Türkiye Geneli Ortaokul ve Lise Öğrencileri arası Masal Öykü Şiir Yarışması

Rota Koleji, Türkiye geneli ortaokul, lise ve dengi okullara
yönelik “Düş Günlüğü” adıyla “masal – öykü – şiir” alanlarında edebiyat ödülleri verecektir.

AMAÇ:
Edebiyat yoluyla gençler üzerinde insani etkiler uyandırmak, onlara toplum içinde değer
katmak, bu değerleri kalıcı kılmak, anadili bilinci içinde dilin doğru ve verimli kullanımını
sağlamak, gençlere estetik duyarlılık kazandırmak.

YARIŞMA KATEGORİLERİ:
5, 6. sınıflar “masal”,
7, 8. sınıflar “öykü”,
9, 10, 11, 12. sınıflar “öykü” ve “şiir” dallarında yarışmaya aday olabileceklerdir.

DEĞERLENDİRME KATEGORİLERİ:
1. Ortaokul 5, 6. sınıflar masal kategorisi,
2. Ortaokul 7, 8. sınıflar öykü kategorisi,
3. Lise 9, 10, 11, 12. sınıflar öykü ve şiir kategorilerinde değerlendirileceklerdir.

KONU:
Konu sınırlaması yoktur. Yarışmaya katılacak yarışmacılar diledikleri konuda yazabilirler.

YARIŞMA KOŞULLARI:
1. Adaylar, yarışmaya tek dalda katılabileceklerdir.
2. Adaylar, yarışmaya daha önce başka yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya
katılmamış eserleriyle katılacaklardır.
3. Yarışmaya 5 ve 6. sınıf öğrencileri 1 masal; 7 ve 8.sınıf öğrencileri 1 öykü; lise öğrencileri 2
öykü ya da 5 şiir göndereceklerdir.
4. Eserler; A4 kâğıda, 1,5 satır aralığında 12 punto olarak Times New Roman yazı
karakteriyle bilgisayarda yazılacaktır.
5. Masallar en fazla 3, öyküler en fazla 5 sayfa olacaktır. Şiirde sayfa sınırlaması yoktur.
– Çalışmalar ikişer (2) nüsha halinde (çıktı alınarak) ve tek bir (1) CD (CD’nin açılıp
açılmadığı mutlaka kontrol edilmeli) kaydıyla gönderilecektir.
– Eserlerin ana nüsha ve kopyalarının üzerine sadece rumuz yazılacaktır.
– Öğrencinin rumuzu, adı, soyadı, katıldığı bölge, il, okulu, sınıfı, eser adı, eserin sayfa
sayısı; danışman öğretmenin adı-soyadı, telefon numarası (kişinin açık rızası olmak kaydıyla)
katılım formuna eklenerek ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak gönderilecektir.
6. 1, 2, 3, 4, 5. maddelere uymayan eserler yarışma dışı tutulacaktır.
7. Yarışmacılar, ödüle aday oldukları eserlerinde rumuz kullanacaklardır.
8. Seçici kurul, yarışmaya katılan eserlerin konu, içerik, anlatım bakımından özgünlüğüne
dikkat edecektir. Alıntı veya çoğaltma niteliği taşıyan eserler yarışma dışı tutulacaktır.
9. Seçici kurul, ödüle değer görülen eserlerin yayınlanması aşamasında, özünü koruyarak
gerekli değişiklikleri yapabilir.
10. Ödüle değer görülen eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Ancak Rota Koleji, sahibinin
izniyle eserleri yayınlayabilir.
11. Dosyalar posta/kargo aracılığıyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
12. Rota Koleji öğrencileri yarışmaya aday olamazlar.
13. Dereceye giren öğrencilerin ödülleri ödül töreni sırasında verilecektir. Ödül törenine
gelemeyen öğrencilerin ödülleri kendilerine vekil olacak kişiye verilecektir. Ödüller kargoyla
gönderilmeyecektir.
14. Eksik bilgili başvurular, şartnamede belirtilen koşullar dışındaki öykü, şiir ve masallar ve
son katılım tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta/kargodaki
gecikmeden Rota Koleji sorumlu değildir.

Eserlerin Son Gönderilme/Teslim Tarihi 17 Ocak 2020

ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ:
Değerlendirme yapılan her kategori için;
Birinciye 500 TL
İkinciye 350 TL
Üçüncüye 200 TL para ödülü verilecektir.
Seçici kurul dilerse “seçici kurul özel ödülü” veya “özendirme ödülü” verebilir.

Her dalda derece alan bütün öğrencilere ayrıca plaket verilecektir. “Seçici Kurul Özel
Ödülü” veya “Özendirme Ödülü” alan öğrenciler kitap seti, kalem seti, bardak ve plaketle
ödüllendirileceklerdir.
Ayrıca yarışmaya en fazla katılım gösteren okul plaketle ödüllendirilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin