veya kuruluş için değil Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu – Intersteno’nun organizasyon giderlerini karşılamak üzere Belçika’daki Merkeze gönderilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

9 − two =