Türkiye İçin Kupon Sistemi Önerisi ve Tartışılması

Kamu tarafından özel okullardan hizmet satın alınması, Türkiye için sık sık gündeme gelen bir politika
önerisidir. Eğitimde özelleşme, sözleşme okulları (charter schools) gibi diğer ülkelerdeki gündem
maddelerinden de etkilenen bu tartışma, dershanelerin dönüştürülmesi/kaldırılması tartışmasıyla birlikte
yeniden gündemdedir. Gerçekleştirilen araştırmalar, özel okullardan hizmet satın alınması politikasının farklı
şekillerde tasarlanabileceğini, uygulanabileceğini ve eğitimde kalite, verimlilik ve eşitlik açısından farklı
sonuçları olabileceğini göstermektedir.
Kalkınma Bakanlığı’nda Planlama Uzmanı olarak görev yapan Alper Yatmaz, 2012 yılında tamamladığı
uzmanlık tezinde özel sektörün eğitim hizmetlerindeki rolü ve kupon uygulamasının farklı boyutlarını
tartışmış, ayrıca “Eğitime Destek Programı” adıyla bir kupon modeli önerisi geliştirmiştir. Eğitim Politikası
Semineri’nde Alper Yatmaz, özel okullardan hizmet satın alınması politikalarının temel ilkelerini ve önerdiği
“Eğitime Destek Programı”nın özelliklerini ve olası sonuçlarını sunacaktır. Bu sunumun ardından Sabancı
Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. İzak Atiyas, Yatmaz’ın sunumunu yorumlarıyla tartışmaya açacaktır.
Panel, katılımcıların sorularıyla sona erecektir.
Alper Yatmaz, iktisat dalında lisans derecesini Ankara Üniversitesi’nden, uluslararası iktisat dalında lisansüstü
derecesini Gazi Üniversitesi’nden almıştır. 2006 yılından bu yana Kalkınma Bakanlığı’nda çalışan Yatmaz,
okulöncesi, ilköğretim ve genel ortaöğretim kademelerinden sorumlu Planlama Uzmanı olarak görevini
sürdürmektedir.
Doç. Dr. İzak Atiyas, iktisat dalında doktora derecesini New York Üniversitesi’nden almıştır. Dünya Bankası
ve Bilkent Üniversitesi’nin ardından, 1999 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak
görev yapan Atiyas’ın ilgi alanları arasında düzenleme politikaları, siyasi iktisat ve endüstriyel örgütlenme
bulunmaktadır.
Seminer Türkçe düzenlenecektir ve tüm katılımcılara açıktır.

5 Aralık 2012 Çarşamba, 17:00 Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han Karaköy-İstanbul

Alper Yatmaz (Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanı) Tartışmacı: Doç. Dr. İzak Atiyas (Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Katılımınızı lütfen Çiğdem Polat Boyacı’ya bildirin
(212) 292 05 42 / 1507, cigdemb@sabanciuniv.edu