Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Öykü Yarışması

Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK), her yıl mart ayında kutlanan Kütüphane Haftası kapsamında, görme özürlüler arasında geleneksel olarak bir öykü yarışması düzenlemektedir. Bu yıl, TÜRGÖK’ün 16. yılında yarışmamızın 11.’sini düzenlemenin heyecanını yaşamaktayız.

AMAÇ:

Görme Özürlüleri yazmaya yönlendirmek, kendilerine özgü duyarlılıklarını öykü türü çerçevesinde ortaya koymalarına olanak tanımak, yaşamı gönül gözüyle anlamaya, anlamlandırmaya çaba gösteren dostlarımız arasından yeni yazarların çıkması için de yeni bir fırsat yaratmak bu yarışmanın amaçları arasında sayılmaktadır.

GENEL KURALLAR:
* Yarışma, yılda bir kez düzenlenir.
* Ana tema her yıl yeniden belirlenir.
* Yarışma ödülleri her yıl yeniden belirlenir. Dereceye giren yayımlanabilecek nitelikteki öyküleri TÜRGÖK kitaplaştırabilir.
* TÜRGÖK, yarışmaya gönderilen öykülerin her türlü tanıtım, yayın gereci olarak kullanma, çeşitli mekânlarda sergileme hakkına sahiptir. “Yazarlar” öykülerine daha sonra hazırlayacakları kitaplarında yer verebilirler; Ödül dışında başka bir telif ücreti ödenmez.
* Yarışma iki yaş öbeğinde düzenlenir.
Gençler Öbeği: 9–14 yaş,
Yetişkinler Öbeği: 15 yaş üstü

TÜRGÖK 11. ÖYKÜ YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI:
1. Yarışma dili Türkçedir. Yarışmaya, yurt içi ve yurt dışından tüm görme özürlüler katılabilir.
2.Yarışmaya eser gönderecek kişi, TÜRGÖK üyesi olmaması halinde görme özürlü olduğuna dair bir belge göndermesi gerekir.
3. Yarışmaya katılacak eserlerin, Türgök e-posta adresine mail, belirtilen Kitaplık adresine posta yoluyla veya elden süresi içinde teslimi zorunludur.
4. Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış ya da yayımlanmış eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5. 2021’in temaları şöyledir:

Yetişkinler Öbeği için: “Ayakkabılarının gıcırtısı duyuldu.”
Gençler Öbeği için: “Her şeyde bir yarın var” diye fısıldadı.

6. Her yarışmacı, 1 öykü ile katılabilir.
7. Yarışmacı; kimliğini, açık adresini, telefonunu, kısa yaşam öyküsünü mailine eklemeli veya eserini gönderdiği zarfın içine koymalıdır.
8. Son başvuru tarihi 30 Mart 2021 Salı’dır. Posta ve kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
9. Yarışmaya, TÜRGÖK Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları, onların ve Seçici Kurulun birinci derece yakınları katılamayacaktır.
10. İlk on yarışmada birincilik ödülü kazanan kişiler, yarışmaya aynı kategoride yeniden katılamazlar.
11. Öyküler, bilgisayarda Times New Roman karakterinde, 12 punto 1,5 satır aralığında yazılacak, öykülerin uzunluğu (sayfa sayısı) en fazla 5 sayfa olacaktır. Posta yoluyla veya elden iletilecek öyküler A4 kâğıda 2 kopya olarak basılıp gönderilecektir.
12. Katılımcıların, öykülerinde Türkçe’nin anlatım olanaklarından yararlanmaları gerekmektedir.
13. Yarışma için gönderilen öyküler geri verilmez.
14. Yarışmaya katılanlar, bu koşulları tümüyle kabul etmiş sayılır.
15. Seçici Kurul: Birsen FERAHLI (yazar), Düriye AYYILDIZ (Türk Dili Edebiyatı öğretmeni), Eşref KARADAĞ (şair, yazar), Mavisel YENER (yazar), Özgür DANIŞMAN (yazar), Y. Bekir YURDAKUL (editör), Tülay YAZGAN (TÜRGÖK temsilcisi)
16. Yarışmada Ödül kazanan öyküler, Mayıs ayı sonunda açıklanacaktır.

ÖDÜLLER:

Yetişkinler Öbeği:
1. Birinci – 1.500.-TL.
2. İkinci – 1.000.-TL.
3. Üçüncü – 750.-TL.
4. Özendirme Ödülü (2 Adet) – 500.-TL.

Gençler Öbeği:
1. Birinci – 1.500.-TL.
2. İkinci – 1.000.-TL.
3. Üçüncü – 750.-TL.
4. Özendirme Ödülü (2 adet) – 500.-TL.

Gültekin YAZGAN Özel Ödülü: 1.500.-TL.
Önder KÜTAHYALI Özel Ödülü: 1.500.-TL. olarak belirlenmiştir.

Başvuru Ve İletişim Bilgileri:

TÜRGÖK – (Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı)
Gürsel Aksel Bulvarı. No: 35/Z. Üçkuyular – Konak/İZMİR
Tel: (0232) 224 26 27 – 224 32 33
Belgegeçer: (0232) 224 38 68
Cep Tel: 0533 607 72 83 – 607 72 84
E-Posta: bilgi@turgok.org
www.turgok.org